Propozycja ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zakłada powrót zlikwidowanych wcześniej połączeń autobusowych. Zgodnie z projektem organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mieli realne możliwości planowania i organizacji autobusowego publicznego transportu zbiorowego.

Mają samodzielnie podejmować decyzję o liniach komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wydatki z budżetu państwa

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej szacuje się corocznie na 800 mln zł. W tym roku będzie to kwota  ponad 870 tys. zł, w 2020 – przeszło 950 tys. zł, a w 2021 roku – prawie 960 tys. zł.

Fundusz zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego będącym państwową instytucją finansową specjalizującą się w obsłudze sektora finansów publicznych.

Czytaj też opinię eksperta na ten temat Kolejna nowelizacja nie zamaluje „białych plam transportowych”

Wnioski do wojewody

Samorząd może uzyskać ze środków Funduszu dofinansowanie w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej po złożeniu wniosku do właściwego wojewody. Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

 

Organizator będzie zobowiązany do sfinansowania ze środków własnych kwotę deficytu linii o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nie mniejszej niż 30 proc. Maksymalna kwota dopłaty jest uzależniona od wysokości środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu i nie może przekroczyć kwoty zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla linii komunikacyjnej objętej dopłatą.

Więcej połączeń regionalnych

Jak wynika z oceny skutków regulacji dołączonej do projektu, dofinansowanie ze środków Funduszu przyczyni się do uruchamiania większej liczby przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązania proponowane w powinny zwiększyć liczbę połączeń regularnych, zwłaszcza na obszarach dotychczas nieobsługiwanych przez transport publiczny, liczbę przewożonych pasażerów, przy wykorzystaniu potencjału przedsiębiorców istniejących obecnie na rynku. Więcej połączeń autobusowych oznacza więcej pracy dla przedsiębiorców i większe szanse do udziału w obsłudze rynku przewozowego

Rada Ministrów wyda rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków.