Tylko uproszczenie przepisów ułatwi pomoc bezdomnym

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Z problemem osób bezdomnych łatwiej uporają się organizacje pozarządowe niż odpowiedni rzecznik rządu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze lepiej przeznaczyć na efektywną pomoc dla takich osób – uważa Mirosława Widurek, przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Józef Kielar
08.02.2020
Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Wpływ opinii konsumentów na sprzedaż w internecie jest bardzo istotny i dlatego powinny być prawdziwe. Może w tym pomóc nowa dyrektywa unijna, która wyraźnie zakazuje zamieszczania fałszywych opinii i i płacenia za nie, a także wprowadzania w błąd, co do mechanizmów weryfikowania prawdziwości opinii
Katarzyna Menszig-Wiese Wasilewski Piotr
08.02.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Dla poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego wojewoda bada, czy wnioskodawca był ślubnym dzieckiem. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że małżeństwo religijne, nie poświadczone w urzędzie stanu cywilnego także jest prawnie ważne, ale należy udowodnić, że ojciec obywatelstwa polskiego nie utracił.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Wzrasta liczba sporów o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prawnicy i kuratorzy mówią o prawdziwej pladze i dodają, że na rodziców, którzy wykorzystują dzieci do rozgrywek, nie ma żadnego sposobu. Rozwiązaniem mogłaby być mediacja, ale na wczesnym etapie lub - w ocenie części z nich - zdecydowane kroki sędziów, aż po odebranie dziecka "alienatorowi". Problem dostrzega też resort sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
08.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa po zawiadomieniu austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera w sprawie dotyczącej planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Klienci banków skarżą się do Rzecznika Finansowego na rażąco wysokie opłaty pobierane za dostarczenie historii spłaty czy potwierdzenie spłaty kredytu. Bywa, że mają zapłacić nawet kilkaset złotych. Rzecznik zawiadomił prezesa UOKIK o takiej praktyce stosowanej przez dwa podmioty.
Jolanta Ojczyk
07.02.2020
Kredyty frankowe
Prawie prawie 100 tys. cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków wjazdu, nie zostało w 2019 roku wpuszczonych do Polski - poinformowała Straż Graniczna. W sumie w ubiegłym roku funkcjonariusze SG odprawili 54,5 mln podróżujących przez polską granicę, co oznacza wzrost o 2 mln w stosunku do roku 2018.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Administracja publiczna Prawo unijne
Senat odrzucił w czwartek wieczorem w całości nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, która przewiduje wypłatę z budżetu państwa rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Finanse publiczne

Rewolucyjna zmiana zasad w lubelskim e-sądzie

Prawo cywilne RODO Zmiany w k.p.c.
Doręczenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym na adres zameldowania zawsze będzie skuteczne. W przypadku braku podstaw do jego wydania, e-sąd umorzy postępowanie. Sprawa nie trafi więc bezpośrednio do sądu powszechnego. Masowi wierzyciele będą musieli na nowo wnieść pozew. Takie zmiany od 7 lutego wprowadzi nowela kodeksu postępowania cywilnego.
Jolanta Ojczyk
07.02.2020
Prawo cywilne RODO Zmiany w k.p.c.
To jedna ze zmian, które wprowadza obowiązujące od piątku rozporządzenie. Co do zasady funkcjonariusz ma w takich sytuacjach podawać swoje imię, nazwisko i stopień oraz przyczynę podjęcia czynności. Będzie musiał też - co istotne - poinformować ustnie osobę, od której np. pobierał odciski linii papilarnych, o jej prawie do zażalenia.
Patrycja Rojek-Socha
07.02.2020
Policja
Senacka inicjatywa ustawodawcza, dotycząca utworzenia łódzkiego związku metropolitalnego, ma zwiększyć potencjał ekonomiczny i gospodarczy regionu. Teraz projekt trafi do Sejmu. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 59 senatorów, trzech było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Środowisko
Zgłoszone poprawki dotyczą legalizacji 20-letnich samowoli budowlanych. Ustawa wraca pod obrady Sejmu. Za jej przyjęciem z poprawkami głosowało 95 senatorów.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Budownictwo
Nowela przewiduje zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i zakłada likwidację Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA. Za odrzuceniem było 51 senatorów, 45 było przeciw, od głosu wstrzymała się jedna osoba. Ustawa zostanie ponownie przekazana do Sejmu.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Opieka zdrowotna
Pytanie prawne w sprawie ustawy dotyczącej świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy i pracowników służb bezpieczeństwa PRL zostało skierowane do TK przez Sąd Okręgowy w Warszawie w końcu stycznia 2018 r.Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu będzie prezes TK Julia Przyłębska.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2020
Policja

WSA: TVP musi podać, ile wydała na organizację Sylwestra

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
TVP SA jako spółka prawa handlowego korzysta z pieniędzy publicznych i wykonuje zadania publiczne, a zatem informacja o łącznych kosztach imprezy sylwestrowej musi być jawna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ale dodał, że skany umów ze współorganizatorami i wykonawcami pozostają tajemnica przedsiębiorstwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.02.2020
Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Promocja wolności religijnych oraz ochrona osób prześladowanych z powodów religijnych - mają być tematem zaplanowanej w dniach 14-16 lipca 2020 roku międzynarodowej konferencji, którą Polska zorganizuje we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Krzysztof Sobczak
06.02.2020
Administracja publiczna Wydarzenia
Zgodnie z poprawką senatorów tzw. uproszczona legalizacja nie obejmie samowoli budowlanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, np. ponadwymiarowych altan. Działkowcy przesłali do Senatu wiele apeli i stanowisk, w których ostrzegali m.in. przed perspektywą dzikich osiedli mieszkaniowych i zostali wysłuchani.
Jolanta Ojczyk
05.02.2020
Budownictwo
Sprawa dotyczy książki Tedda Trippa „Pasterz serca dziecka”, która zawiera opisy metod stosowania kar cielesnych wobec dziecka. Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpili do wydawcy o wycofanie jej ze sprzedaży. Podnoszą, że promowanie przemocy jest wysoce szkodliwe, RPO dodaje, że może być traktowane jako nawoływanie do przestępstwa.
Patrycja Rojek-Socha
05.02.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja
Ławnicy orzekający w dwóch nowych izbach Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej oraz Dyscyplinarnej mieli zostać przeszkoleni z zakresu etyki. Temat ważki - bo jak wskazują - wielu z nich z dylematami etycznymi styka się na co dzień. Wśród prelegentów nie znaleźli się jednak sędziowie Sądu Najwyższego tylko m.in. dwaj księża. Strata pieniędzy i czasu - mówią ławnicy.
Patrycja Rojek-Socha
05.02.2020
Wymiar sprawiedliwości

Związki partnerskie wymagają zmian w prawie

Prawo cywilne Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Do debaty publicznej – tym razem za sprawą wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy – wracają związki partnerskie. Problem staje się pilny, bo Polacy coraz częściej rezygnują z małżeństw. Dotyka ich jednak wiele trudności – od prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do pochówku, po kwestie finansowe. Muszą uciekać się do różnych sztuczek i lawirować między przepisami.
Krzysztof Koślicki
05.02.2020
Prawo cywilne Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
List polecony będzie już wkrótce mógł być zastąpiony nowym narzędziem cyfrowym. Doręczenie elektroniczne ma być z nim zrównane prawnie. Będzie nowym sposobem wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia nadania lub odbioru. Zapewni szybszą komunikację obywateli z urzędami.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.02.2020
Nowe technologie
Przyjęte we wtorek przez Radę Ministrów rozporządzenie określa sposób postępowania policjantów przy wykonywaniu uprawnień wynikających z nowelizacji ustawy o Policji. Chodzi m.in. o zabezpieczanie śladów - pobieranie odcisków palców, czy wymazu ze śluzówki policzków, ale też nagrywanie w miejscach innych niż publiczne - np. podczas interwencji domowych.
Patrycja Rojek-Socha
04.02.2020
Policja

UOKiK: Uwaga na wynajem telefonów

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Trzeba uważać na firmy, które oferują najem zamiast sprzedaży sprzętu elektronicznego - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który otrzymuje skargi na sklepy, które w niedostatecznie czytelny sposób informują o charakterze zawieranej z konsumentem umowy - czy jest to sprzedaż, czy najem sprzętu elektronicznego.
Krzysztof Sobczak
04.02.2020
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Projekt ustawy o rekompensatach za tegoroczne podwyżki cen prądu jest gotowy - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak wyjaśnił, przewidziano w nim pełną rekompensatę 12-proc. podwyżek rachunków za prąd do domów. - Intencja jest taka, by rzeczywiście 100 procent nadpłaty w stosunku do zeszłego roku zrekompensować - zapowiedział.
Krzysztof Sobczak
04.02.2020
Pomoc społeczna Prawo gospodarcze
Idea Bank co do zasady ma wypłacić rekompensaty obligatariuszom, ale tylko w wysokości 20 proc. zainwestowanych środków i tylko po uprawomocnieniu się decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To oznacza, że wciąż nie warto rezygnować z walki o utracone środki przed sądem.
Jolanta Ojczyk
04.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
W przepisach jest wiele luk, które wpływają nie tylko na skuteczność działań podejmowanych wobec osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym, ale też na respektowanie ich praw - alarmuje ponownie Rzecznik Praw Obywatelskich. Podkreśla, że konieczna jest kompleksowa nowelizacja.
Patrycja Rojek-Socha
04.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie i pełnomocnicy czekają na pisemne uzasadnienie uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, bo jak mówią z samej sentencji nie wynika jak traktować "nowych" sędziów, orzekających w sądach rejonowych i okręgowych. Przyznają też, że są nią zawiedzeni, bo - jak mówią - w sprawach ustrojowych nie ma miejsca na niedopowiedzenia.
Patrycja Rojek-Socha
04.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego będzie trzeba dołączyć oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego. To oznacza, że ta nowa część projektu budowlanego musi być gotowa przed rozpoczęciem inwestycji, ale nie trafi do urzędu. Zdaniem inżynierów to utrudni bezpieczne prowadzenie inwestycji.
Jolanta Ojczyk
04.02.2020
Budownictwo
Pacjent dowiedział się o nosicielstwie wirusa HCV po blisko dwóch dekadach od zakażenia go w stacji krwiodawstwa. Wystąpił do sądu z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Skarbowi Państwa. Sąd pierwszej instancji uwzględnił zarzut przedawnienia roszczenia. Innego zdania był Sąd Apelacyjny w Warszawie, który nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.
Marek Sondej
04.02.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
Lekarz może przymusowo zatrzymać w szpitalu pacjenta podejrzanego zarażeniem koronawirusem, a gdyby pacjent odmawiał współpracy, może wezwać na pomoc policję. Na razie nie stwierdzono go w Polsce, ale szpitale nie do końca są gotowe na walkę z epidemią, bo brakuje m.in. maseczek dla pacjentów.
Katarzyna Nowosielska
03.02.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo