Prawo.pl
Skarga kasacyjna w sprawie kredytu nie będzie rozpoznana, gdyż nie wyłączono z niej sędziego prowadzącego rozmowy ugodowe z powodowym bankiem. Sąd Najwyższy uznał, że prezes Izby Cywilnej powinna wyznaczyć legalnego sędziego do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie dotyczącej umowy kredytowej. Trzech sędziów Izby uznało, że orzeczenie neo-sędziego oddalające wniosek o wyłączenie nie istnieje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Poszkodowany pacjent jest skazany na sąd, bo mediacje nie działają

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna
Szpitale decydują się na pozasądową ugodę w zasadzie tylko wtedy, gdy wina medyków jest niezaprzeczalna w przypadku zgonu pacjenta. Pozostałe przypadki oznaczają dla poszkodowanych lub ich bliskich dochodzenie roszczeń w wieloletnich, kosztownych i wyczerpujących postępowaniach sądowych. Fiaskiem okazały się też wojewódzkie komisje, które są elementem systemu pozasądowego dochodzenia roszczeń. Teraz idą do likwidacji.
Katarzyna Nocuń Patrycja Rojek-Socha
24.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna
Przezorny zawsze ubezpieczony, zatem rząd już teraz chce rozwijać na naszych smartfonach system ostrzegania obywateli przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Pomysł, jak opisywaliśmy na Prawo.pl, budzi spore wątpliwości przede wszystkim natury praktycznej, bo nie wiadomo za bardzo ani kto odpowiadałby za instalację tych aplikacji, ani kto egzekwowałby nowy obowiązek.
Monika Sewastianowicz
23.11.2022

Będzie świadczenie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy zmarłych w związku ze służbą

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
MSWiA chce wprowadzić świadczenie pieniężne dla małżonka funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła m.in. w związku ze służbą. Uprawnione do niego będą także dzieci oraz rodzice. Świadczenie ma przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc., a każdemu dziecku i rodzicom w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.
Grażyna J. Leśniak
23.11.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że zgodny z Konstytucją jest przepis ustawy o broni i amunicji, który stwierdza, że orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane po rozpatrzeniu odwołania w sprawach o pozwolenie na posiadanie broni jest ostateczne. Jednocześnie TK przypomniał, że polskie prawo nie gwarantuje prawa od posiadania broni.
Krzysztof Sobczak
23.11.2022
Administracja publiczna Policja
Informacje o kłopotach energetycznych związanych z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne rodzą obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach. Obowiązki w tym zakresie określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Grażyna J. Leśniak
23.11.2022
Prawo pracy BHP
Badania kliniczne nie służą leczeniu pacjentów, ale postępowi nauki. Nie są też sposobem - jak widzi to resort zdrowia - na znajdowanie oszczędności w budżecie NFZ. Tymczasem uczestnicy badań klinicznych nie zawsze są świadomi tego, że de facto biorą udział w eksperymencie. Teraz mają dostać lepszą ochronę dzięki oczekiwanej od kilkunastu lat ustawie o badaniach klinicznych.
Katarzyna Nocuń
23.11.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę na służbowego e-maila, a także przekazywanie samej informacji w trakcie spotkania na Teamsie czy Zoomie, to coraz powszechniejsza praktyka pracodawców. W ten sposób zwalniani są pracownicy zwłaszcza w ramach zwolnień grupowych, ale nie tylko, bo także ci pracujący zdalnie czy w terenie. Ważne jest, by wypowiedzenia online były podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Grażyna J. Leśniak
23.11.2022
Prawo pracy
Znowelizowane przepisy o dodatku węglowym pozwalają na przyznanie dodatku dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem, które korzystają ze wspólnego pieca współdzielonego lub osobnych źródeł ogrzewania. Trzeba jednak udowodnić, że rozpoczęło się procedurę wydzielenia odrębnego adresu. W trudnej sytuacji będą też osoby samotne, mieszkające pod jednym dachem z inną osobą - np. byłym małżonkiem.
Robert Horbaczewski
23.11.2022
Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel
Wystarczy, że jedna z tych klauzul umownych jest uznana za abuzywną, aby cały mechanizm denominacji został uznany za niedozwoloną klauzulę - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie i potwierdził nieważność całej umowy kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Przy czym bank może skorzystać z prawa zatrzymania w celu uniknięcia zagrożeń związanych z niewypłacalnością konsumenta - podkreślił sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
W 2021 roku emerytury i renty przeciętnie miesięcznie pobierało 9 280,6 tys. osób, a łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych ogółem w Polsce wyniosła 277 286 mln zł i była wyższa o 6,4 proc. w porównaniu do 2020 r. – podał GUS. Najwyższe kwoty na świadczenia emerytalne z ZUS w 2021 r., podobnie jak w 2020 r., wypłacane były w województwach: śląskim – 31 531,2 mln zł i mazowieckim – 27 687,9 mln zł, a najniższe w województwie podlaskim – 4 518,7 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Za wykroczenie, np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, strażnik miejski może ukarać obywatela grzywną, albo udzielić mu upomnienia. Co wybierze, to od niego zależy. Wysokość grzywny także może się różnić w zależności od tego, w jakim mieście rzecz miała miejsce. Najwyższa Izba Kontroli uważa, że tak być nie powinno. Apeluje o zmianę przepisów.
Maria Dec-Kiełb
22.11.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny

ZUS przypomina przedsiębiorcom o deklaracjach

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych, którzy płacą składki wyłącznie za siebie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpływ miały przepisy „Polskiego Ładu”, które wprowadziły zmiany dotyczące ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2022
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Cierpiący na poważną chorobę obywatel państwa trzeciego nie może zostać wydalony, jeśli w razie braku odpowiedniego leczenia w państwie docelowym mógłby być narażony na szybkie, znaczne i nieodwracalne nasilenie się bólu związanego z tą chorobą - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie dotyczyło sprawy Rosjanina, który w Holandii leczył się medyczną marihuaną.
Katarzyna Nocuń
22.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Pacjent

ABW usunie z sieci treści o charakterze terrorystycznym

Prawo karne Administracja publiczna Policja
Szybszy i uproszczony mechanizm usuwania treści o charakterze terrorystycznym, a także umożliwienie szefowi ABW nałożenia kar pieniężnych na dostawców usług hostingowych za naruszenia określone w rozporządzeniu unijnym zakłada projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
Krzysztof Sobczak
22.11.2022
Prawo karne Administracja publiczna Policja

Rada Legislacyjna krytycznie o projekcie ustawy o ochronie ludności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Sprawa ochrony ludności nie może sprowadzić się do zamiany nazwy dotychczasowej obrony cywilnej i otoczenia jej pewnymi „dodatkami”. Nie może też sprowadzić się do uchwalenia jednej ustawy „strażackiej” - uważają eksperci Rady Legislacyjnej przy premierze opiniujący projekt ustawy o ochronie ludności. - Projekt ma być „nowym otwarciem”, a nadal utrzymuje rozwiązania, pochodzące jeszcze z początkowego okresu PRL.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda już raz przystopował radykalne zmiany w Kodeksie karnym, kierując go do Trybunał Konstytucyjnego. Teraz skierowano do jego podpisu nowelę, która praktycznie powiela tamte przepisy. Adwokatura już apeluje o prezydenckie weto. Zagrożenie widzą też sędziowie, bo nowe przepisy zmieniają filozofię karania, wzmacniają pozycję prokuratury i ograniczają samodzielność sędziów.
Patrycja Rojek-Socha
22.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Lekarze i farmaceuci nie mają możliwości sprawdzenia w elektronicznym systemie uprawnień honorowego dawcy krwi. Legitymacje w przeszłości fałszowano, jest to więc pole do nadużyć. Zasłużonym dawcom przysługują natomiast przywileje, takie jak zniżki na niektóre leki oraz dostęp do świadczeń medycznych poza kolejnością. Korzystanie z nich odbywa się bez weryfikacji płatnika, czyli NFZ.
Katarzyna Nocuń
22.11.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Wcześniejsze złożenie wniosku o urlop opiekuńczy wystarczy, by pracownik podlegał ochronie przed zwolnieniem z pracy. Ile dni przed planowanym urlopem – nie wiadomo, bo projekt ustawy o tym nie mówi. Gdyby to było maksymalne 21 dni, jak przy urlopie rodzicielskim, to przy rozbiciu urlopu na 5 poszczególnych dni, zyska on w sumie 110 dni ochrony, czyli około 3,6 miesiąca w roku.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2022
Prawo pracy
Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie od gminy musi złożyć członek wspólnoty mieszkaniowej ogrzewanej kotłownią na węgiel. Nie musi tego robić osobiście. Wystarczy, że go podpisze, a wniosek fizycznie złoży w urzędzie gminy np. członek zarządu wspólnoty. Samym zakupem węgla może zająć się już zarząd lub zarządca wspólnoty.
Robert Horbaczewski
22.11.2022
Samorząd terytorialny Węgiel

Szalejąca inflacja napędzi falę pozwów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sprawy frankowe stanowią istotną część sporów toczących się obecnie przed polskimi sądami. Ale będzie ich jeszcze więcej, zwłaszcza w przypadku spadku wartości złotego. Od złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku mija przeważnie od kilku miesięcy do kilku lat. Wpływ na to mają banki, które podejmują działania torpedujące przebieg procesu - pisze radca prawny Adrian Goska.
Adrian Goska
22.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

TVP przeprosi za homofobiczny film "Inwazja"

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Telewizja Polska zapłaci 10 tysięcy zł na cele społeczne i przeprosi w głównym wydaniu "Wiadomości" - sąd wydał wyrok w sprawie reportażu "Inwazja", którego treść uderzała w społeczność LGBT. Materiał dotyczył działalności aktywistów i organizacji parad równości. Pozew do sądu wniosła Kampania Przeciwko Homofobii.
Monika Sewastianowicz
21.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja na rynku pracy wciąż wydaje się w miarę stabilna. Jego odporność na zawirowania krajowe i międzynarodowe wynika z faktu, że często jako ostatni reaguje na spowolnienie gospodarcze. Bezrobocie w październiku br. wyniosło 5,1 proc. – przypomina Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
21.11.2022
Rynek Prawo pracy
Deklarację przystąpienia do systemu „węgiel od gminy” złożyło około 2300 gmin, zapotrzebowanie na węgiel zgłosiło o 100 mniej. Z blisko 1 tysiącem gmin podpisano już umowy na dostawy węgla - poinformował w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Jego zdaniem procedura podpisywania umów powinna zakończyć się w tym tygodniu.
Robert Horbaczewski
21.11.2022
Samorząd terytorialny Węgiel
Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” odbędzie się na oficjalnej gali 28 listopada br. Organizatorzy - Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut ESG i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - nagrodzą firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe rozwiązania. Wyróżnienia zostaną przyznane w sześciu kategoriach.
Grażyna J. Leśniak
21.11.2022
Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy
Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Nest Bank i Santander Consumer Bank - to kolejne banki, którym Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów zgłaszających nieautoryzowane transakcje. Kwestionowane praktyki to odmowa zwrotu w ustawowym terminie pieniędzy, które zniknęły z kont konsumentów bez ich zgody, a także wprowadzanie w błąd w odpowiedziach na reklamacje.
Krzysztof Sobczak
21.11.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Pieniądze dla żony to darowizna, ale bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona uzyskuje dochody z najmu odziedziczonego garażu. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około ośmiu tysięcy złotych na bieżące wydatki. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowiznę? Z takim pytaniem zgłosił się do redakcji Prawo.pl Czytelnik.
Krzysztof Kaźmierski
21.11.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wyłącza stosowanie w jego działalności przepisów o ochronie danych osobowych. Wątpliwości co do tego zgłasza Rzecznik Praw Obywatelskich i wskazuje, że z najnowszego orzecznictwa sądów wynika jednak, że można kwestionować poprawność i zgodność z prawem przetwarzania tych danych przez Instytut. A Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie może kontrolować tej instytucji.
Krzysztof Sobczak
21.11.2022
Administracja publiczna RODO

NSA: Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.
Malwina Pasternak-Janik
21.11.2022
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Gdy nie ma możliwości wyegzekwowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wobec ich całkowitej nieściągalności, ZUS może taką należność umorzyć. Uzależnienie umorzenia od nieściągalności nie dotyczy ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek – zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Według niego, rozporządzenie określające przesłanki umorzenia w takiej sytuacji może być jednak niezgodne z ustawą.
Grażyna J. Leśniak
21.11.2022
Ubezpieczenia społeczne Finanse