- Projekt jest skierowany do tych jednostek, które w 2021 r. nie uzyskały finansowania w ramach "Dydaktycznej inicjatywy doskonałości", ale ich absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy (wg raportów ELA), a uczelnie podejmują wysiłki na rzecz poprawy jakości kształcenia. Łącznie na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 10 mln zł – sprecyzowało MEiN na swojej stronie internetowej.

Po milionie złotych dla uczelni zawodowych>>

 

Kłopoty w czasie pandemii

Resort nauki wyjaśnia, że uczelnie, które prowadziły kierunki o profilu praktycznym przeżywały w czasie pandemii ciężkie chwile - stąd m.in. potrzeba udzielenia pomocy. - Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości jest wspieranie tych zmian – podkreślono.

 

 

MEiN informuje, że założenia projektu powstały na bazie analizy efektów "Dydaktycznej inicjatywy doskonałości" oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19.