Zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy ochroną danych osobowych a nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, od dawna są przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dla lepszego zrozumienia technologii, potencjału jej wykorzystania, korzyści i zagrożeń Urząd podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych i naukowych. Najnowsza inicjatywa to dwudniowa konferencja, do udziału w której zaproszono ekspertów reprezentujących zarówno sektor prywatny, jak i publiczny.

– Zbliżające się wydarzenie stanie się forum wymiany poglądów na temat nowych regulacji i zmian legislacyjnych w zakresie usług cyfrowych czy cyberbezpieczeństwa. Konferencja, biorąc pod uwagę szerokie spectrum podejmowanych tematów, z pewnością będzie kompasem dla wszystkich zainteresowanych ochroną danych osobowych i nowymi technologiami – powiedział Jakub Groszkowski, zastępca prezesa UODO.

Konferencja podzielona jest na sześć sesji tematycznych.

Pierwszy blok tematyczny będzie poświęcony ochronie danych osobowych w erze nowych technologii, podczas drugiego uczestnicy będą dyskutować na temat obszarów związanych ze sztuczną inteligencją i  ochroną danych osobowych - wyzwań prawnych i etycznych, ram regulacyjnych i wniosków de lege ferenda.

Kolejna sesja będzie poświęcona etyce i odpowiedzialności w stosowaniu technologii, a kolejna bezpieczeństwu informacji w erze cyfrowej. Planowany jest też blok tematyczny o najważniejszych zmianach legislacyjnych oraz sesja o erze innowacji jako wyzwaniu dla organów ochrony danych. Na zakończenie przewidziana jest debata o najważniejszych trendach nowych technologii w kontekście ochrony danych osobowych.

Podczas sesji tematycznych oraz w czasie debaty uczestnicy odniosą się do takich zagadnień, jak:

  • ochrona danych osobowych w erze nowych technologii,
  • sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych – wyzwania prawne i etyczne,
  • bezpieczeństwo informacji w erze cyfrowej,
  • wyzwanie dla organów ochrony danych w erze innowacji,
  • najważniejsze zmiany legislacyjne w obszarze nowych technologii 2023/2024.

Dwudniowe spotkanie ekspertów zakończy debata pt. „Najważniejsze trendy nowych technologii w kontekście ochrony danych osobowych”.

Zobacz więcej o konferencji tutaj >>