Pierwszy raz po ostatnich wyborach samorządowych spotkali się delegaci z gmin członkowskich na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP. Delegaci wybrali nowego przewodniczącego związku, członków zarządu i komisji rewizyjnej.

Nowe władze Związku Gmin Wiejskich RP

Na przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich wybrano Krzysztofa Iwaniuka, wójta gminy Terespol.

 

Członkami Zarządu zostali:

 • Anna Grygierekburmistrz Strumienia
 • Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn
 • Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło
 • Zmarzlak Dorota, wójt gminy Izabelin
 • Buras Marian, wójt gminy Morawica
 • Mirosław Lech, wójt gminy Korycin
 • Tomasz Osowski, wójt gminy Ełk
 • Paweł Piwko, wójt gminy Radwanice
 • Dariusz Strugała, burmistrz Jaraczewa
 • Dariusz Kubus,wójt gminy Andrespol

 

Członkami Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2024 zostali wybrani:

 • Agnieszka Wojda, wójt gminy Kocierzew Południowy
 • Bogumiła Lewandowska - Siwek, wójt gminy Baranów
 • Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża
 • Wacław Adamczyk, wójt gminy Biała Rawska
 • Wojciech Rudalski, wójt gminy Paradyż

 

Czytaj też: Obszary chronione ograniczają aktywność gospodarczą gmin, a rekompensat nie ma>>
 

Plany na obecną kadencję

ZGW RP opowiada się za zintensyfikowaniem prac powołanego przez prezydenta RP Zespołu ds. wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Władze związku sugerują, żeby zespół, zgodnie z wcześniejszymi postulatami korporacji, zmienił formułę swojej pracy i przybrał formę Komisji Kodyfikacyjnej do spraw prawa samorządowego. Według przedstawicieli gmin wiejskich powinien być dokonany przegląd prawa ustroju samorządów pod względem jego funkcjonalności i rozwiązań instytucjonalnych.

Wśród priorytetów działań ZGW RP będzie m.in. zabieganie o decentralizację państwa i usług publicznych, ustabilizowanie podziału kompetencji wszystkich rodzajów samorządów oraz wprowadzenie domniemania kompetencji samorządów we wszystkich sprawach niezastrzeżonych prawem dla innych organów.

Czytaj też: Zmiany w prawie wodnym mogą przynieść drastyczne podwyżki opłat

Wynagrodzenia wójtów i finanse samorządów

Według korporacji należy stworzyć niezależne od decyzji politycznych mechanizmy wynagradzania pracowników samorządowych, w tym osób kierujących samorządami, uzależnionych od zakresu zadań, kompetencji i osiąganych wyników. Płaca ta, chroniona ustawowo, powinna być corocznie waloryzowana w odniesieniu do inflacji oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Obecny stan prawno-systemowy samorządowych finansów publicznych zupełnie nie jest skorelowany z rzeczywistą rolą i pozycją samorządów wobec państwa i jego polityki ekonomiczno-fiskalnej. Według korporacji wielokrotne i wybiórcze zmiany miały charakter interwencjonizmu zabezpieczającego interesy państwa.

W trybie pilnym należy zweryfikować ustawę o dochodach JST, tak, aby stworzyć skuteczne mechanizmy wyrównywania szans rozwojowych gmin słabszych ekonomicznie oraz wyrównywania poziomu życia mieszkańców wsi, miast oraz regionów.

XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP odbyło się w dniach 25-26 kwietnia w Warszawie.