RIO: Klauzula RODO niepotrzebna we wniosku o dotacje

RODO

Wykonanie zamieszczonej klauzuli RODO we wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządowej powodowałoby, że przyznanie dotacji stałoby się niewykonalne – stwierdziło Kolegium RIO...

23.07.2018

NSA: W każdym czasie można unieważnić studium

Samorząd terytorialny

Wolą ustawodawcy było chronienie terenów zalewowych, czyli na tych obszarach nie wolno budować. W ramach studium nie można interpretować rozszerzająco funkcji danego terenu - orzekł Naczelny Sąd...

23.07.2018

WSA: Karta parkingowa - przywilej nie tylko dla wskazanych

Pomoc społeczna

Prywatny całodobowy ośrodek dla niepełnosprawnych może pełnić te same funkcje co dom pomocy społecznej. Może to zatem uzasadniać przyznanie kart parkingowych pojazdom wykorzystywanym na potrzeby jego...

12.07.2018

WSA: Zaginiony e-mail rodzi dla wójta skutki finansowe

Samorząd terytorialny

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w każdej formie, w tym również jako zwykły e-mail. Organ administracji publicznej musi zatem tak skonfigurować swoją pocztę elektroniczną,...

11.07.2018

WSA: Rada gminy nie może wkraczać w rolę ustawodawcy

Administracja publiczna

Prokurator zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę rady gminy dotyczącą sprzedaży napojów alkoholowych. Zaskarżona uchwała okazała się nieważna w zakresie, w jakim rada gminy uchwaliła normy w...

04.07.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski