Prawo.pl
Planowanie przyszłości dzieci to jedno z wyzwań rodzicielstwa. Jak często rodzice chcieliby decydować także o ich drodze zawodowej? Według najnowszego badania Pracuj.pl, 29 proc. z nich ma jasną wizję pracy, którą miałoby wykonywać w przyszłości ich potomstwo. 61 proc. badanych nie chce jednak ingerować w wybór zawodu dziecka. Większość rodziców chciałaby, by ich dzieci mogły zmienić swoje pasje w pracę.
Grażyna J. Leśniak
01.06.2023
Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy

Emerytalna rezerwa idzie na trzynastki i czternastki

Finanse publiczne Emerytury i renty
Fundusz Rezerwy Demograficznej, który w założeniach miał być zabezpieczeniem na trudne czasy, jest wydawany na potrzeby bieżące i hojność przedwyborczą. Przenoszenie środków z tego Funduszu do Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na wypłatę tzw. 13-tek i 14-tek w przyszłości uderzy finansowo dzisiejszych młodych ludzi.
Regina Skibińska
01.06.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty

ZUS-owi trudno będzie ścigać tych, którzy nie rozliczą składki zdrowotnej

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Nie ma szczególnej sankcji ściśle związanej z niezłożeniem rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców lub nieterminowym jego złożeniem. Zdaniem prawników, problematyczne jest zastosowanie ogólnego przepisu karnego z ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym. ZUS, chcąc dochodzić dopłaty składki zdrowotnej za 2022 r., będzie musiał wszczynać postępowania i liczyć się z koniecznością udowadniania swoich racji przed sądami.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja 2023 roku, nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o zwrot nadpłaty najpóźniej 1 czerwca gwarantuje jej zwrot na konto przedsiębiorcy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński potwierdził, że w sieci pojawił się duży zbiór loginów i haseł polskich obywateli. - Uruchomiliśmy proste narzędzie do sprawdzenia, czy Wasze dane znalazły się w tym wycieku. Zapraszam do korzystania z bezpiecznedane.gov.pl - napisał Cieszyński. 
Krzysztof Sobczak
31.05.2023
RODO
Usługi proponowane przez kancelarię Certo miały pomagać konsumentom wychodzić ze spirali zadłużenia, tymczasem zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sama ona naruszała ich prawa. Prezes UOKiK zakwestionował praktyki i postanowienia umowne stosowane przez tę kancelarię, a łączne kary dla spółki wyniosły blisko 640 tys. zł.
Krzysztof Sobczak
31.05.2023
Rynek i konsument Finanse

NSA: Bezprawne opłaty za pobyt i wyżywienie w lecznicy

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę zakładu leczniczo-rehabilitacyjnego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Chodziło o ustalenie dobowej opłaty za pobyt i wyżywienie, bez uwzględniania dochodu pacjenta, a tym samym pobieraniu tej opłaty w przeliczeniu na miesiąc pobytu, w wysokości przewyższającej kwotę odpowiadającą 70 proc. miesięcznego dochodu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Polacy coraz częściej wypłacają pieniądze z OFE przekazane do ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2022 r. do ZUS wpłynęło łącznie ponad 97 tysięcy wniosków o wypłatę środków z subkonta, z czego jedna trzecia - w okresie od września do grudnia ub.r., czyli po artykule Prawo.pl o możliwości dziedziczenia pieniędzy z OFE. W minionym roku ZUS wypłacił z subkont Polaków 796,5 mln zł - o ok. 56 mln zł więcej niż w 2021 roku. Te środki może otrzymać nie tylko rodzina.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Sprzedaż końcowa węgla przez gminy kuleje. Mieszkańcy nie są zainteresowani opałem, a ci, którzy chcą go kupić, mogą zrobić to taniej w państwowej spółce. Śląski Związek Gmin i Powiatów uważa, że ostatnia nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie pomaga gminom. Chcą wprowadzenia kolejnych rozwiązań.
Maria Dec-Kiełb
31.05.2023
Samorząd terytorialny Węgiel
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt nie pozbawia organizacji społecznych uprawnień do interwencyjnego odbierania zwierząt – informuje ministerstwo rolnictwa, odpowiadając na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazuje, że projekt zawiera przepisy ustanawiające rygory formalne związane z realizacją tego uprawnienia.
Regina Skibińska
30.05.2023
Samorząd terytorialny Środowisko
Zwiększenie ochrony i upowszechnianie wiedzy o zbiorach o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, które znajdują się poza granicami Polski - to cel przygotowywanej przez rząd zmiany w przepisach. Będzie to możliwe m.in. poprzez stworzenie nowoczesnych i otwartych instytucji kultury, które zajmą się ochroną, zabezpieczeniem i konserwacją zbiorów.
Krzysztof Sobczak
30.05.2023
Administracja publiczna

Wdowa nie płaci PIT od sprzedaży spadkowego samochodu

Prawo rodzinne PIT Podatek od spadków i darowizn
Po śmierci małżonka wdowa nie nabywa ponownie udziałów w samochodzie, który wcześniej należał do wspólnego majątku małżeńskiego. Może więc sprzedać auto bez podatku po upływie pół roku od nabycia do majątku wspólnego. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji.
Malwina Pasternak-Janik
30.05.2023
Prawo rodzinne PIT Podatek od spadków i darowizn
Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy – przypomina Ministerstwo Finansów. Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.
Monika Pogroszewska
30.05.2023
PIT Rachunkowość Administracja publiczna
Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie zatopi małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. To nie jedyna rafa, jaka znalazła się w projekcie, nad którym pracuje resort rozwoju. Na pewno ukróci on patodeweloperkę, ale też zaszkodzi uczciwym firmom.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.05.2023
Budownictwo

Fiskus sprawdza podatników na Facebooku, Instagramie i platformach handlowych

PIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Skarbówka regularnie monitoruje media społecznościowe i portale sprzedażowe. Przeglądając zdjęcia i ogłoszenia, szuka informacji o osobach, które nie płacą podatków, zaniżają ich wysokość lub prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji. Urzędnicy mogą też zweryfikować, czy odliczone przez przedsiębiorcę koszty podróży służbowej nie dotyczyły de facto wyjazdu na wakacje. Eksperci przyznają, że zaskoczeniem może być skala takich działań i często negatywne dla podatników skutki.
Monika Pogroszewska
30.05.2023
PIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców – nie pomogli obywatele, pomogą posłowie?

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Projekt ustawy o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców, który miał zrealizować jeden z postulatów rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, nie wpłynął do Sejmu – ustalił serwis Prawo.pl. Oznacza to, że komitetowi inicjatywy ustawodawczej nie udało się zebrać wymaganych dla projektu obywatelskiego 100 tysięcy podpisów. Jego autorzy nie rezygnują i zamierzają jeszcze w tym tygodniu złożyć projekt poselski.
Grażyna J. Leśniak
30.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse

Sprzedaż spadkowej nieruchomości bez podatku po upływie pięciu lat

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
Ustalenie daty nabycia nieruchomości ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia. Spadkobierca może sprzedać nieruchomość bez podatku, jeśli upłynęło już pięć od końca roku kalendarzowego, w którym nabył ją spadkodawca. Potwierdza to dyrektor KIS w jednej z najnowszych interpretacji.
Malwina Pasternak-Janik
29.05.2023
Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
Po niedawnym wyroku NSA dotyczącym naboru do policji ujawnił się problem ograniczonego dostępu do służby w CBA, ABW, AW, SKW i SWW. Postępowania kwalifikacyjne do tych formacji nie spełniają konstytucyjnych wymogów, gwarantujących jednakowy dostęp do służby publicznej. RPO wystąpił w tej sprawie do premiera i poprosił o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby przepisy dostosować do standardów konstytucyjnych.
Grażyna J. Leśniak
29.05.2023
Administracja publiczna Prawo pracy
Po erze Wielkiej Rezygnacji, nadszedł czas na quiet quitting, czyli ciche odchodzenie. Początek tej praktyce dało wchodzące na rynek pracy pokolenie Z, które otwarcie rozmawia o problemach, z jakimi zmaga się w środowisku zawodowym. W obliczu postępującej zmiany pokoleniowej, pracodawcy będą zmuszeni do adaptacji w nowych realiach. Stagnacja i próba zamknięcia się w dotychczasowych ramach może zakończyć się oporem ze strony młodej kadry.
Grażyna J. Leśniak
29.05.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy należy traktować tę skargę jako dalsze pismo w sprawie, czy też trzeba uznać je za pierwsze? Sąd Najwyższy nie wypowiedział się wcześniej jednolicie w tej kwestii.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Klienci Getin Banku, kwestionujący ważność swojej umowy kredytowej, powinni pomyśleć o potrąceniu wierzytelności wobec banku, wynikającej z nieważnej umowy z wierzytelnością banku wobec nich, z tytułu wypłaconego kapitału. Jeśli tego nie zrobią, mogą zostać pozwani przez syndyka o zwrot kapitału kredytu, nawet jeśli dotychczasowa suma spłat przewyższa kwotę wypłaconego kapitału kredytu.
Regina Skibińska
29.05.2023
Banki Kredyty frankowe
Każdy, kto pracował lub współpracował z organami bezpieczeństwa do 1990 roku, błyskawicznie - w ciągu 15 lub 30 dni - straci pracę w służbie cywilnej lub administracji publicznej. Nie będzie miało znaczenia jakie zadania w rzeczywistości wykonywała dana osoba albo ile czasu zostało jej do emerytury. Nie będzie jej przysługiwało prawo odwołania się do sądu. W piątek Sejm odrzucił weto Senatu i ponownie przyjął przepisy krytykowane przez m.in. RPO i Naczelną Radę Adwokacką.
Robert Horbaczewski
27.05.2023
Administracja publiczna Służba cywilna
W ruchomym rozkładzie czasu pracy oznaczony jest pewien przedział czasu, w którym pracownik może według swojej decyzji rozpocząć pracę. Skutkuje to możliwością zaczynania pracy wcześniej niż dnia poprzedniego, czego z kolei skutkiem będzie konieczność każdorazowego liczenia doby pracowniczej od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy.
Marek Rotkiewicz
27.05.2023
Prawo pracy
Pieszy się spieszy i niekiedy podejmuje decyzję o przejściu przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Czy przyjęcie mandatu w takim przypadku to najlepsze rozwiązanie? Prawnicy podkreślają, że wszystko zależy od klienta, ale sprawa w sądzie może mieć niekorzystny finał. Lepiej więc zapłacić - zgodnie z taryfikatorem 50 zł, niż ryzykować karę grzywny z kosztami postępowania i marnować czas na sądowe spory.
Aleksandra Partyk
27.05.2023

Majątek małżonków wniesiony do fundacji rodzinnej już nie do podziału

Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sensem utworzenia fundacji rodzinnej jest gromadzenie i pomnażanie majątku rodzinnego, którym zazwyczaj jest majątek wspólny małżonków objęty wspólnością ustawową. Ale uwaga! - w chwili jego wniesienia do fundacji przestaje być on majątkiem poszczególnych osób i niemożliwym jest im jego zwrócenie - piszą Patrycja Maksymiak i Konrad Kaczyński z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.
Patrycja Maksymiak Konrad Kaczyński
27.05.2023
Domowe finanse Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Niejasne przepisy i skomplikowane treści międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania rodzą wiele wątpliwości wśród Polaków pobierających zagraniczne emerytury. Do redakcji Prawo.pl trafia coraz więcej pytań w tym zakresie. To, czy osoba otrzymująca emeryturę z zagranicy jest zobowiązana zapłacić w Polsce podatek dochodowy od otrzymanych wypłat, zależy od kilku czynników. Czasami konieczne jest także zapłacenie składki zdrowotnej.
Krzysztof Koślicki
27.05.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Wezwani na ratunek choremu ratownicy medyczni zostali przez rodzinę pacjenta obrzuceni inwektywami. Wobec tego medycy wezwali policję. A sąd uznał, że znieważyli w swoim domu funkcjonariuszy publicznych, których uszanowanie warunkuje właściwy rozwój społeczny. Oskarżeni zdawali bowiem sobie sprawę, że wyrządzają pokrzywdzonym dolegliwości psychiczne, a choroba ich krewnego nie usprawiedliwia agresji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.05.2023
Prawo karne Zawody medyczne
Przy dzieleniu majątku po rozwodzie często do podziału są też zwierzęta, ale nie są one „zwykłym” składnikiem majątku. Na to, komu zostanie przyznany pies czy kot wpływa także fakt większego przywiązania zwierzęcia do któregoś z małżonków, to, kto w czasie trwania małżeństwa sprawował faktyczną opiekę nad zwierzęciem – karmił je, zabierał na wizyty u weterynarza, wyprowadzał na spacery oraz kto po rozwodzie może zapewnić zwierzęciu lepszą opiekę.
Regina Skibińska
27.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Brak minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej, zbyt duża dopuszczalna moc instalacji czy daleko idące uproszczenia procesu budowlanego - to główne wątpliwości dotyczące biogazowni rolniczych, na które zwracają uwagę eksperci. Zgodnie podkreślają, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii jest obecnie niezbędne, ale uchwalona przez Sejm ustawa może spowodować, że instalacje takie mogą stać się uciążliwe.
Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska
27.05.2023
Środowisko Budownictwo
E-rozprawy pozostaną w sprawach cywilnych na stałe. Sejmie rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją procedury cywilnej, która usankcjonuje to, co miało obowiązywać w okresie pandemii i rok po niej. Z pewnymi jednak zmianami. Wprowadzony zostaje m.in. przepis, zgodnie z którym strony będą mogły sprzeciwić się zdalnym zeznaniom świadków i wnioskować o stacjonarne przedstawianie opinii przez biegłych.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
26.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości