Rektor lub inna wyznaczona przez niego osoba powinni wypełnić odpowiedni formularz (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/uruchomienie-mlegitymacji-studenckiej-ankieta), następny etap to podpisanie porozumienia. - Z tego rozwiązania skorzystało już 120 uczelni w Polsce, które wydały już ponad 170 tysięcy mLegitymacji. Zachęcamy kolejne - podkreślił sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

mLegitymacje studenckie to standard nowoczesnej uczelni – szczególnie w dobie pandemii>>

 

Coraz więcej studentów z mLegitymacją

- Z przystąpieniem do naszego projektu nie wiążą się żadne koszty. Uczelnia nie musi kupować dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Dla studentów z kolei to same korzyści - w zainstalowanej na smartfonie aplikacji mogą mieć pełnoprawny zamiennik tradycyjnej wersji dokumentu. Z tego rozwiązania skorzystało już 120 uczelni w Polsce, które wydały już ponad 170 tysięcy mLegitymacji. Zachęcamy kolejne - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

 

mLegitymacje są wydawane zarówno studentom uczelni publicznych, jak i prywatnych. Aby mieć możliwość korzystania z cyfrowej wersji legitymacji, student musi mieć telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS. Dokument należy aktywować poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany na uczelni. mLegitymację studencką wydają m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Wrocławski.