Chodzi o likwidację białych plan transportowych na obszarach, gdzie ubywa mieszkańców, bo brak prawa i niejasne reguły w organizacji transportu autobusowego powodują likwidację nierentownych linii. 

Jak podkreśla Edward Trojanowski, zastępca sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich, obecnie obowiązująca ustawa pochodzi z 2010 roku. - Mimo niej ubywa corocznie co najmniej 5 proc. połączeń autobusowych – alarmuje.

 

Z miasta do miast tak, ale co z wsią?

Zdaniem samorządowców z gmin wiejskich były obawy, że propozycje rządowe pogorszą obecne rozwiązania. Największe kontrowersje wzbudza jednak rozwiązanie, zgodnie z którym marszałek ustalałby plan komunikacyjny na terenie województwa.

Zgodnie z zapisami ustawy, miasto wojewódzkie ma być obowiązkowo skomunikowane z miastami - siedzibami powiatu. Czyli, zdaniem samorządowców z gmin wiejskich, nie zobowiązuje to do zapewnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi gminami i  miejscowościami.

Czytaj też: Odbudowa transportu publicznego potrzebuje prawa, gospodarza i spójnej informacji o połączeniach>>

Marszałek nie uchyli uchwały rady gminy

Według propozycji rządowych, uchwały gmin dotyczące organizacji transportu zbiorowego miałyby być przesyłane do marszałka, ale zgodnie z prawem nie ma możliwości, żeby uchylił on uchwałę rady gminy kiedy np. nie jest ona spójna z marszałkową koncepcją tworzenia linii komunikacyjnych.

Rozwiązaniem są porozumienia międzygminne, ale dotychczasowe mają zgodnie z projektem utracić moc. - Ustawa nie pozwala na rozwiązania, że zleca się przewoźnikowi prywatnemu działalność na trasach rentownych pod warunkiem że zrealizuje też nierentowne połączenia  na danym terenie, a to mogłoby rozwiązać wiele problemów – mówi Edward Trojanowski.

Krytyka samorządów

Samorządy powiatowe, wojewódzkie i gminne odnoszą się krytycznie do ustawy. Według przedstawicieli gmin wiejskich nie rozwiąże ona problemów komunikacyjnych, bo za mała jest pomoc państwa w likwidacji białych plan. Dodatkowo, jeśli marszałek miałby zmieniać każdą uchwałę gmin uchwałą sejmiku, procedura byłaby bardzo długotrwała. W maju projekt ma trafić do Sejmu.

Problem transportu publicznego był przedmiotem obrad XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP.

Czytaj też: Nowe władze w Związku Gmin Wiejskich i zapowiedź dążenia do zmian w prawie samorządowym 

Piotr Całbecki, powiedział nam, że zgodnie z prawem, samorządy województw mają obowiązek przygotowywać plany transportu publicznego na obszarze województwa. Plan wyznacza się długoterminowo, polega na zintegrowaniu wszystkich środków transportu publicznego. Regiony czekają na ustawę, bo plany muszą powstać do końca roku, a czasu jest coraz mniej

Według Adriana Misiejki, doktoranta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bez względu na przyjęty model, jego skuteczność będzie zależeć zarówno od ustanowienia czytelnych i precyzyjnych regulacji prawnych i zaproponowania znaczących środków finansowych na organizację publicznego transportu zbiorowego.