Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Ma to przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą zgłaszać samorządy do 100 tys. mieszkańców, spółki komunalne działające w celu wykonania ich zadań oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST.

Dofinansowania będą mieć formę dotacji, na ten cel zarezerwowano ok. 19 mln zł, oraz preferencyjnych pożyczek, na które łącznie do rozdysponowania jest ok. 149 mln zł. NFOŚiGW czeka na wnioski o dotację do 28 września br., a na pożyczki do 17 grudnia 2018 r.

Czytaj też: Resort radzi, jak wprowadzić ekoautobusy

Na co może być przeznaczone wsparcie?

Dotacje dotyczyć mogą zakupu nowych autobusów elektrycznych oraz szkolenia kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru, czyli przedsięwzięcia dotyczące taboru.

Pożyczki udzielane będą na projekty z zakresu infrastruktury i zarządzania. Może być to modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych. Warunkiem jest, żeby stacja ładowania wykorzystywana była wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Dofinansowanie w formie dotacji obejmie do wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a dofinansowanie w formie pożyczki - w wysokości do 100 proc. różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

Gdynia, Szczecin i Polkowice już mają środki

Pierwszy nabór dotyczący bezemisyjnego transportu publicznego już był, wnioski można było wysyłać do 30 marca 2018 r. Do dofinansowania zakwalifikowały się ekologiczne przedsięwzięcia transportowe trzech miast. Zakupu autobusów elektrycznych dokonały Szczecin, Gdynia i Polkowice. Łączna wartość tych umów wynosi ok. 37,3 mln zł, przy wsparciu ok. 12,4 mln zł. Na etapie procedowania jest wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.

Zobacz też ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych >>

W Polkowicach kursują dwa pojazdy - autobusy elektryczne marki SOR mają po 26 miejsc siedzących oraz 66 stojących każdy. Zasięg na w pełni naładowanej baterii to 190 kilometrów.

Elektryczne pojazdy w Gdyni mają poruszać się w obrębie sieci trolejbusowej, bateria będzie ładować się za pomocą zainstalowanych na autobusach pantografów. Skumulowana w ten sposób energia umożliwi obsługę odcinków linii komunikacyjnych bez wykorzystania sieci trakcyjnej. W każdym z sześciu pojazdów znajdzie się też system rekuperacji energii – rozwiązanie pozwalające na odzyskiwanie energii z hamowania pojazdu, którą można wykorzystać do zasilania układu napędowego. Uda się także uniknąć niskiej emisji dwutlenku węgla, ograniczyć pylenie i emisję tlenków azotu oraz benzopirenu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował na swojej stronie internetowej, że w Generatorze Wniosków o Dofinasowanie (GWD) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/ dostępny jest formularz wniosku o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny”. Wnioski można wypełniać od 10 września 2018 r.

Więcej informacji o naborze TUTAJ>>