Prawo.pl

Archiwum konserwuje dokumenty, emerytura od płacy minimalnej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Trudności z uzyskaniem z archiwów dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy stoją często na przeszkodzie, by uzyskać od ZUS wyższe świadczenia emerytalne - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentów ZUS przyjmuje za podstawę wymiaru składek kwotę minimalnego wynagrodzenia.
Krzysztof Sobczak
04.11.2022
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Outsourcing IT - jaki model wybrać

Rynek Prawo pracy Nowe technologie
W 2021 roku najwięcej specjalistów IT, bo aż 72 proc., zatrudniały firmy, które outsourcują usługi informatyczne innym podmiotom – wynika z raportu raportu Bulldogjob. Wszystko dlatego, że outsourcing jest rozwiązaniem opłacalnym - dzięki niemu organizacje redukują koszty i poprawiają jakość usług.
Grażyna J. Leśniak
04.11.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie zgodziła się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, który został obwiniony przez prokuratora o włamanie się na konto bankowe swojej zmarłej matki i pobranie świadczenia z ZUS. Izba uznała, że do przestępstwa nie doszło, gdyż sędzia był spadkobiercą upoważnionym do dysponowania tymi pieniędzmi. Inny los spotkał jednak sędziego, który prowadził auto w stanie nietrzeźwości i spowodował kolizję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2022
Prawo karne Prawnicy
Osoba doznająca w dzieciństwie krzywdy od rodzica może żądać, by to gmina płaciła za jego pobyt w DPS-ie. Musi jednak wykazać, że za takim rozwiązaniem przemawiają "uzasadnione okoliczności". Alkoholizm ojca i zaniedbania w wychowaniu i alimentacji do nich należą - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i uchylił decyzje organów administracji nakazujących córce odpłatność za pobyt ojca.
Marek Sondej
04.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Przestój, przejściowe obniżenie wymiaru czasu pracy i w ślad za tym – wynagrodzeń, odbieranie dodatków funkcyjnych czy stażowych, to tylko niektóre rozwiązania, które dopuszcza prawo i po które mogą sięgnąć pracodawcy, zanim zdecydują się na zwolnienie pracowników. Tyle że - jak mówią prawnicy - to rozwiązania przejściowe i zaciskanie pasa może nie wystarczyć.
Grażyna J. Leśniak
04.11.2022
Prawo pracy
Rozdawanie pieniędzy bez powiązania z dochodami obywateli oraz ich sytuacją bytową jest niesprawiedliwe, nielogiczne, absurdalne, ale też i szkodliwe. Szkodzi finansom publicznym, gospodarce (a więc i przedsiębiorcom), powoduje inflację, która szkodzi portfelom tych samych obywateli, którzy przed chwilą otrzymali 500+ lub 14. emeryturę - pisze Agnieszka Czernik, doradca podatkowy.
Agnieszka Czernik
04.11.2022
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Brak szybkiej reakcji ze strony administratora na naruszenie ochrony danych osobowych doprowadził do tego, że w praktyce pozbawił on podmiot danych nie tylko informacji o naruszeniu, ale również możliwości podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom naruszenia - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Krzysztof Sobczak
04.11.2022
Administracja publiczna RODO
Sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie z tworzeniem tekstów i obrazów, a korzystanie z algorytmów do generowania obrazów to obecnie opcja dostępna dla każdego, kto jako tako radzi sobie z wyszukiwarką i językiem angielskim. Oznacza to wysyp sporów prawnych, na jakie ani nasze, ani zagraniczne przepisy, nie są jeszcze gotowe.
Monika Sewastianowicz
04.11.2022
Prawo cywilne Nowe technologie
Konstytucja nie przesądza o niemożliwości prawnego uregulowania związków osób tej samej płci - wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zaznaczył przy tym jednocześnie, że nie istnieje przepis, który nakazywałby polskiemu ustawodawcy instytucjonalizowanie związków jednopłciowych, a obowiązujące ustawy za małżeństwo uznają związek kobiety i mężczyzny.
Katarzyna Nocuń
03.11.2022
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Polski rząd złożył w środę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na unijne rozporządzenie o dobrowolnej redukcji zużycia gazu. W skardze podnosi się, że rozporządzenie zostało wydane z naruszeniem traktatów, ponieważ nie było procedowane zgodnie z procedurą przewidującą jednomyślność.
Krzysztof Sobczak
03.11.2022
Prawo unijne

ZUS: Emerytki z OFE mają wyższe emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty
Panie, które były członkami OFE, mają przeliczane emerytury. Wprawdzie każda z kobiet, która skończy 60 lat, może zakończyć aktywność zawodową, ale tym, które były w OFE - ZUS będzie „liczył” emeryturę dwukrotnie. Po raz pierwszy po złożeniu wniosku emerytalnego i drugi raz, gdy osiągnie 65 lat – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
03.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Według najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę aż 60 proc. badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka. Znaczna część świadków pozostała wobec tych zachowań bierna. Przeważająca część badanych osób, bo aż 70 proc., opowiedziała się za prawnym zakazem stosowania kar fizycznych. Połowa z nich (50 proc.) zakaz uznała za słuszny, ale aż 43 proc. uważa, że klaps to metoda dyscyplinowania dzieci, która nie powinna być prawnie zabroniona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.11.2022
Prawo karne Prawo rodzinne
Właścicielowi nieruchomości położonej w strefie ograniczonego użytkowania, która powstała w wyniku rozbudowania lotniska, nie przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom zapewnienia w budynku znajdującym się na tej nieruchomości zabezpieczenia akustycznego, jeżeli koszty te nie zostały poniesione - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.11.2022
Środowisko Prawo cywilne

Rodzic zastępujący policję sam może skończyć przed sądem

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Bywa, że rodzice uczniów tak mocno angażują się w konflikty pomiędzy dziećmi, że zapominają, iż są dorośli i "biorą sprawy w swoje ręce". Tymczasem grożenie dwunasto- czy trzynastolatkowi, że się jeszcze doigra, nie jest najlepszym pomysłem. W zasadzie może skończyć się w sądzie - tym bardziej, jeżeli część gróźb od razu zostanie wprowadzona w czyn. A w szkole za bezpieczeństwo odpowiada jej dyrektor.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
03.11.2022
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
24 dni w roku kalendarzowym – o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy – zdecydowała sejmowa podkomisja. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć.
Grażyna J. Leśniak
03.11.2022
Prawo pracy
W II kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,9 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z I kwartałem wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1 p. proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,3 p. proc. – podał GUS. Liczba aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat w II kwartale br. wyniosła 17224 tys. osób, w tym 16770 tys. stanowili pracujący, a 454 tys. – bezrobotni.
Grażyna J. Leśniak
02.11.2022
Rynek Prawo pracy
Do 2025 roku 42 proc. firm planuje wdrożenie nowych technologii. Plany te znacznie różnią się w zależności od wielkości firmy. Implementacja technologii wymagać będzie zmian w zatrudnieniu – wynika z raportu „Trendy w zatrudnieniu 2022” przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
02.11.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Suwalska prokuratura okręgowa powołała drugiego biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej i ruchu drogowego, by ustalić okoliczności śmiertelnego wypadku motocyklisty na obwodnicy Zambrowa. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, ale od początku wymieniany jest w tym kontekście samochód prof. Małgorzaty Gersdorf i sędziego Bohdana Zdziennickiego, którzy przejeżdżali obok tego zdarzenia.
Krzysztof Sobczak
02.11.2022
Prawnicy

RPO interweniuje w sprawie efektywnego dostępu osób starszych do informacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Z raportu o sytuacji osób starszych w pandemii wynika, że skuteczność w dotarciu z informacją o możliwym wsparciu dla osób najstarszych jest niewystarczająca. Blisko połowa badanych osób starszych nie słyszała o rządowych lub samorządowych programach wsparcia - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. MRiPS zapowiada stworzenie systemu koordynacji usług społecznych,
Grażyna J. Leśniak
02.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
W serwisie streamingowym Viaplay, który ma w swojej ofercie filmy, seriale, programy telewizyjne i transmitowane na żywo wydarzenia sportowe, dochodziło do przerw w nadawaniu. Interwencję w tej sprawie podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, według którego jeśli transmisja na żywo została przerwana, konsumenci mogą złożyć reklamacje.
Krzysztof Sobczak
02.11.2022
Rynek i konsument Nowe technologie
W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności. W tym celu został zobowiązany, by odpowiednio organizować pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.
Dorian Lesner
02.11.2022
BHP
Osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zwolnienie takie podlega odpracowaniu.
Marek Rotkiewicz
02.11.2022
Prawo pracy
Warszawski sąd pracy ustalił 21 lipca stosunek pracy między OPZZ a osobą, która na jego rzecz wykonywała pracę w ramach umowy B2B. Jej wynagrodzenie było opłacane z pieniędzy Rady Dialogu Społecznego dla ekspertów Rady, ale praca była wykonywana głównie dla związku zawodowego. Według sądu, strony powinna łączyć umowa o pracę na czas nieokreślony.
Grażyna J. Leśniak
02.11.2022
Prawo pracy

SN: Wadliwe zniesienie użytkowania, które nasiliło spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła prawomocne orzeczenie zawierające nie tylko błędy w nazwiskach i imionach, ale i mylne określenie powierzchni działki, która miała być podzielona. W konsekwencji narasta spór między współuczestnikami. Do tego nie mogą oni uzyskać zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

RPO: Psy w Gdańsku mogą wchodzić na cmentarze

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Właściciele psów skarżą się na przyjęty przez Radę Miasta Gdańska zakaz wprowadzania psów na cmentarze komunalne. Zasady korzystania z cmentarzy są określone w ustawie o czystości i porządku, a nie przez Radę Miasta. Zatem należy je uznać za sprzeczne z prawem – uważa zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Valeri Vachev.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.11.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że analizuje możliwości zmiany kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecna jego wysokość nie pokrywa całkowitego kosztu pochowania osoby zmarłej, choć jak zaznacza resort rodziny, istnienie zasiłku nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.
Beata Dązbłaż
01.11.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Elektroniczna karta zgonu od 1 marca 2023 r.

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Centrum e-Zdrowie pracuje obecnie nad wprowadzeniem elektronicznych kart zgonu i kart urodzeń. Ma to na celu zautomatyzowanie przekazywania danych zawartych w tych kartach do rejestrów państwowych i innych instytucji publicznych. W rezultacie ma to poprawić płynność obsługi obywateli. Funkcjonalność ta ma być udostępniona od 1 marca 2023 r.
Iwona Kaczorowska-Kossowska Beata Dązbłaż
01.11.2022
Administracja publiczna Opieka zdrowotna

WSA: Handel na drodze przy cmentarzu tylko od święta

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorca chciał handlować kwiatami i zniczami na drodze przy bramie wjazdowej na teren cmentarza. Organy nie zgodziły się jednak na zajęcie pasa drogowego z uwagi na względy bezpieczeństwa. WSA w Krakowie uznał, że udzielenie zezwolenia na cel niezwiązany z ruchem drogowym jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przemawiają za tym szczególnie uzasadnione przypadki.
Dorian Lesner
01.11.2022
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Coraz bardziej popularny, nie tylko w Ameryce, Halloween sprzyja magicznemu myśleniu. Prawnik również może mu ulec. Ale czy prawnikowi wypada pisać o wiedźmach i diable w kontekście prawnym, rozważając legalność czarów, konszachtów z diabłem czy handlu nawiedzonymi domami? Pisze o tym dr hab. Michał Jackowski, profesor WSHiU, adwokat, doradca podatkowy.
Michał Jackowski
31.10.2022
Prawo karne

W połowie 2023 r. ma być nowe prawo o cmentarzach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W projektowanej ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie będzie zgody na pochówek w formie rozsypania prochów ludzkich na wydzielonej i przeznaczonej do tego części cmentarza: ogrodzie lub łące pamięci. Nowa ustawa ma jednak zawierać wiele zmian. Pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci Wojciech Labuda zapowiada, że rząd ma przyjąć projekt do końca roku, a nowa ustawa wejść w życie 1 czerwca 2023 roku.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
31.10.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna