Poradnik ''Programy polityki zdrowotnej w cukrzycy'' powstał z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz Fundacji Eksperci dla Zdrowia. Autorzy krok po kroku instruują, jak sporządzić wniosek, który będzie spełniał wymogi stawiane przez AOTMiT. Pozytywna opinia agencji jest warunkiem dla ich realizacji (Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2017 r.. poz. 2110). 

 

Profilaktyka obowiązkowa w medycynie pracy - czytaj tutaj>>

 

Lokalne bardziej skuteczne

- Dziś AOTMiT analizuje około 200-300 programów samorządowych rocznie. Coraz więcej z nich jest dobrze oceniana i z powodzeniem realizowana, ale wciąż sporą cześć agencja odrzucana - mówi Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, współautor raportu „Programy polityki zdrowotnej w cukrzycy'', członek Fundacji Eksperci dla Zdrowia.

Sprawdź: Czy istnieją negatywne konsekwencje nie przekazania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wnioskowanych informacji? >

Specjaliści zwracają uwagę na to, z jakich dokumentów i zasobów informacyjnych mają korzystać samorządy podczas pisania programów polityki zdrowotnej (PPZ). Ważne jest np. zapewnienie pacjentowi leczenia w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i wytyczne towarzystw naukowych. Często popełniany błąd polega na pominięciu edukacji zdrowotnej pacjentów, na co MZ i AOTMiT kładą olbrzymi nacisk. Zdarza się też, że samorządy zapominają wskazać sposób dotarcia do danej grupy pacjentów, np. przez lokalne media. Wytyczne zostały rozpisane dla województw, powiatów i gmin.

Sprawdź: Czy SP ZOZ ma obowiązek bezpłatnie udostępnić dane dot. rozliczania świadczeń medycznych na wniosek Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji? >

Dla dobrze opracowanych programów istnieje możliwość dofinansowania z budżetu NFZ w kwocie do 40 proc. kosztów a w przypadku gmin poniżej 5 tysięcy mieszkańców możliwość dofinansowania wynosi nawet 80 proc.

- Doświadczenia pokazują, że działania lokalne są bardziej skuteczne niż profilaktyka na szczeblu krajowym. Dlatego NFZ woli zapłacić za programy skierowane do konkretnej społeczności niż realizować własne. Nikt nie wie lepiej niż samorządy, jakie mają potrzeby, zasoby i niedobory – mówi Jerzy Gryglewicz.

Finansowanie programów zdrowotnych - czytaj tutaj>>

 

Cukrzyca – wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia

Autorzy dokumentu skupili się na zapobieganiu powikłaniom cukrzycy, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawałów serca i udarów mózgu. Dzisiaj cukrzyca jest jednym z głównych wyzwań dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Obecnie liczba diabetyków przekroczyła już 382 mln, a zgodnie z prognozami do roku 2030 świecie wzrośnie do 552 mln – wynika z danych Światowej Federacji Cukrzycy. Szacuje się, że w Polsce jest około 3 mln chorych. Część z nich jest zbyt późno diagnozowana, kiedy nie da się już zapobiec powikłaniom.

Nie tylko MZ ale też samorządy dostrzegają problem. W 2018 r. zapobieganie cukrzycy oraz zwalczanie jej skutków uznano za jeden z priorytetów zdrowotnych państwa. Aż 10 województw uwzględniło profilaktykę i leczenie tej choroby w założeniach regionalnej polityki zdrowotnej na lata 2019-2021.

 

Polski nastolatek zestresowany i niezadowolony z życia - czytaj tutaj>>

Badania diabetologiczne raz do roku

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz MZ każdy chory na cukrzycę powinien raz do roku przejść badania diabetologiczne. NFZ nie jest jednak w stanie finansowo unieść zakontraktowania odpowiedniej ilości usług. Dlatego autorzy raportu zaproponowali, by częściowo finansować je w ramach programów samorządowych. Przy niskich nakładach na ochronę zdrowia, może to być sposobem na poprawę opieki zdrowotnej na danym terenie.

LEX Medica - prawo i praktyka dla całej placówki medycznej >

Porada powinna być zorganizowana w zależności od potrzeb poszczególnych samorządów. Jeśli w gminie czy powiecie istnieje poradnia diabetologiczna, ale ma kontrakt, który nie zaspokaja potrzeb wszystkich pacjentów, to warto rozważyć dofinansowanie placówki. Jeśli takiej poradni nie ma, to należy podjąć działania mające na celu pozyskanie diabetologa oraz stworzenie mu odpowiednich warunków pracy. W przypadku niewielkiej gminy czasami wystarczy dyżur specjalisty w wyznaczone dni – radzą autorzy projektu.

POLECAMY: Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka >

Do niedawna AOTMiT nie wymagała sprawozdania wyników i efektów programu. Zmienia to wspomniana już regulacja (Dz. U. z 2017 r.. poz. 2110), która wprowadza konieczność sporządzenia przez samorządu raportu końcowego z realizacji programu oraz nakłada obowiązek mierzenia efektywności.