Były już fotoradary ukryte w kontenerach na śmieci. Są nagrania z nieoznakowanych radiowozów i odcinkowe pomiary prędkości. Teraz policjanci dostali nową broń - drony. Wykorzystują je tam, gdzie kontrole były utrudnione. Jednak eksperci zwracają uwagę, że drony, rejestrując zdarzenia drogowe, mogą też naruszać prawa do wizerunku osób postronnych, na przykład opalającej się topless w ogródku.
Robert Horbaczewski
17.04.2021
Prawo karne Policja RODO
Dochody osiągnięte w 2020 roku rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości. Wprowadzony w styczniu 2021 roku limit dotyczy dopiero tegorocznych zarobków. Możliwe jest też całkowite uniknięcie polskiego podatku. Trzeba jednak udowodnić, że nie jest się w Polsce rezydentem podatkowym. Nie jest to wprawdzie proste, ale możliwe.
Krzysztof Koślicki
17.04.2021
Domowe finanse PIT
Błąd sądu polegał na orzeczeniu wobec oskarżonej kary ograniczenia wolności bez wskazania sposobu, w jaki ta kara winna być wykonywana. A to czyni wydany wyrok niewykonalnym - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w wyniku kasacji Prokuratora Generalnego na niekorzyść skazanej. I podkreślił, że uchylenie prawomocnego wyroku było konieczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy są zgodni, że strony procesu powinny przywiązywać bardzo dużą wagę do dotrzymywania terminów. Złożenie apelacji lub zażalenia nawet dzień po terminie jest bezskuteczne. Gdy strona nie zdąży nadać istotnego dla niej pisma o czasie, może rozważyć złożenie go wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Ale taki wniosek nie zawsze będzie uznany.
Aleksandra Partyk
17.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nagłe zmiany w harmonogramie szczepień i chaos organizacyjny mogą prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji i nierówności - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się w tej sprawie do pełnomocnika rządu ds. programu szczepień przeciwko COVID-19, przypominając o zamieszaniu wywołanym 1 kwietnia.
Krzysztof Sobczak
16.04.2021
Koronawirus szczepienia
Rząd w Hadze zamierza wprowadzić obligatoryjną, 5-dniową kwarantannę dla osób przybywających do Holandii z krajów wysokiego ryzyka zakażeniem koronawirusem. Projekt ustawy ustanawiający obowiązek kwarantanny został już przekazany do izby niższej parlamentu. Naruszenie tego obowiązku będzie zagrożone grzywną wysokości 435 euro.
Grażyna J. Leśniak
16.04.2021
Koronawirus a prawo
Sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów
Krzysztof Sobczak
16.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ocena spornych postanowień dotyczących przeliczeń walutowych musi być dokonywana w świetle postanowień unijnych traktatów i aktów przyjętych przez instytucje UE, w tym dyrektyw - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że według prawa unijnego konsument jest w gorszym położeniu niż przedsiębiorca, dlatego sądy mają obowiązek badać abuzywność takich umów.
Krzysztof Sobczak
16.04.2021
Rynek i konsument Kredyty frankowe
Nie wszyscy sprzedawcy prawidłowo informują o cenach sprzedawanych towarów. Inspekcja Handlowa sprawdziła w ponad 2,2 tys. sklepach i w co drugim z nich wykryła nieprawidłowości w tym zakresie. Inspektorzy sprawdzili m.in. oznaczenie ceną ponad 470 tys. partii produktów. Zastrzeżenia wzbudziło prawie 60 tys. partii (12,4 proc.).
Krzysztof Sobczak
16.04.2021
Rynek i konsument
Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy
Jolanta Ojczyk
16.04.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja
Wsparcie na wymianę nieekologicznych pieców, tzw. kopciuchów, w budynkach wielorodzinnych, na razie tylko pilotażowo, zostało wprowadzone w Pszczynie na Śląsku i w Zachodniopomorskiem. O dotacje mogą wnioskować właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Obowiązujące od 27 marca br. zasady dotyczące handlu, usług, zgromadzeń i kościołów zostaną przedłużone o tydzień, czyli do 25 kwietnia. Natomiast od poniedziałku czynne mają być żłobki i przedszkola. Dozwolone będzie uprawianie sportu w obiektach otwartych. Do 3 maja nieczynne będą hotele i miejsca noclegowe. W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenie w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
15.04.2021
Koronawirus a prawo
Pod naciskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów portale ceneo.pl oraz opineo.pl zmienią zasady prezentowania negatywnych ocen wystawianych przez konsumentów. Z informacji zebranych przez Urząd wynika, że portale udostępniały narzędzia do komunikacji między klientem a sprzedawcą, ale usuwały negatywne oceny, a tym samym zaburzały statystyki.
Krzysztof Sobczak
15.04.2021
Poważne ryzyko przemocy względem dziecka, a wyjątkowo również względem rodzica, który dopuścił się bezprawnego zatrzymania lub jego uprowadzenia uzasadnia odmowę powrotu dziecka - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględniając skargę nadzwyczajną na rzecz matki, która była maltretowana przez męża.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2021
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Metoda sprawdzania tożsamości osoby fizycznej w trybie wideoidentyfikacji ma być stosowana jako jeszcze jeden sposób potwierdzania profilu zaufanego. Obecnie służy przy wydaniu tymczasowego profilu zaufanego, wprowadzonego w pandemii. Według ekspertów to sposób przydatny, ale wymaga specjalnych umiejętności i sprzętu. I przedyskutowania, także z samorządami.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.04.2021
Samorząd terytorialny Nowe technologie
Wymierzenie złodziejowi kary ograniczenia wolności na cztery miesiące jest niezgodne z Kodeksem wykroczeń - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, bo maksymalna kara to miesiąc ograniczenia wolności, grzywna lub areszt. Prokurator to zauważył, złożył kasację na korzyść obwinionego, a Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2021
Prawo karne

UE: Kolejny krok na drodze do koronapaszportów

Opieka zdrowotna RODO Koronawirus szczepienia
Państwa członkowskie Unii Europejskiej formalnie przyjęły mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wprowadzenia paszportów szczepionkowych. Według założeń ich wprowadzenie ma ułatwić otwarcia się turystyki tego lata. Paszporty miałyby pozwolić podróżować po UE zaszczepionym, ozdrowieńcom lub osobom z negatywnym wynikiem testu.
Krzysztof Sobczak
14.04.2021
Opieka zdrowotna RODO Koronawirus szczepienia
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisały pierwsze umowy z bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe dla osób chcących wymienić nieekologiczne piece. To kolejny krok do otwarcia ścieżki bankowej w „Czystym Powietrzu”.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Prezes Tomasz Chróstny sprzeciwia się planom wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I dodał, że taka próba mogłaby podważyć i tak już nadwerężone zaufanie społeczeństwa do systemu bankowego i doprowadzić do wycofywania oszczędności na dużą skalę.
Krzysztof Sobczak
14.04.2021
W czasie pandemii i trwających od wielu miesięcy protestów policjanci chcąc nie chcąc znaleźli się na cenzurowanym. Ich wizerunkowi nie pomogło też ostatnie nagranie z akcji w Głogowie, na którym jeden z nich pałką uderza kobietę. Eksperci policyjni bronią funkcjonariuszy wskazując, że szwankują szkolenia, prawnicy mówią z kolei o niepotrzebnej i nadmiernej agresji policji oraz poczuciu bezkarności.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
14.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Wbrew zapowiedziom, rząd nie zajął się we wtorek projektem ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że projekt zostanie prawdopodobnie przyjęty jeszcze w kwietniu, ponieważ "potrzebna jest akcja informacyjna podkreślająca, że projekt odnosi się do całego budżetu UE". Dwa miesiące temu projekt już raz "spadł" z posiedzenia rządu.
Krzysztof Sobczak
13.04.2021
Finanse Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z 6 kwietnia uznał, iż przebranie pomnika miejskiego i opatrzenie go hasłem politycznym nie stanowi czynu chuligańskiego, lecz wyraz wolności wyrażania opinii na tematy polityczne. Sprawa dotyczy Bułgarii, ale ma też znaczenie dla wykładni pojęcia "występek chuligański" oraz znamion czynu "znieważenia pomnika" z polskiego kodeksu karnego.
Katarzyna Warecka
13.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności przepisów odbierania prawa jazdy z zasadą demokratycznego państwa prawa oraz gwarancjami procesowymi. Jej zdaniem nie może być tak, że policja decyduje o odebraniu dokumentu, a sąd tylko potwierdza tę decyzję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Skarga nadzwyczajna w pejzażu polskiego prawa sądowego stanowi całkowite novum. Może być ona wniesiona wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne dla "zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Praktyka Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN pokazała, że trudno tę przesłankę wykazać.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Nie może być tak, że kto wygrał spór z urzędem - ten płaci koszty procesu i pełnomocnika. Zwrot kosztów przysługuje każdemu z pasażerów opóźnionego lotu odpowiednio do udziału w sprawie. Błędnie zatem sąd pierwszej instancji zasądził na ich rzecz solidarnie koszty z tytułu zastępstwa procesowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
We Francji, Niemczech i Wlk. Brytanii osoby, które jako pierwszą dawkę przyjęły szczepionkę AstraZeneca jako drugą mogą dostać Pfizera lub Moderny. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejska Agencja do spraw Leków nie powiedziały wprost, że jest to niedopuszczalne. Jednak polski rząd na razie bierze pod uwagę takiej możliwości.
Katarzyna Redmerska
13.04.2021
Koronawirus szczepienia
Prawo do kontaktu z psychologiem, informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej – to ma zagwarantować nowa ustawa kobietom, które dowiedzą się, że ich dziecko może urodzić się z wadą letalną. Proponowane przepisy, mające łagodzić skutki wyroku TK w sprawie aborcji, są jednak nieostre, więc nie gwarantują, że kobieta otrzyma pomoc.
Monika Sewastianowicz
13.04.2021
Opieka zdrowotna
Zaszczepieni Izraelczycy mogą bez ograniczeń korzystać z hoteli, obiektów sportowych, brać udział w uroczystościach rodzinnych, np. weselach. W Polsce restauracje i hotele są zamknięte nawet dla zaszczepionych. Chce to zmienić wicepremier Jarosław Gowin. Tyle, że branża nie widzi szansy na realizację tego pomysłu i apeluje o realną pomoc.
Jolanta Ojczyk
13.04.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Do końca kwietnia coraz mniej czasu. Termin rozliczenia rocznego PIT zbliża się nieubłaganie. Dla osób niebędących specjalistami w kwestii podatków wybór właściwego formularza do dokonania rozliczenia rocznego może okazać się ogromnym problemem. Formularze PIT omawia Joanna Klimek, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.
Joanna Klimek
12.04.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Termin na rozliczenie rocznego PIT zbliża się nieubłaganie. Trzecia fala pandemii, utrudnione kontakty z urzędami skarbowymi, kwarantanna pracowników biur rachunkowych, komplikują sytuację. Ministerstwo Finansów, wzorem ubiegłego roku, powinno więc wydłużyć termin na złożenie PIT za 2020 rok. Tym bardziej, że więcej czasu na rozliczenie dało już firmom płacącym CIT.
Krzysztof Koślicki
12.04.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski