Prawo.pl
Rząd z dwuletnim opóźnieniem zabrał się do wdrażana unijnej dyrektywy, która ma uregulować świadczenie usług elektronicznych. Przy okazji wielu innych przepisów postanowił poszerzyć zakres danych, które mają być gromadzone na potrzeby policji i innych służb. Według ekspertów, będzie to wbrew prawu Unii Europejskiej, które nie pozwala traktować wszystkich jak podejrzanych.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
19.01.2023
Policja Nowe technologie RODO

Emeryci walczą o dostęp do uzasadnień wyroków w sprawach ubezpieczeniowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Emeryci alarmują: wiele wyroków w sprawach emerytalnych, w drugiej instancji, jest wydawanych bez pisemnego uzasadnienia. Chcąc poznać motywy sądu, rozważają składanie wniosków przynajmniej o udostępnienie nagrań lub stenogramów z rozpraw. Zdaniem prawników, udostępnienie nagrania z ogłoszenia wyroku, po jego ewentualnej anonimizacji, powinno być możliwe.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Jeszcze w styczniu 2022 r. straty zatrudnienia obawiało się zaledwie 27,7 proc. pracujących Polaków. Wybuch wojny w Ukrainie, inflacja oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowały jednak, że na koniec roku odsetek ten wyniósł już 42 proc. - wynika z raportu Gi Group. Spadł natomiast odsetek osób spodziewających się wzrostu wynagrodzeń - z 54,5 proc. w styczniu do 35 proc. w listopadzie 2022 r.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Rynek Prawo pracy
Program Mieszkanie bez Wkładu Własnego poniósł porażkę. Rząd zamiast go poprawić, zdecydował się przygotować nowy - Pierwsze Mieszkanie, dzięki któremu banki będą udzielać kredytów o bardzo atrakcyjnym stałym oprocentowaniu, bo wynoszącym przez 10 lat zaledwie 2 proc. Ale nikt nie ma złudzeń, że jeżeli nie zmienią się zasady ustalania zdolności kredytowej, to będzie kolejna klapa.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.01.2023
Budownictwo Banki Kredyty

ZUS wypłacił 20,3 mld zł świadczeń z programów prorodzinnych na ponad 7 mln dzieci

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów i wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci. Według stanu na wrzesień 2022 r., wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł oraz 7 mln świadczeń wychowawczych.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Obowiązek elektronicznego doręczania pism urzędowych jest wprowadzany stopniowo, ale niektórzy woleliby mieć możliwość osobistego odbioru pisma z urzędu. To niekiedy jest możliwe, ale nie jest uregulowane ustawowo, w związku z czym niektóre podmioty odmawiają petentom takiego rozwiązania. MSWiA stoi na stanowisku, że usztywnienie tych regulacji mogłoby przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.
Beata Dązbłaż
18.01.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes nałożył na banki kary w łącznej wysokości blisko 3 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
18.01.2023
Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.
Krzysztof Koślicki
18.01.2023
Domowe finanse PIT
Rosnąca presja płacowa oraz popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu w roku 2023 spodziewają się wyzwań związanych z pozyskiwaniem pracowników – wynika z najnowszego raportu płacowego Hays. Sytuacji pracodawców nie ułatwia kontynuacja silnej konkurencji o talent, dyktowanej rozwojem istniejących oraz powstawaniem nowych centrów w Polsce. Pomimo zmiany koniunktury gospodarczej, rekrutacje nadal planuje prowadzić aż 91 proc. pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Rynek Prawo pracy
Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym na posiedzeniu prawdopodobnie 31 stycznia - powiedział we wtorek w Białej Podlaskiej Grodzki marszałek Senatu Tomasz Grodzki. I zapowiedział wniesienie przez Senat poprawek do niej. Jak podkreślił, w Senacie trwają konsultacje z prawnikami i ze środowiskami opiniotwórczymi oraz analizy w senackich komisjach.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci, jak i późniejsze zniesienie możliwości jej orzekania stanowiły ważny krok na drodze do budowy systemu gwarancji ochrony podstawowych wolności i praw człowieka w Polsce - wskazuje w swojej uchwale Naczelna Rada Adwokacka i przypomina o fundamentalnym znaczeniu zakazu stosowania kary śmierci.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Miasta kuszą nagrodami i bonusami w zamian za rozliczony PIT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych są gotowe wydać małe gminy na loterie podatkowe, aby przekonać obywateli do zapłaty podatku PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Duże miasta wydają jeszcze więcej i kuszą innymi atrakcjami. Ale część samorządów wycofuje się z loterii z powodu oszczędności i tego, że nie widzą sensu w inwestowaniu w pozyskanie podatku, który rząd im uszczupla.
Robert Horbaczewski
18.01.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wielu frankowiczów z Getin Banku, którzy spłacili kapitał, po ogłoszeniu decyzji BFG dotyczącej przymusowej restrukturyzacji tego podmiotu, zaprzestało spłacania dalszych rat kredytu, zdając sobie sprawę, że odzyskanie kwot nadpłacanych ponad wypłacony przez bank kapitał kredytu będzie trudne. Teraz otrzymują wezwania do zapłaty od Velo Banku albo z firm windykacyjnych.
Regina Skibińska
18.01.2023
Banki Kredyty
Nie każda osoba, która przed swoim nazwiskiem pisze: dr n. med. (doktor nauk medycznych) ma uprawnienia, by leczyć ludzi. Na niewiedzy o tym, że stopień naukowy to nie to samo, co tytuł zawodowy, żerują naciągacze, którzy swoją działalność opierają na autorytecie lekarskim, choć lekarzami nie są. W dodatku w świetle obecnych przepisów działają zgodnie z prawem.
Katarzyna Nocuń
18.01.2023
Pacjent Zawody medyczne
Osoba, która ma już pięć mieszkań, zapłaci przy transakcji wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. To próba nabywania lokali służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne. Projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Monika Sewastianowicz
17.01.2023
Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia od 1 stycznia 2024 r. ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Wskaźnik WIBOR nie odpowiada rzeczywistym źródłom i kosztom pozyskania kapitału na finansowanie kredytów. Realny wpływ na jego wysokość ma bank, a więc jedna ze stron umowy. Praktyka też wskazuje, że banki, zwłaszcza na pewnym etapie udzielania kredytów, dość skąpo wyjaśniały zawiłości związane ze zmienną stawką oprocentowania.
Mariusz Kucharski
17.01.2023
Banki Kredyty
Cyberprzestępcy sięgają po różne techniki manipulacji, aby pozyskać dane konsumentów. Może to nieść za sobą bardzo poważne skutki dla naszych portfeli i oszczędności - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I przypomina o swojej akcji: „Stracisz dane, stracisz pieniądze!”. Aż 80 procent uczestników ankiety UOKiK otrzymało SMS o dopłacie za przesyłkę z podejrzanym linkiem
Krzysztof Sobczak
17.01.2023
Rynek i konsument RODO
Aż 85 proc. przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej na przestrzeni ostatnich 5 lat brało udział w przynajmniej dwóch znaczących transformacjach ich organizacji – wynika z badania EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Równocześnie aż 67 proc. badanych stwierdza, że w analogicznym okresie przynajmniej jeden proces zmiany nie osiągnął zakładanych rezultatów.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
Prawo pracy Zarządzanie
Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji, chyba że taka osoba ponownie zrezygnuje z wpłat do PPK. Informacja o tzw. ponownym autozapisie powinna trafić do pracowników do końca lutego 2023 roku.
Anna Puszkarska
17.01.2023
Prawo pracy PPK
Starostwie zapowiadają, że będą bardziej wnikliwie prowadzić postępowania w sprawie czasowego zatrzymania prawa jazdy przez policję z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości. Sama policja, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie zamierza zmienić swoich działań. W tej sytuacji, zdaniem przedstawicieli wydziałów komunikacji, ingerencja ustawodawcy jest jednak potrzebna.
Robert Horbaczewski
17.01.2023
Prawo karne Administracja publiczna
Ustawa o badaniach klinicznych powstała w porozumieniu z różnymi interesariuszami sektora badań klinicznych. Szkoda, że zrezygnowano przy tej okazji z wprowadzenia do polskiego prawa tzw. compassionate use, czyli instytucji prawnej umożliwiającej w wyjątkowych przypadkach jeszcze przed jego zarejestrowaniem stosowanie leku, który pomagał pacjentom w badaniach klinicznych.
Józef Kielar
17.01.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Skala problemu podwójnych postanowień spadkowych nie zmniejsza się – wynika ze spraw prowadzonych w biurze RPO Uniemożliwia to działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, czy sprzedaż. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało podjęcie prac nad zmianą przepisów, ale projektu wciąż brakuje.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.01.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Organizacje współpracujące z Komitetem Obrony Sprawiedliwości skierowały apel, adresowany do Marszałka Senatu oraz przewodniczących Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o zwrócenie się do Komisji Weneckiej o przygotowanie pilnej opinii dotyczącej uchwalonej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W ubiegły piątek ustawę przyjął Sejm i przekazał ją do Senatu.
Krzysztof Sobczak
16.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wskazane jest bardziej przejrzyste określenie, w rozporządzeniu ministra zdrowia, warunków i metod przeprowadzania przez pracodawców badania trzeźwości pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecny sposób ich sformułowania może utrudnić badanie trzeźwości pracowników, szczególnie w mikro i małych firmach.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2023
Prawo pracy
Ponad dwie trzecie rekrutujących uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze – wynika z najnowszego badania eRecruiter. Trudna sytuacja ekonomiczna wpływa na plany zatrudnienia w organizacjach, które odczuwają skutki rosnących kosztów i szukają sposobów na optymalizację, także w związku z pozyskiwaniem nowych pracowników.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2023
Rynek Prawo pracy HR RODO
Pod koniec roku staramy się rozplanować urlopy na kolejny rok, jednak standardowo sprawa przesuwa się na pierwsze tygodnie kolejnego roku. Pracownicy nie przekazują propozycji albo nie da się z nimi szybko ustalić innych terminów, jeżeli ich propozycje nie mogą być zaakceptowane. Czy możemy tworzyć ostateczne plany w styczniu? Czy można przejść na plany kwartalne?
Marek Rotkiewicz
16.01.2023
Prawo pracy
Rzekome obniżki cen, fałszywe opinie konsumentów w sieci, źle oznaczone płatne reklamy w wynikach wyszukiwania - UOKiK sprawdza, jak rynek dostosował się do nowych przepisów wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus. Inspekcja Handlowa najpierw zajmie się informowaniem o obniżkach cen. Kontrole ruszają w 6 sieciach handlowych, a do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości.
Krzysztof Sobczak
16.01.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Polski paszport ponownie znalazł się wśród najsilniejszych paszportów świata, jego posiadacze mogą podróżować bez wizy do 184 krajów - wynika z opublikowanego w Wielkiej Brytanii raportu Henley Passport Index. Największe możliwości pod tym względem mają Japończycy, którzy bez wiz mogą podróżować do 193 krajów, a najmniejsze Afgańczycy, którzy mają taką możliwość tylko w 27 krajach.
Krzysztof Sobczak
16.01.2023
Administracja publiczna
W drugiej połowie 2022 roku wyraźnie można było zaobserwować spowolnienie na rynku pracy. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego popytu na pracę w trzecim kwartale 2022 roku, w tym czasie było o 11,7 proc. mniej wolnych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pytanie więc, jaki będzie rok 2023.
Grażyna J. Leśniak
16.01.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy