To kolejna reakcja na opublikowany w zeszłym tygodniu nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych, na którym wyższą punktację uzyskały periodyki powiązane z ministerstwem sprawiedliwości oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W oświadczeniu podkreślono, że publikacje w czasopismach naukowych stanowią ważny element komunikowania wyników badań, upowszechniania nauki oraz wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami badawczymi.

Wrzutka na liście punktowanych czasopism – niektóre nagle docenione>>

 

Ewaluacja na bazie jasnych kryteriów

- Są również ważnym elementem budowania korzystnego wizerunku państwa, które rozwija swoją innowacyjną gospodarkę, opierając się na wiedzy. W tym kontekście dobór czasopism przez autorów i dostęp do światowych baz publikacji musi być adekwatny do uprawianej dyscypliny nauki oraz powszechnie uznawanych w jej ramach sposobów komunikowania efektów badań naukowych - zaznaczono. - Najlepsze czasopisma krajowe, czasami niedoceniane, wymagają wsparcia państwa w dążeniu do osiągnięcia międzynarodowej rozpoznawalności, gdyż stanowią ważny element dokumentowania dorobku naukowego pracowników polskich szkół wyższych i instytutów badawczych oraz stanowią źródło informacji dla dużej części otoczenia społeczno-gospodarczego - napisano. Podkreślono, że systemowego wsparcia finansowego na poziomie ministerstwa wymaga także publikowanie w renomowanych wydawnictwach zagranicznych.

 

 

Sygnatariusze oświadczenia dodali, że najbliższa ewaluacja jednostek naukowych powinna być prowadzona na podstawie znanych wcześniej kryteriów, umożliwiających porównanie dorobku naukowego różnych ośrodków w poszczególnych dyscyplinach nauki. Wprowadzanie zmian na tym etapie może spowodować problemy formalne i podważyć zaufanie środowiska do rzetelności ewaluacji.

 

KEN: w wykazie czasopism punktowanych 73 niekonsultowane pozycje, 237 niekonsultowanych zmian punktacji

Wcześniej stanowisko w tej sprawie wydała Komisja Ewaluacji Nauki, która wskazała, że w wykazie czasopism punktowanych znalazły się 73 czasopisma, które nie były procedowane ani rekomendowane przez ten organ; w przypadku 237 czasopism pojawiła się podwyższona punktacja, która również nie była konsultowana z Komisją.

Komisja Ewaluacji Nauki przekazała, że jest "zdumiona faktem oraz skalą tego zjawiska i w żadnym dostępnym źródle nie znalazła merytorycznego uzasadnienia wprowadzonych zmian". "Komisja stoi na stanowisku, iż zmiany nie służą wiarygodności procesu ewaluacji podmiotów w dyscyplinach nauki" – zaakcentowano. KEN stwierdziła w oświadczeniu, że "została zaskoczona publikacją wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, zawierającego pozycje, których Komisja nie procedowała i nie rekomendowała".