Podstawowymi grupami w programie są m.in. uczniowie, studenci, wolontariusze, nauczyciele, pracownicy i kadra kierownicza szkół, trenerzy („uczestnicy”) oraz szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ośrodki kształcenia („organizacje uczestniczące”). Uczestnicy mogą utrzymać mogą otrzymać dofinansowanie udziału w programie, w szczególności kosztów podróży i utrzymania. Z kolei „organizacje uczestniczące” występują w roli wnioskodawcy albo partnera.

 

Polska dostanie 160 mln euro na program Erasmus+>>

 

Również walka ze skutkami pandemii

Celem programu Erasmus Plus jest kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. i wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Odnowiony program Erasmus+, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w latach 2014–2020 wynosił on 14,7 mld euro), uzupełniony o ponad 2 mld euro z instrumentów zewnętrznych Unii Europejskiej, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w różnym wieku i z różnych środowisk.

 

 

 

Program będzie w większym niż dotychczas zakresie koncentrował się na włączeniu społecznym oraz dążył do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Erasmus+ będzie również wspomagał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.