Według szacunków resortu ze wsparcia skorzysta około 100 uczelni niepublicznych. O środki mogą ubiegać się uczelnie, które w latach 2018–2020 nie otrzymały negatywnej oceny jakości kształcenia na żadnym z prowadzonych kierunków studiów i takie, które kształciły co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Wysokość wsparcia dla danej uczelni uzależniona będzie od liczby studentów studiów stacjonarnych.

 

 

 

Wsparcie również dla uczelni publicznych

Wsparcie finansowe na zakup narzędzi do zdalnego nauczania otrzymały również wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki oraz uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych. Minister pod koniec grudnia poinformował, że pieniądze mogą być przeznaczone na zakup narzędzi do nauczania w trybie zdalnym, wykorzystywanych centralnie na poziomie uczelni (np. na platformę informatyczną do prowadzenia zajęć online), jak również na zakup narzędzi ułatwiających kształcenie zdalne przez nauczycieli akademickich (np. na kamery internetowe, laptopy, tablety itp.).

- Sprzęt pozostanie własnością uczelni i może być udostępniany pracownikom do kształcenia w trybie online. Przekazujemy te środki władzom poszczególnych uczelni, a one już najlepiej będą wiedzieć, jak z tych środków skorzystać – podkreślił Czarnek.

Minister wyjaśnił, że wysokość dotacji dla poszczególnych uczelni ustalono na podstawie przeciętnej liczby nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w nich w 2019 r. Pieniądze otrzymają wszystkie uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra edukacji i nauki i uczelnie niepubliczne finansowane na zasadach uczelni publicznych. - W przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego to wsparcie wynosi około 850 zł – powiedział minister Czarnek.