Prawo.pl
Do sądów wpływają wnioski od klientów będącego w procesie restrukturyzacji Getin Noble Bank o wstrzymanie spłat rat kredytu. Część z nich wydaje postanowienia korzystne dla kredytobiorców, ale są jednak i takie, które tego nie robią. Rozbieżności biorą się z różnej interpretacji przepisu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.  
Renata Krupa-Dąbrowska
26.10.2022
Banki Kredyty frankowe
Helsińska Fundacja Praw Człowieka ogłasza start nowego projektu „Równe prawa osób z niepełnosprawnościami”, który przewiduje dyżury poradnictwa prawnego w różnych częściach kraju oraz angażowanie się w precedensowe postępowania sądowe. Porady mają być dostępne na terenie całej Polski.
Monika Sewastianowicz
25.10.2022
Niepełnosprawność
W ramach Polskiego Ładu przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowej ulgi, jeśli sponsorują działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury wpisane do rejestru Ministra Kultury. Jednak nie obejmuje to innych organizacji zaangażowanych w działalność kulturalną, takich jak organizacje pozarządowe czy agencje artystyczne. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o zmianę tego prawa.
Krzysztof Sobczak
25.10.2022
CIT PIT Administracja publiczna
We wrześniu 2022 roku było 801,7 tys. bezrobotnych a stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Największa stopa bezrobocia, wynosząca 8,7 proc., odnotowana została na Podkarpaciu, gdzie bez pracy pozostawało 67,8 tys. osób. Najniższa stopa bezrobocia była w Wielkopolsce i wyniosła 2,8 proc.
Grażyna J. Leśniak
25.10.2022
Rynek Prawo pracy

Kary w lidze koszykarskiej za ograniczanie konkurencji

Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Wspólne ustalenia klubów koszykarskich dotyczące zakończenia współpracy z zawodnikami były porozumieniem ograniczającym konkurencję - uznał Prezes UOKiK i nałożył prawie 1 mln zł kar na 16 klubów i spółkę Polska Liga Koszykówki. Według Urzędu, podmioty te dokonały wspólnych, niedozwolonych uzgodnień, ograniczając między sobą rywalizację o pozyskanie jak najlepszych sportowców.
Krzysztof Sobczak
25.10.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
W 2024 r. w Unii Europejskiej obowiązkowy dla wielu urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych, tabletów i słuchawek stanie się port USB-C. W efekcie nie trzeba już będzie kupować nowej ładowarki z każdym nowym urządzeniem. W poniedziałek 24 października zatwierdzona została ostatecznie unijna dyrektywa o uniwersalnej ładowarce.
Krzysztof Sobczak
25.10.2022
Nowe technologie Prawo unijne
Od lat powraca kwestia uregulowania branży pośredników odszkodowawczych i teraz widać, jak słabo chronione są osoby przez nich obsługiwane. Klienci kancelarii odszkodowawczej EuCO, która nie przekazała im należnych odszkodowań, wypłaconych przez ubezpieczycieli na jej konto, mogą mieć problem z wyegzekwowaniem w rozsądnym terminie pieniędzy, o ile dojdzie do otwarcia postępowania sanacyjnego, o które zawnioskował zarząd spółki.
Regina Skibińska
25.10.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Ubezpieczenia
Państwo chce w większym stopniu pomagać osobom ze zmarginalizowanych terenów, jednak w niektórych przypadkach ta pomoc będzie zależeć od ich... stanu cywilnego. Zapewni preferencje przy utworzeniu stanowiska pracy m.in. dla osób, które pozostają w związku małżeńskim. Prawnicy wskazują, że takie rozwiązanie może być dyskryminujące.
Monika Sewastianowicz
25.10.2022
Prawo pracy
Sejm pracuje nad rozwiązaniami legalizującymi działania niektórych władz samorządowych podejmowane w związku z tzw. wyborami korespondencyjnymi. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, próba przyjęcia takiej ustawy jest kolejnym dowodem na trwający w Polsce kryzys praworządności, w którym władza kosztem praw i wolności obywateli zabezpiecza swoje partykularne interesy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2022
Samorząd terytorialny Wybory
Ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest przez Polskę planowana – przekazała w odpowiedzi na wystąpienie RPO Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Według niej, brak ratyfikacji protokołu przewidującego procedurę skargową w najmniejszym stopniu nie oznacza, że Polska nie przestrzega Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, bądź że może odstąpić od gwarantowania praw przez nią przewidzianych.
Grażyna J. Leśniak
24.10.2022
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Getin Noble Bank: Co z osobami, które nie złożyły skargi do WSA?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Frankowicze zadłużeni w Getin Noble Banku, którzy nie złożyli w terminie skargi do WSA na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku, nie są pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw. Mogą oni złożyć wniosek o przywrócenie terminu albo zgłosić swój udział w postępowaniu jako uczestnik.
Regina Skibińska
24.10.2022
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Darowizny: Fiskus nieugięty, orzecznictwo rozbieżne, MF nie widzi problemu

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Regulacje dotyczące darowizn wśród najbliższej rodziny wciąż nie doczekały się jednoznacznych interpretacji. Fiskus uznaje, że pieniądze nie mogą być przekazane w gotówce. Orzecznictwo niektórych sądów administracyjnych jest jednak mniej restrykcyjne. Chaos utrudnia życie podatnikom, jednak Ministerstwo Finansów nie planuje zmiany przepisów – mimo apeli i zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wiesława Moczydłowska
24.10.2022
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Rodzice dzieci do lat 8 będą mogli wnioskować o elastyczną organizację pracy, a w jej ramach m.in. o przerywany czas pracy. Pracownik będzie więc np. pracował rano, potem w środku dnia będzie miał przerwę i następnie wróci do służbowych obowiązków po południu. Okazuje się, że za tę przerwę pracodawcy będą musieli... zapłacić. Firmom będzie trudno odmówić takim żądaniom, a za naruszenia w tym zakresie czekają je drakońskie kary - przewiduje nowelizacja kodeksu pracy.
Grażyna J. Leśniak
24.10.2022
Prawo pracy Prawo unijne
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego każda fundacja w polskim porządku prawnym realizuje zadania publiczne. W świetle orzeczenia za podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może być uznana fundacja, która nie dysponuje majątkiem publicznym. Przesłanka wykonywania zadań publicznych została zinterpretowana przez sąd szeroko. Wyrok oznacza, że Fundacja ma obowiązek rozpatrzeć wniosek Ordo Iuris.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2022
Wymiar sprawiedliwości Finanse
Nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą pełnosprawną samochodu osobowego, nie spowoduje utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie warunki tego zwolnienia. Podatek zapłaci drugi współwłaściciel.
Wiesława Moczydłowska
22.10.2022
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse

Rząd nierówno traktuje obywateli pobierających 500+, ale naprawiać sytuacji nie zamierza

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, które pobierają emeryturę, rentę bądź inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, jest wypłacane jako różnica między kwotą 1896,13 zł a łączną otrzymywaną przez nich kwotą świadczeń brutto. Powoduje to "ucinanie", często znaczące, 500+. To rozwiązanie niesprawiedliwe, bo takiego kryterium dochodowego rodziców nie ma przy świadczeniu 500+ na każde dziecko do 18. r.ż. MRiPS nie zamierza jednak tego zmieniać.
Grażyna J. Leśniak
22.10.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Więcej zatrudnionych na stałe w NGO, ale są problemy z umową o pracę

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse
Coraz więcej organizacji pozarządowych płaci wynagrodzenie za pracę, a coraz mniej korzysta wyłącznie z pracy społecznej – wynika z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022” Stowarzyszenia Klon-Jawor. Problemem w zatrudnianiu na etat w trzecim sektorze jest finansowanie ich działalności w przeważającej mierze z realizowanych projektów, które nie zapewniają ciągłości finansowania pracy zatrudnionych.
Beata Dązbłaż
21.10.2022
Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse

Reklamowy świat influencerów jest bogatszy, niż wytyczne UOKiK

Prawnicy Rynek i konsument Nowe technologie Ochrona konkurencji
Wydane niedawno instrukcje co do przestrzegania prawa konkurencji przez influencerów, zaczynają odnosić skutek, ale nasuwają też wiele wątpliwości. Nie określiły konsekwencji namawiania pracowników do promowania działalności pracodawcy na prywatnych kontach internetowych. Nawet nie wszyscy prawnicy wiedzą, że ich profile na Facebooku czy Instagramie trzeba odpowiednio oznaczać.
Paweł Rochowicz
21.10.2022
Prawnicy Rynek i konsument Nowe technologie Ochrona konkurencji
ZUS odmawia pracodawcom możliwości odliczenia 300 zł z podstawy oskładkowania, gdy posiłki pracowników finansowane są z kart przedpłaconych umożliwiających zakupy np. w sieciach handlowych. Jednocześnie akceptuje karty lunchowe, uprawniające do nabywania posiłków w restauracjach. Zdaniem prawników, stanowisko to jest dziś już nie do zaakceptowania, bo odwołuje się do oderwanego od rzeczywistości orzecznictwa sprzed dekady.
Grażyna J. Leśniak
21.10.2022
Prawo pracy
Coraz częściej można spotkać się z programami motywacyjnymi, w ramach których pracownicy spełniający określone kryteria, najczęściej dotyczące stażu pracy, otrzymują prawo nabycia papierów wartościowych na preferencyjnych warunkach, które zwykle obejmują niższą od rynkowej cenę nabycia lub częściowe sfinansowanie zakupu przez emitenta. Najczęstszym modelem jest oferowanie nabycia akcji spółki matki przez pracowników jej spółek zależnych – pisze radca prawny Mikołaj Zdyb.
Mikołaj Zdyb
21.10.2022
Prawo pracy Spółki Finanse
Tegoroczne zmiany w PIT nie poprawiły znacząco pozycji Polski na tle systemów podatkowych innych państw europejskich. Znacząco poprawiła się jedynie sytuacja osób, które przeciętnie zarabiają i mają na utrzymaniu rodzinę. Tymczasem na lidera w łagodności systemów podatków osobistych w Europie wyrastają Czechy.
Paweł Rochowicz
20.10.2022
Domowe finanse PIT

W gminach pojawią się koordynatorzy szerokopasmowi

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze
Gminy będą mogły wyznaczyć tzw. koordynatorów szerokopasmowych – zakłada podpisana 18 października przez prezydenta nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Koordynatorzy będą reprezentować gminy w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy.
Robert Horbaczewski
20.10.2022
Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną w sprawie umowy frankowej. Sąd przyznał rację powodom, bo sposób wyliczania rat był niedozwolony, gdyż bank sam sobie ustalał kurs franka, po jakim raty przelicza się na złotówki. Jednak umowa jest ważna. Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN odrzuciła tę skargę z przyczyn formalnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Wyzwania gospodarcze nie powstrzymują Polaków przed zmianą pracy. Aż 38 proc. uczestników najnowszego badania Pracuj.pl aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Zarobki pozostają główną motywacją do zmiany pracy w czasach wysokiej inflacji. Coraz ważniejszą zachętą do rekrutacji staje się możliwość pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
20.10.2022
Rynek Prawo pracy
Organy skarbowe dostają coraz więcej narzędzi z pogranicza inwigilacji. Pozwala im to dokładniej prześwietlać działalność podatników. Niebezpieczny jest jeden z przepisów ustawy o KAS, który zezwala na żądanie danych o podatnikach od podmiotów gospodarczych, np. administratorów portali internetowych. Z uwagi na fakt, że orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej kwestii rozbieżne, eksperci radzą, by działania skarbówki skarżyć do sądów.
Wiesława Moczydłowska
20.10.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Osoby bezrobotne zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są ich członkami, mają prawo wstępowania do nich w przypadkach i na warunkach określonych ich statutami – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. To odpowiedź na wystąpienie RPO w sprawie przepisów ograniczających prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2022
Prawo pracy
Jeśli prawo krajowe wymaga w odniesieniu do spółki podlegającej przekształceniu odrębnego głosowania w celu wyboru proponowanych przez związki zawodowe przedstawicieli pracowników, taki mechanizm wyborczy musi zostać zachowany – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2022
Prawo pracy Spółki Prawo unijne
Jeżeli ktoś pracował w Polsce i na Ukrainie, po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie mógł wystąpić o „podwójną” emeryturę. Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym z Ukrainą, która weszła w życie w styczniu 2014 r. Zgodnie z nią, osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać z obydwu państw. Zasada ta dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i ukraińskich – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Po PKO BP, kolejne banki zachęcają frankowiczów do ugód przedsądowych. Problem w tym, że mediatorzy pochodzą z Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Tymczasem - jak wskazują prawnicy - to KNF stoi za ramami ugód, a prezes tej instytucji twardo stanął po stronie banków podczas ostatniej rozprawy przed TSUE. I dodają, że w takiej sytuacji mediacja z bankiem staje się fikcją, więc chętnych do niej będzie coraz mniej.
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
19.10.2022
Banki Kredyty frankowe

NSA: Sześć miesięcy musi wystarczyć na złożenie oświadczenia

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Nie można przeprowadzać testu zgodności z Konstytucją określonego przepisu bez odniesienia się do argumentacji, która wcześniej została podana przez Trybunał Konstytucyjny. Sześć miesięcy to nie jest za krótko, aby podatnik mógł zrealizować swoje uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
18.10.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski