Rząd deklaruje chęć współpracy z metropoliami

Samorząd terytorialny

Polityka rządu wobec dużych miast to tak samo ważna polityka jak wobec innych obszarów zapewnił w Gdańsku wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Przyznał, że chociaż rząd koncentruje się na wsparciu...

13.11.2017

WSA uchylił drugą grzywnę dla prezydent Warszawy

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w poniedziałek drugą grzywnę w wysokości 3 tys. zł, nałożoną na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną za...

13.11.2017

Kraków: w 2018 r. opłaty za wodę i ścieki bez zmian

Samorząd terytorialny

Łączna cena za 1 m3 dostarczanej wody oraz za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich odbiorców w Krakowie w 2018 r. wyniesie 10,15 zł. Tym samym poziom opłat z 2017 r. zostanie utrzymany poinformował...

13.11.2017

Wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu

Samorząd terytorialny

Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają...

13.11.2017

Zakres zadań sekretarza określa dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny

Pracownik może zostać sekretarzem szkoły, jeśli spełnia wymagania formalne przewidziane rozporządzeniem do zajmowania tego stanowiska. Co do zakresu zadań sekretarza - określa go pracodawca, czyli...

10.11.2017

Wojewoda: rada nie ustala odległości między śmietnikami

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie ma prawa określać odległości między śmietnikami na drodze publicznej ani konkretnej lokalizacji koszy na śmieci ma przystankach - stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda...

09.11.2017

Najbardziej ekologiczne miasta w Polsce wyróżnione

Samorząd terytorialny

Podczas organizowanej przez Ambasadę Francji konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie, jak co roku wybrano ośrodki, promujące nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony...

09.11.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski