Podkreślono, że zebrane informacje pozwolą na poznanie i monitorowanie potrzeb finansowych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, związanych z publikowaniem w otwartym dostępie. Dzięki temu - jak wyjaśniono - minister będzie mógł projektować skuteczne rozwiązania, wspomagające ich udział w ruchu otwartej nauki.

System POL-on dostosowany do potrzeb Sieci Łukasiewicz>>

 

Projekt w konsultacjach społecznych

Mowa o projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji. Jego autorem jest Minister Edukacji i Nauki. Zmiany w przepisach dotyczą również m.in. numeru elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID). W ich myśl informacje o numerze ORCID mają być podawane w systemie POL-on wyłącznie fakultatywnie, o ile dany naukowiec będzie taki identyfikator posiadał. W myśl obecnych przepisów monografie naukowe i artykuły naukowe są uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej, jeżeli informacje o nich zostaną umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem ORCID.

 

 

Jak napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, jego zasadniczym celem jest uzupełnienie zakresu informacji o publikacjach naukowych wprowadzanych do systemu POL-on o informacje dotyczące kosztów opublikowania artykułów naukowych w czasopismach naukowych i kosztów wydania monografii naukowych w wydawnictwach oraz źródeł finansowania tych kosztów w celu lepszej identyfikacji funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. System POL-on, według zaproponowanych przepisów, ma zbierać dane dotyczące inwestycji oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł.