Wymierzenie złodziejowi kary ograniczenia wolności na cztery miesiące jest niezgodne z Kodeksem wykroczeń - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, bo maksymalna kara to miesiąc ograniczenia wolności, grzywna lub areszt. Prokurator to zauważył, złożył kasację na korzyść obwinionego, a Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2021
Prawo karne

UE: Kolejny krok na drodze do koronapaszportów

Opieka zdrowotna RODO Koronawirus szczepienia
Państwa członkowskie Unii Europejskiej formalnie przyjęły mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wprowadzenia paszportów szczepionkowych. Według założeń ich wprowadzenie ma ułatwić otwarcia się turystyki tego lata. Paszporty miałyby pozwolić podróżować po UE zaszczepionym, ozdrowieńcom lub osobom z negatywnym wynikiem testu.
Krzysztof Sobczak
14.04.2021
Opieka zdrowotna RODO Koronawirus szczepienia
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisały pierwsze umowy z bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe dla osób chcących wymienić nieekologiczne piece. To kolejny krok do otwarcia ścieżki bankowej w „Czystym Powietrzu”.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Prezes Tomasz Chróstny sprzeciwia się planom wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I dodał, że taka próba mogłaby podważyć i tak już nadwerężone zaufanie społeczeństwa do systemu bankowego i doprowadzić do wycofywania oszczędności na dużą skalę.
Krzysztof Sobczak
14.04.2021
W czasie pandemii i trwających od wielu miesięcy protestów policjanci chcąc nie chcąc znaleźli się na cenzurowanym. Ich wizerunkowi nie pomogło też ostatnie nagranie z akcji w Głogowie, na którym jeden z nich pałką uderza kobietę. Eksperci policyjni bronią funkcjonariuszy wskazując, że szwankują szkolenia, prawnicy mówią z kolei o niepotrzebnej i nadmiernej agresji policji oraz poczuciu bezkarności.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
14.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Wbrew zapowiedziom, rząd nie zajął się we wtorek projektem ustawy o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że projekt zostanie prawdopodobnie przyjęty jeszcze w kwietniu, ponieważ "potrzebna jest akcja informacyjna podkreślająca, że projekt odnosi się do całego budżetu UE". Dwa miesiące temu projekt już raz "spadł" z posiedzenia rządu.
Krzysztof Sobczak
13.04.2021
Finanse Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z 6 kwietnia uznał, iż przebranie pomnika miejskiego i opatrzenie go hasłem politycznym nie stanowi czynu chuligańskiego, lecz wyraz wolności wyrażania opinii na tematy polityczne. Sprawa dotyczy Bułgarii, ale ma też znaczenie dla wykładni pojęcia "występek chuligański" oraz znamion czynu "znieważenia pomnika" z polskiego kodeksu karnego.
Katarzyna Warecka
13.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności przepisów odbierania prawa jazdy z zasadą demokratycznego państwa prawa oraz gwarancjami procesowymi. Jej zdaniem nie może być tak, że policja decyduje o odebraniu dokumentu, a sąd tylko potwierdza tę decyzję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Skarga nadzwyczajna w pejzażu polskiego prawa sądowego stanowi całkowite novum. Może być ona wniesiona wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne dla "zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Praktyka Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN pokazała, że trudno tę przesłankę wykazać.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Nie może być tak, że kto wygrał spór z urzędem - ten płaci koszty procesu i pełnomocnika. Zwrot kosztów przysługuje każdemu z pasażerów opóźnionego lotu odpowiednio do udziału w sprawie. Błędnie zatem sąd pierwszej instancji zasądził na ich rzecz solidarnie koszty z tytułu zastępstwa procesowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
We Francji, Niemczech i Wlk. Brytanii osoby, które jako pierwszą dawkę przyjęły szczepionkę AstraZeneca jako drugą mogą dostać Pfizera lub Moderny. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejska Agencja do spraw Leków nie powiedziały wprost, że jest to niedopuszczalne. Jednak polski rząd na razie bierze pod uwagę takiej możliwości.
Katarzyna Redmerska
13.04.2021
Koronawirus szczepienia
Prawo do kontaktu z psychologiem, informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej – to ma zagwarantować nowa ustawa kobietom, które dowiedzą się, że ich dziecko może urodzić się z wadą letalną. Proponowane przepisy, mające łagodzić skutki wyroku TK w sprawie aborcji, są jednak nieostre, więc nie gwarantują, że kobieta otrzyma pomoc.
Monika Sewastianowicz
13.04.2021
Opieka zdrowotna
Zaszczepieni Izraelczycy mogą bez ograniczeń korzystać z hoteli, obiektów sportowych, brać udział w uroczystościach rodzinnych, np. weselach. W Polsce restauracje i hotele są zamknięte nawet dla zaszczepionych. Chce to zmienić wicepremier Jarosław Gowin. Tyle, że branża nie widzi szansy na realizację tego pomysłu i apeluje o realną pomoc.
Jolanta Ojczyk
13.04.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Do końca kwietnia coraz mniej czasu. Termin rozliczenia rocznego PIT zbliża się nieubłaganie. Dla osób niebędących specjalistami w kwestii podatków wybór właściwego formularza do dokonania rozliczenia rocznego może okazać się ogromnym problemem. Formularze PIT omawia Joanna Klimek, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.
Joanna Klimek
12.04.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Termin na rozliczenie rocznego PIT zbliża się nieubłaganie. Trzecia fala pandemii, utrudnione kontakty z urzędami skarbowymi, kwarantanna pracowników biur rachunkowych, komplikują sytuację. Ministerstwo Finansów, wzorem ubiegłego roku, powinno więc wydłużyć termin na złożenie PIT za 2020 rok. Tym bardziej, że więcej czasu na rozliczenie dało już firmom płacącym CIT.
Krzysztof Koślicki
12.04.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Termin, w którym wszystkie gminy mają obowiązek wymienić pojemniki odpadowe na dostosowane do nowego systemu, we właściwych kolorach, upłynie 30 czerwca 2022 roku. Nowe pojemniki mają być zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Czyli z podziałem na frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane.
Katarzyna Kubicka-Żach Michał Cyrankiewicz-Gortyński
12.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Brytyjski dziennik Financial Times zebrał i przeanalizował dane dotyczące nadmiernej śmiertelności. Polska w tym zestawieniu z około 20 proc. wzrostem zgonów zajmuje w Unii Europejskiej wysokie 5 miejsce. Wskutek zakażenia COVID-19 do tej pory zmarło na świecie ponad 2,8 mln ludzi.
Katarzyna Redmerska
11.04.2021
Koronawirus a prawo
Kodeks karny przewiduje złagodzoną odpowiedzialność dla sprawcy zabójstwa jeśli działa w afekcie. Chodzi o silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami. Tyle że - jak wynika z orzecznictwa - nie każde wzburzenie sprawcy, które doprowadziło do zbrodni można uznać za afekt. Osoba pozostająca pod jego wpływem nie kieruje się bowiem przesłankami rozumowymi,
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
11.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
W środowisku kredytobiorców frankowych pojawiła się uzasadniona obawa, że niektórzy ekonomiści starają się wytworzyć presję na polskie sądy i wpłynąć na sposób stosowania przez nie prawa. Wypada jednak wierzyć, że mimo to Sąd Najwyższy wyda uchwałę zgodną z orzecznictwem TSUE, a polscy obywatele i uczciwi przedsiębiorcy poczują, że stoi na straży ich praw - pisze Arkadiusz Szcześniak
Arkadiusz Szcześniak
11.04.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Za psa bez odpowiedniego nadzoru, szczególnie jeżeli zachowanie zwierzęcia będzie sprowadzało zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, mandat karny wyniesie 500 zł. Od soboty 10 kwietnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu wykroczeń i od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe mandaty za niedopilnowanie psa.
Krzysztof Sobczak
10.04.2021
Prawo karne

Zgłoszenie zgonu online jest potrzebne - bez papieru i pośrednika

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Urzędnicy z urzędów stanu cywilnego większych miast są na ogół sceptyczni co do umożliwienia rejestracji zgonu poza miejscem zdarzenia, bo odmiejscowienie innych spraw już obciążyło duże urzędy. Zgadzają się jednak, że zgłoszenie zgonu przez internet, bez wizyty osoby zgłaszającej w urzędzie, byłoby zasadne i korzystne dla obu stron.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.04.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Podatnik może wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której przekaże 1 proc. podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego. Przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz OPP nie stanowi dodatkowego obciążenia podatkowego, jak niektórzy mogą sądzić. Jest to kwota, która nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego
Sebastian Kałuża
10.04.2021
Domowe finanse PIT
Przy składaniu aktów apostazji w zakrystii kościoła doszło sprzeczki i rękoczynów. Odmowa przyjęcia dokumentów przez wikariusza skończyła się naruszeniem cielesności księdza i procesem karnym wobec czterech osób. Według sądu w Koninie apostaci mogą mieć uwagi do kościelnej procedury, ale w żadnym razie nie mają prawa do zmuszania duchownych do określonego zachowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2021
Prawo karne
Gdy rozważamy dokonanie zakupów bez wychodzenia z domu, możemy odczuwać obawę, iż zamówiony towar nie spełni naszych oczekiwań. Na szczęście ustawodawca daje kupującym prawo do odstąpienia od umowy. Korzystając z tego uprawnienia nie musimy wyjaśniać przyczyn, dla których nie chcemy zatrzymać zakupionej rzeczy.
Aleksandra Partyk
10.04.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Spółdzielnie mieszkaniowe wygrywają spory o opłaty za deszczówkę

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Spółdzielnie mieszkaniowe kwestionują obciążanie ich opłatą za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, po wejściu w życie przepisów Prawa wodnego w 2017 roku. Na przykład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” Zarząd Dróg Miejskich musi zwrócić ponad 3 mln zł. Wyłączenie z definicji "ścieków" wód opadowych i roztopowych nadal rodzi spory.
Robert Horbaczewski
10.04.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów
Funkcjonowanie telemedycyny nie jest uzależnione jedynie od dobrej woli i chęci personelu medycznego. W grę wchodzą jeszcze warunki techniczne i umiejętności, których wiele osób po prostu nie posiada - zauważa dr hab. prof. nadzw. Justyna Zajdel-Całkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
10.04.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prezydent czasem wetuje, ale Sejm sprzeciwu nie zauważa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W czasie prawie sześciu lat sprawowania urzędu Andrzej Duda odmówił podpisania tylko 10 ustaw. Jednak nie można tego traktować jako uznania dla dobrej roboty legislacyjnej parlamentu. Podobnie jak to, że Sejm nie głosuje nad wetami prezydenta nie oznacza tylko, że nie ma kwalifikowanej większości do ich odrzucenia, albo że przyznaje się do uchwalenia wadliwej ustawy. Regułą jest uchwalanie kolejnej noweli lub zupełna "cisza legislacyjna".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi zachęca kobiety działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - radne, sołtyski, wójtów, burmistrzów i inne liderki lokalnych społeczności - do kandydowania do Rady Kobiet w Rolnictwie. Zgłoszenia należy przysyłać do 19 kwietnia.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2021
Samorząd terytorialny

Administracja na pracy zdalnej do 18 kwietnia

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy i dyrektorzy mają polecać pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Nowelizacja rozporządzenia przedłuża ją do 18 kwietnia.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Kubicka-Żach
09.04.2021
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Koszt najmu pojazdu zastępczego powinien być liczony z uwzględnieniem faktu zakupu przez poszkodowanego nowego pojazdu, jeszcze przed zakończeniem najmu. A także musi obejmować koszty celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego - orzekł Sąd Okręgowy korygując wyrok sądu pierwszej instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.04.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski