Te wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej latem przez Komisję Aplikacji Adwokackiej NRA wśród aplikantów adwokackich. Ankieta była anonimowa, a głos w niej oddało 929 osób. Propozycje zmian, które z niej wynikają, omówiono podczas październikowej Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. 

Tu warto przypomnieć, że wrześniowy Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął uchwałę - której projekt wniosła adwokat dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie, dotyczącą m.in. e-learningu. Zgodnie z nią Naczelna Rada Adwokacka ma podjąć działania w kierunku wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań m.in. w zakresie szkolenia aplikantów. - Nieustannie mówię o konieczności wprowadzania nowoczesnych i korzystnych dla aplikantów zmian w narzędziach szkoleniowych na skalę ogólnopolską, służących także polepszeniu relacji patronackich. W izbie warszawskiej od 1 października szkoleniami zajmuje się nowa kierownik szkolenia adw. Ewa Bojanowska, która już zadeklarowała bardzo konkretne zmiany w obszarze wprowadzenia zajęć konwersatoryjnych, w mniejszych grupach także z pomysłem zapisywania się na zajęcia do określonych wykładowców szkolenia. W naszej ocenie ważne jest również położenie nacisku na podnoszenia kwalifikacji naszych wykładowców, zmian w praktyka w sądach. I oczywiście utrzymaniu patronatu jako relacji uczeń-mistrz która jest fundamentem przygotowania do zawodu adwokata - mówiła Prawo.pl mecenas Gajowniczek-Pruszyńska. 

Czytaj: E-learning w służbie adwokatury - zmiany mają zacząć się od Warszawy>>

Egzamin próbny, szkolenia nastawione na rozwój 

Komisja Aplikacji Adwokackiej NRA, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród aplikantów przygotowała propozycha zmian. I tak:

  • rekomenduje, aby w każdej Izbie były przeprowadzane ankiety ewaluacyjne zajęć;
  • organizowanie ogólnopolskich zajęć dodatkowych, uzupełniających szkolenia izbowe przez Komisję Aplikacji Adwokackiej NRA. Pierwsze takie szkolenia odbyły się już w tym roku, a od 2022 r. planowane są regularnie;
  • wprowadzenie egzaminu próbnego w ostatnim kwartale trzeciego roku aplikacji. Kazusy egzaminacyjne byłyby przygotowywane przez centralną komisję powoływaną przez NRA;
  • przeprowadzenie zajęć z przemówień sądowych i innych wystąpień publicznych, w szczególności poprzedzających konkurs krasomówczy;
  • przeprowadzenie większej liczby zajęć dot. prowadzenia kancelarii adwokackiej od praktycznej, biznesowej strony;
  • niezmienne realizowanie założeń Ramowego Programu Szkolenia przyjętego w 2018 r., tj. aby zajęcia odbywały się głównie w formie warsztatowej, nie mającej formy wykładów;
  • wprowadzenie i zintensyfikowania szkolenia w zakresie umiejętności miękkich.

Komisja Aplikacji Adwokackiej proponuje również przygotowanie i zorganizowanie ogólnopolskich repetytoriów przed egzaminem adwokackim w 2022 roku. Propozycje zmian mają być przedstawione teraz prezydium NRA oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej, celem podjęcia ostatecznych decyzji.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Prawo do alimentów dla osoby odbywającej aplikację prawniczą >

Czytaj: Aplikantów radcowskich czekają zmiany - samorząd chce ułatwić im wejście na rynek>>

E-learning ma pomóc

To rozwiązanie działa już u radców prawnych i jak mówią - skutecznie. Teraz część adwokatów chce by trafiło również na adwokackie podwórko. - Miałam okazję poznać to narzędzie na szkoleniu na Uniwersytecie w Mastricht w ramach projektu NETPRALAt, gdzie e-learning jest stałym elementem szkolenia praktycznego prawników. Polega to na tym, że część materiałów teoretycznych, w tym webinariów nagrywanych przez szkoleniowców jest dostępna w internecie. To taki wstęp do szkolenia praktycznego. Szkolący zanim zacznie kolejne etapy musi przejść przez ten materiał teoretyczny w postaci slajdów, pokazów, co widzi prowadzący szkolenia. Plus jest taki, że kolejny etap szkolenia zaczyna się na podobnym poziomie dla wszystkich czyli mogą efektywniej się szkolić - mówi dr Gajowniczek-Pruszyńska. 

Czytaj w LEX: Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >

Problem tkwi w tym, że część środowiska w e-learningu widzi zagrożenia myśląc, że oznacza szkolenie online. - E-learning nie jest szkoleniem online. To subsydiarne narzędzie szkolenia znane uczelniom wyższym zanim wszyscy zaczęliśmy sie szkolić zdalnie. Ale nie ma zastępować wykładowców - adwokatów, sędziów, naukowców. Wprowadza dodatkową możliwość spójnego wybranego zakresu szkolenia, które w tym obszarze może być dostępne dla wszystkich izb w Polsce. Bo daje możliwość zapoznania się aplikantom z jednolitym materiałem teoretycznym, z podobnymi webinariami, które będą podstawą dalszego wyłącznie praktycznego szkolenia - zapewnia wicedziakan warszawskiej Izby. 

 

Radcy też stawiają na zmiany

Jak mówił niedawno Prawo.pl prezes Włodzimierz Chróścik, podjęte zostały już decyzje kierunkowe, a teraz zmieniany jest radcowski Regulamin i program aplikacji poprzez wprowadzanie konkretnych rozwiązań. 

Sprawdź w LEX: Czy fakt, że adwokat był wcześniej zatrudniony jako aplikant radcowski, pozbawia go prawa do ulgi na start? >

- Chcemy zmienić formę zajęć, budujemy dodatkowo ofertę na szczeblu krajowym  - czyli poprzez Krajową Radę Radców Prawnych, zorganizujemy dla wszystkich wspólne egzaminy próbne, opracujemy też dodatkowe prace, które każdy aplikant będzie mógł napisać i będą one indywidualnie sprawdzane. Co więcej powstanie program pilotażowych warsztatów specjalizacyjnych. Na razie mamy w tym zakresie zaplanowane dwa obszary - nowe technologie i prawa człowieka. Jeśli będą się cieszyć zainteresowaniem, będziemy organizować kolejne - wskazywał.  

Pytany, co aplikantom dadzą takie zajęcia precyzuje, że to dodatkowa propozycja. - Mamy program, który realizujemy - prawo karne, prawo cywilne. Warsztaty to bardzo praktyczne i pogłębiające zagadnienie zajęcia - np. w przypadku prawu ochrony środowiska, na aplikacji poświęconych jest kilka godzin, a na tych dodatkowych warsztatach byłoby to kilkadziesiąt godzin, oczywiście dla tych, którzy są tym szczególnie zainteresowani - mówił szef samorządu.

Sprawdź w LEX: Czy aplikant adwokacki lub radcowski może zastępować adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed KIO? >

Zaznacza, że samorząd chce by zmiany weszły w życie w przyszłym roku. - Jeśli chodzi o narzędzia i wspomagania dla osób prowadzących zajęcia to już jest realizowane. Opracowaliśmy m.in. podręcznik metodologiczny i cykl szkoleń dla nich by nasze metody dydaktyczne ciągle ulepszać. Cel? Chcemy by aplikant był dobrze przygotowany do egzaminu a później do wykonywania zawodu. Kolokwia będą wyglądać jak późniejsze egzaminy z danego przedmiotu (poza etyką) i pod względem czasu i zadania. A dodatkowe propozycje mają umożliwiać rozwój zainteresowań i zwiększać atrakcyjność aplikantów na rynku pracy, tak by łatwiej im znaleźć zatrudnienie w kancelarii, innym podmiocie lub rozpocząć własną działalność - podkreślał.

Zobacz w LEX: Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej - szkolenie online >

 


Zmiany obejmą też patronów?   

Kwestia patronów od dawna wzbudza dyskusje i u adwokatów, i u radców. Ci ostatni chcę promować tych, którzy zatrudniają aplikantów i stale z nimi współpracują, żeby ten patronat był efektywniejszy. 

- Tylko stała współpraca z patronem pozwala zdobyć konieczne doświadczenie zawodowe. Ma to polegać m.in. na tym, że patroni "pracodawcy" będą mieć mniej obowiązków sprawozdawczych. Teraz muszą opracowywać różnego rodzaju zadania by realizować program. My zakładamy, że jeżeli patron pracuje stale z aplikantem to i tak aplikant bierze udział we wszystkich czynnościach patrona. Umożliwi to patronom większe zaangażowanie w pracę z aplikantem oparte na prawdziwych sprawach a nie wymyślonych kazusach - oceniał prezes Chróścik.

Zobacz w LEX: Prawo cywilne - dobre praktyki przygotowywania pism procesowych >

Adwokaci też myślą by wzmacniać więzi między patronami a aplikantami. Przykładowo w izbie warszawskiej wprowadzany jest program mentoringowy dla aplikantów, którzy najlepiej zdali tegoroczny egzamin na aplikacje adwokacką. Program ma charakter pilotażowy, 25 aplikantów z najlepszymi wynikami może przez trzy miesiące - jeszcze przed ślubowaniem odbyć mentoring z adwokatami, adwokatkami z bardzo różnych kancelarii, które zgłoszą się do tego programu. - Mentoring ma za zadanie budowanie świadomości wykonywanego zawodu, poprzez rozmowę i wejście w bliższe relacje z adwokatem trochę jako preludium do przyszłego patronatu. Stwarza też ewentualną szanse na współpracę między mentees a mentorem już po zakończeniu programu - wyjaśniała mecenas Gajowniczek-Pruszyńska. 

Z kolei na podstawie ankiet kierowanych do adwokatek i adwokatów warszawskiej Izby ma zostać przygotowana lista patronów - wszystko po to by ułatwić ich poszukiwanie. 

Zobacz w LEX: Prawo karne - dobre praktyki przygotowywania pism procesowych z prawa karnego >