Prawo.pl

Ministerstwo sugeruje gminom ostrożne szacowanie zapotrzebowania na węgiel

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy
Już wiadomo, że dla samorządów sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach będzie poważnym wyzwaniem. Ministerstwo Aktywów Państwowych przyznaje, że może zabraknąć ekogroszku i gminom zaproponowany zostanie węgiel gruby. Resort radzi też gminom co mają robić, aby nie zostały z hałdami niesprzedanego opału. Wyjaśnia też, że dla węgla należy stosować stawkę VAT w wysokości 23 proc.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński Robert Horbaczewski
10.11.2022
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Dodatek osłonowy

PiS proponuje znieść immuniet posłom i sędziom

Prawnicy Administracja publiczna Wybory
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli 9 listopada br. projekty zmiany Konstytucji RP. Mają one ograniczyć immunitet parlamentarzystów oraz sędziów. Do laski marszałkowskiej wpłynął też projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zniesiony zostanie immunitet formalny, który pozwoli prokuratorowi postawić te osoby przed sądem. Opozycja jest przeciwna tym zmianom.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2022
Prawnicy Administracja publiczna Wybory
Ponad 41 proc. Polaków boi się, że sztuczna inteligencja zawładnie światem. Jednocześnie tylko 24 proc. badanych uważa, że roboty mogłyby wykonywać pracę lepiej od nich. Aż 80 proc. ankietowanych jest zdania, że rozwój technologii powinien być regulowany prawnie, by chronić obecne miejsca pracy, a 63 proc. uważa, że rozwój sztucznej inteligencji spowoduje ogólny wzrost bezrobocia.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Sąd w Frederiksbergu koło Kopenhagi nie podjął, wbrew zapowiedziom, w środę decyzji w sprawie ekstradycji obywatela Norwegii, podejrzanego o zabójstwo Polki i uprowadzenie dziecka. Nie podano przyczyn, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że duński sąd chce wiedzieć, czy w Polsce sprawą tą zajmować się będzie legalny sędzia, czy też tzw. neo-sędzia. Tymczasem podejrzany zostanie w duńskim areszcie.
Krzysztof Sobczak
09.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zadłużony konsument, którego sytuacja finansowa uległa zmianie, może cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Musi tylko wnieść pismo procesowe do sądu wraz z oświadczeniem. Uzasadnienie nie jest obowiązkowe, ale bezpieczniej jest je wskazać. Sąd może oddalić wniosek w sytuacji zagrażającej interesom wierzycieli. Pisze o tym Łukasz Goszczyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.
Prawo.pl
09.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Tylko dwie osoby spośród 411 mediatorów Komisji Nadzoru Finansowego ukończyły kwalifikowane kształcenie w systemie standardów European Negotiation & Mediation Academy, jednak nie uzyskały statusu "gwarancji jakości" i nie posiadają rekomendacji, więc i nie mogą korzystać z rękojmi Polskiej Izby Mediatorów, ani żadnej z organizacji zrzeszonej w Izbie. Zdaniem PIM ma miejsce psucie wizerunku mediacji.
Krzysztof Sobczak
09.11.2022
Z każdego stosunku pracy pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest ograniczona limitami. Zależą one m.in. od miejsca położenia siedziby pracodawcy i miejsca zamieszkania pracownika.
Krzysztof Kaźmierski
09.11.2022
PIT Rachunkowość
Mieszkaniec kupujący węgiel od gminy otrzyma certyfikat potwierdzający jego jakość. Gdy nie będzie zgodny z rzeczywistością, złej jakości węgiel wolno zareklamować, ale nie będzie to proste. Same gminy będą mogły zwracać się z ewentualnymi roszczeniami do spółek Skarbu Państwa, z którymi na dniach powinny podpisać umowy, ale obawiają się, że zostaną pozostawione same sobie i tylko one będą adresatami roszczeń mieszkańców.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.11.2022
Samorząd terytorialny Węgiel
Praca nadliczbowa podlega limitowaniu w ciągu doby, okresu rozliczeniowego oraz roku. Ten trzeci limit jest najbardziej bezpośrednio wyrażony w przepisach Kodeksu pracy (a także w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców) jako konkretna liczba nadgodzin, przy czym może ona być zmieniona poprzez układ zbiorowy pracy, regulamin pracy lub umowę o pracę.
Marek Rotkiewicz
09.11.2022
Prawo pracy
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów obejmuje także wykroczenia drogowe i przewinienia zawodowe. Ustawa nie ogranicza odpowiedzialności sędziego tylko do uchybienia godności urzędu sędziego. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wymierzyła więc sędziemu karę upomnienia za przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Doświadczony operator wykonał co najmniej pół tysiąca zabiegów z udziałem robota, co oznacza około 10 lat praktyki. To brak specjalistów może być wąskim gardłem rozwoju chirurgii robotowej w Polsce - przewidują eksperci. Tymczasem kolejne ośrodki kupują urządzenia, czemu sprzyja większa konkurencyjność na rynku oraz finansowanie ze środków publicznych.
Katarzyna Redmerska
09.11.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Sprawa podatkowa powinna być rozstrzygnięta co do istoty, a więc wydaniem decyzji merytorycznej, np. wymiarowej. Organy podatkowe nie mogą od tego odstąpić nawet w sytuacji napotkania poważnych trudności z przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Dana sprawa powinna być wszechstronnie wyjaśniona. Wynika to wprost z katalogu zasadniczych zasad prowadzenia postępowania podatkowego.
Krzysztof Kaźmierski
08.11.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Sąd krajowy musi z własnej inicjatywy zweryfikować zgodność z prawem środka detencyjnego zastosowanego wobec cudzoziemca, którego pobyt jest nielegalny lub wobec osoby ubiegającej się o azyl - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że zastosowanie lub utrzymanie środka detencyjnego wobec cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, zależy od spełnienia szeregu przesłanek zgodności z prawem. 
Krzysztof Sobczak
08.11.2022
Prawo karne Administracja publiczna
W październiku 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podało we wtorek ministerstwo, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba osób poszukujących pracy, spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2022
Rynek Prawo pracy
Komisja Europejska nie zgadza się na stosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny, paliwa i nawozy - wynika z oficjalnego oświadczenia Brukseli. Z zerowej stawki VAT może korzystać jedynie żywność. Polski rząd mimo to zapowiada kontynouwanie tarczy antyinflacyjnej w zmienionej formie.
Paweł Rochowicz
08.11.2022
VAT Akcyza
Wpływ inflacji i rosnących rat kredytów na postawy zawodowe Polaków nie przestaje rosnąć. Blisko 8 na 10 badanych Pracuj.pl dostrzega, że ich wynagrodzenie starczy na mniej niż rok temu. Z kolei co trzeci ma oszczędności pozwalające utrzymać się bez pracy maksymalnie dwa miesiące. Trudno się więc dziwić, że 44 proc. respondentów odbyło w ciągu roku rozmowę w sprawie podwyżki.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Gdy w państwie, do którego dziecko ma wrócić, wydane zostały orzeczenia normujące sytuację małoletniego, przedmiotem oceny sądu rozpoznającego wniosek konwencyjny o nakazanie powrotu dziecka jest wyłącznie zapewnienie ochrony dziecka. Sąd nie bada natomiast słuszności orzeczeń sądów państwa obcego - orzekł SN w jednej ze spraw o wydanie uprowadzonego dziecka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Procedura TAX FREE umożliwia zwrot VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski podróżnym mającym stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Stałe miejsce zamieszkania jest weryfikowane na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, w szczególności na podstawie paszportu. O zasadach korzystania z tej procedury wypowiedział się WSA w Białymstoku.
Malwina Pasternak-Janik
08.11.2022
Domowe finanse VAT
Ceny używanych samochodów idą w górę. Ma to konsekwencje także dla użytkowników nowych aut. Do niedawna pojazdy traciły na wartości niemal od razu po wyjechaniu z salonu samochodowego, dziś ten spadek wartości jest kosmetyczny. Wpływa to na ubezpieczenie GAP, które zabezpiecza właściciela samochodu na wypadek utraty wartości auta.
Regina Skibińska
08.11.2022
Ubezpieczenia

Azbest utknął na dachach, potrzeba kolejnych 50 lat

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Rząd założył, że azbest z polskich dachów zniknie do 2032 roku. Już wiadomo, że do tej daty trzeba dołożyć pół wieku. Powodem niskiego zainteresowania programem wymiany azbestu są nieskuteczne rozwiązania prawne oraz nieatrakcyjne warunki finansowe. Monitorowanie postępów usuwania azbestu utrudniały nierzetelne dane w Bazie Azbestowej, a także kulejąca inwentaryzacja wyrobów azbestowych.
Robert Horbaczewski
08.11.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
To na polskim pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca, który pracę będzie wykonywał spoza Polski, spoczywa obowiązek oceny przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników pod kątem zapewnienia im wyższego poziomu ochrony – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. Zdaniem prawników, pracodawcy nie mają narzędzi, by ocenić, czy zaświadczenie wystawione za granicą spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2022
Prawo pracy BHP Prawo unijne

Atak na platformę zamówień publicznych, ale dane bezpieczne

Zamówienia publiczne Administracja publiczna RODO
Informujemy, że od godziny 09:07 mamy atak (DDOS) z zewnętrznych serwerów na infrastrukturę Platformy e-Zamówienia i aktualnie podejmowane są niezbędne działania mające na celu przywrócenie prawidłowości działania Platformy - taki komunikat pojawił się w poniedziałek na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. A także zapewnienie, że nie doszło do wycieku danych.
Krzysztof Sobczak
07.11.2022
Zamówienia publiczne Administracja publiczna RODO

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mają być tańsze

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Zmiana zasad odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tak by były tańsze dla odbiorców oraz skrócenie okresu wymaganego doświadczenia zawodowego dla świadczących te usługi to niektóre zmiany zaproponowane przez resort rodziny i polityki społecznej. Obecnie rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia.
Beata Dązbłaż
07.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Zamiast zastanawiać się, czy sztuczna inteligencja może być twórcą, zamiast nadawać obywatelstwa robotom humanoidalnym, skupmy się na tworzeniu nowych technologii w sposób, aby służyły ludzkości - pisze adwokat Aleksandra Iskra, nawiązując do debaty dotyczącej ewentualnego objęcia sztucznej inteligencji prawami autorskimi.
Aleksandra Iskra
07.11.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze

UOKiK piętnuje narzucanie opłat dostawcom sieci handlowych

Rynek Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Opłaty okołosprzedażowe pobierane przez sieci handlowe od dostawców nie zawsze są legalne - zwraca uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W opublikowanym raporcie urząd przypomina, że ukarał już spółkę Eurocash za takie praktyki, a w toku są postępowania wobec sieci Auchan, Żabka, Carrefour, Dino i Selgros.
Paweł Rochowicz
07.11.2022
Rynek Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 15 listopada w Warszawie

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada 2022 r. w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Jego główne tematy to: 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Konwencja w sytuacjach kryzysowych, przyszłość Konwencji w Polsce oraz edukacja włączająca szansą dla wszystkich. Wydarzeniu patronuje medialnie serwis Prawo.pl.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Na koniec września 2022 roku liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła ponad 1 mln i wzrosła o 44 tys. w stosunku do sierpnia – podał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wśród ubezpieczonych dominują obywatele Ukrainy. To 72 proc. wszystkich cudzoziemców w ZUS.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2022
Rynek Prawo pracy
Listopadowa lista refundacyjna obfituje w wiele zmian – zyskali pacjenci onkologiczni i ze schorzeniami neurologicznymi (m.in. stwardnienie rozsiane). M.in. od 1 listopada zaczęła obowiązywać refundacja trzech nowoczesnych terapii stosowanych w leczeniu raka piersi. W sporej ilości leków obniżone zostały ceny bądź dopłaty pacjenta.
Katarzyna Redmerska
07.11.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
W umowie o pracę zawieranej na niepełny wymiar czasu pracy należy ustalić limit czasowy, przekroczenie którego dawać będzie prawo do dodatku takiego jak za pracę nadliczbową. Często błędnie wskazuje się, że jest to równoznaczne z ustaleniem momentu powstania pracy w godzinach nadliczbowych. Mówimy tymczasem o pracy nadal ponad niższy niż pełny wymiar czasu pracy, która nie jest pracą nadliczbową.
Marek Rotkiewicz
07.11.2022
Prawo pracy
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie zaburzeń słuchu za pomocą kosztownych wszczepialnych protez. Jednak, gdy już po gwarancji procesor dźwięku w implancie słuchowym zepsuje się, dorośli pacjenci czekają kilka lat na jego wymianę. Są stawiani pod ścianą, bo bez sprawnego urządzenia tracą możliwość komunikowania się. Naprawiają więc procesor, jeśli mają taką możliwość, na swój koszt.
Beata Dązbłaż
07.11.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia