Taką sytuację, nieprzewidzianą w ustawie o dowodach osobistych, opisali w interpelacji posłowie Tadeusz Tomaszewski i Wiesław Szczepański.  Przytoczyli przykład pana Huberta, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który choruje na nieuleczalną chorobę i wymaga stałej całodobowej opieki.

Mężczyzna złożył z pomocą siostry, posiadającej notarialne upoważnienie do reprezentowania brata, za pośrednictwem profilu zaufanego, wniosek o nowy dowód. Gdy dokument był gotowy do odebrania, zaczęły się problemy. Urząd nie chciał wydać dokumentu, ponieważ wniosek złożono drogą elektroniczną, a upoważnienie notarialne siostry nie umożliwiało jej odbioru. Jedyną opcją było przyjście urzędnika do domu. W rozmowie telefonicznej urzędniczka powiedziała, że trwa pandemia i urzędnik nie przyjdzie, zarazem nie podając innych rozwiązań tej sytuacji. Ostatecznie, po wielu rozmowach, a przede wszystkim interwencji w instytucjach zwierzchnich sprawę udało się załatwić pozytywnie.

 

Tylko po złożeniu wniosku

Parlamentarzyści wskazują, że ustawodawca przewidział możliwość dostarczenia dowodu osobistego do miejsca pobytu wnioskodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego i nie może osobiście odebrać dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego (art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych). To, zdaniem posłów, wyklucza osoby ze znaczną niepełnosprawnością, które złożyły wniosek korzystając z platformy ePUAP.
Zapytali więc ministra spraw wewnętrznych i administracji czy w związku z zaistniałą, nieprzewidzianą w ustawie o dowodach osobistych sytuacją przewiduje on zmianę przepisu w art. 30 ust. 6 w zakresie „która powstała po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego”.

Czytaj: Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców>>

 

Będzie nowelizacja przepisu

W MSWiA trwają prace nad zmianami w ustawie o dowodach osobistych. Są one związane z koniecznością wdrożenia z dniem 2 sierpnia 2021 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.  Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA zaznacza, że będzie to również okazja do weryfikacji obowiązujących regulacji ustawy w oparciu o zebrane doświadczenia, w tym otrzymywane sygnały dotyczące kwestii obsługi osób, które nie są w stanie osobiście pojawić się w urzędzie.

- Przedstawione w interpelacji zagadnienie zostanie wzięte pod uwagę podczas prac nad zmianą powyższej ustawy w celu uniknięcia w przyszłości podobnych przypadków. Ministerstwo dotychczas nie otrzymywało sygnałów o problemach związanych ze stosowaniem przepisów regulujących wyżej wymienione kwestie – informuje wiceminister Paweł Szefernaker.

Podkreśla jednocześnie, że „bez wątpienia jednak utrudnianie odbioru dowodu osobistego przez osobę, która nie może przybyć do urzędu, w ogóle nie powinno mieć miejsca”.