Prawo.pl
Ministerstwo Środowiska przygotowało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego - warunkiem koniecznym do uzyskania tego dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Monika Sewastianowicz
12.10.2022
Spory frankowiczów z bankami obsługuje już około 500 sędziów. Tylko w 7 miesięcy wydali oni blisko 11 tysięcy wyroków. Najwięcej sędziów orzeka w takich sprawach w Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Z kolei najwięcej wyroków w sprawach frankowych zapada w Warszawie, Katowicach i Gdańsku.
Paweł Rochowicz
12.10.2022
Prawnicy Kredyty frankowe
Warunek umowny uznany za nieuczciwy należy, co do zasady, uznać za nigdy nieistniejący - tak, by nie wywoływał on skutków wobec konsumenta - powtórzył Sąd Najwyższy za Trybunałem Sprawiedliwości UE. I dodał, że stwierdzenie przez sąd nieuczciwego charakteru takiego warunku powinno mieć z reguły skutek w postaci przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.10.2022
Kredytobiorcy Getin Noble Bank (obecnie w restrukturyzacji) mogą zaprzestać spłaty rat i nie muszą w tym względzie oczekiwać na wyrok sądu lub postanowienie zabezpieczające powództwo. Dotyczy to także tych kredytobiorców, którzy jeszcze nie złożyli pozwu przeciwko bankowi. Umowy kredytów indeksowanych kursem CHF stosowane przez dawny Getin Bank czy dawny Noble Bank są nieważne bez względu na to, czy i kiedy sąd o tym orzeknie - pisze radca prawny Tomasz Konieczny.
Tomasz Konieczny
12.10.2022
Kredyty frankowe
Mieszkańcy mrówkowców zapłacą o wiele więcej za prąd, niż osoby z małych bloków. Nowe przepisy przewidują taki sam limit 2000 kWh rocznie na każdy licznik - zarówno na dany lokal, jak i dla części wspólnych budynku, jak windy czy oświetlenie klatek. Limit tańszej energii wystarczy może w małych budynkach. Ci z dużych poniosą koszty licznych pięter, korytarzy i wind w opłatach za mieszkanie.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.10.2022
Finanse Nieruchomości
Zlecając pracownikowi podróż służbową nakierowaną na realizację konkretnego zadania służbowego, pracodawca musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu wszystkich niezbędnych wydatków poczynionych przez pracownika w celu wykonania tego zadania. Obejmuje to również faktycznie poniesione koszty przejazdów miejscowych.
Marek Rotkiewicz
11.10.2022
Prawo pracy
Wolnoć Tomku w swoim domku? Ta zasada nie sprawdzi się, jeśli chodzi o oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu. Spółdzielnia lub wspólnota może wpisać w uchwale, jaka temperatura ma panować w mieszkaniu, a sprawa oszczędnego sąsiada może trafić do sądu, który uzna, że jego lokum "dogrzewają" sąsiedzi.
Monika Sewastianowicz
11.10.2022
Skarbówka już przygląda się - choć na małą skalę - rachunkom bankowym osób fizycznych na podstawie nowych uprawnień. Jednak możliwość zaglądania na konta, nawet bez podejrzeń o popełnienie przestępstwa, niepokoi zarówno Rzecznika Praw Obywatelskich, jak też ekspertów podatkowych.
Paweł Rochowicz
11.10.2022
Administracja publiczna Finanse
Zmorą inwestorów są bezpodstawne odwołania. Jedna taka skarga może zablokować budowę na długie lata. Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma pomysł, jak poradzić sobie z tym problemem. Chce karać za pieniactwo grzywną lub aresztem. Taką propozycję zawiera najnowszy projekt noweli prawa budowlanego. Zdaniem wielu prawników wcale nie chodzi tu o pieniactwo, ale ograniczenie liczby odwołań, także tych zasadnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.10.2022
Budownictwo

Nowy model orzekania oprze się na dwóch stopniach niepełnosprawności, jednak nieprędko

Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepełnosprawność
W Polsce funkcjonuje aż sześć systemów orzekania o niepełnosprawności, ale pierwsze zmiany w systemie orzecznictwa weszłyby w życie dopiero 1 stycznia 2024 r., przy założeniu sprawnego procesu konsultacji i legislacyjnego projektu – poinformował wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Będą wiązały się z określeniem stopnia niesamodzielności danej osoby.
Beata Dązbłaż
10.10.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepełnosprawność
Przepisy podatkowe dotyczące Ukraińców pracujących w Polsce nie zmienią się - deklaruje Ministerstwo Finansów. Zastrzega też, że nie można manipulować liczeniem 183 dni pobytu w Polsce, obligującym do rozliczeń z polskim fiskusem. Daje też wyraźnie do zrozumienia, że wspomagamy uchodźców niebagatelną kwotą 16 mld złotych. Eksperci wskazują, że Ukraińcy powinni liczyć się z kontrolami ich rozliczeń.
Paweł Rochowicz
10.10.2022
PIT Ukraina

SN: Rabaty i ulgi w ramach OC - uwzględnić, gdy są uzasadnione ekonomicznie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na wniosek Sądu Okręgowego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Skuteczniejsze badania przesiewowe, wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu, egzekucja wymogów dotyczących ośrodków chirurgii w radykalnym leczeniu oraz szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych – to postulaty organizacji pacjentów, które podpisały wspólny apel dotyczący poprawy systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi. Dokument został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.
Katarzyna Redmerska
08.10.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia
Niedawna interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie - otrzymywanie przez dziecko stypendium, które jest zwolnione z PIT, nie pozbawia rodziców prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Odliczenia nie blokuje również osiągnięcie przez dziecko dochodu. W przypadku dzieci pełnoletnich ważny jest jednak limit zarobków.
Wiesława Moczydłowska
08.10.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Inwestowanie na gruntach rolnych stało się ostatnio bardzo popularne. Patent jest prosty, najpierw realizuje się zabudowę zagrodową, a następnie rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Tego rodzaju inwestycje są jednak ograniczone wieloma regulacjami, a warunkiem istnienia zabudowy zagrodowej jest funkcjonowanie gospodarstwa. Więcej na ten temat w Legal Alercie.
Martyna Sługocka
08.10.2022
Budownictwo
Nowa definicja skrzyżowania w przepisach Prawa o ruchu drogowym zdezorientowała kierowców. Mają oni mnóstwo wątpliwości - czy np. jezdnia do zawracania albo zjazd na parking to także skrzyżowanie. Tym bardziej że niedozwolony manewr może kosztować 1000 zł i 10 punktów karnych. Sytuacji nie poprawiły wyjaśnienia resortu infrastruktury - eksperci wskazują, że używa on pojęć znanych inwestorom drogowym, a nie kierowcom.
Robert Horbaczewski
08.10.2022
Samorząd terytorialny Drogi
Lipiec i sierpień to gorący czas dla kontrolerów ze względu na wzmożoną liczbę zleceń kontroli pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym. Podczas tych dwóch miesięcy przeprowadzono 4710 kontroli terenowych. Okazało się, że wypoczynek, remonty, podjęcie pracy sezonowej, to najczęstsze prawdziwe powody „choroby”.
Grażyna J. Leśniak
08.10.2022
Prawo pracy
Już za kilkadziesiąt złotych można kupić w internecie wzmacniacze sygnału GSM/UMTS. Urzędnicy i policja przekonują, że używanie takich gadżetów jest w Polsce niezgodne z prawem. Problem w tym, że przepisy prawa telekomunikacyjnego są niejasne i utrudniają życie bardziej Temidzie niż handlarzom i użytkownikom - pisze Michał Kosiarski.
Michał Kosiarski
08.10.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Współwłaściciel garażu może żądać, by organy nadzoru wszczęły postępowanie w sprawie nielegalnej zabudowy miejsca postojowego. Ich obowiązkiem jest wówczas ustalenie, czy zrealizowane roboty wymagały pozwolenia na budowę, a w dalszej kolejności, czy możliwa jest ich legalizacja, czy też należy orzec rozbiórkę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
08.10.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Ceny prądu dla gospodarstw domowych mają, do określonego limitu, zachować poziom z 2022 roku - przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., która trafi teraz do prezydenta. W piątek Sejm nie zgodził się na poprawkę Senatu, która podnosiła limity zużycia energii elektrycznej.
Paweł Rochowicz
07.10.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Charakterystyki energetyczne przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone - przewiduje jedna z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu do noweli ustawy ws. świadectw energetycznych domów i mieszkań. Zmiany w ustawie dotyczą wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2022
Środowisko Budownictwo Energetyka
Sejm odrzucił w piątek wszystkie merytoryczne poprawki Senatu do ustawy deregulacyjnej, upraszczającej procedury administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Tzw. tarcza prawna przewiduje zmianę 41 ustaw i zakłada m.in. milczący tryb wyrażania zgody, elektronizację procedur czy uproszczenia poprzez ograniczenie liczby dokumentów, kopii i załączników.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Administracja publiczna
W piątkowym głosowaniu Sejm przyjął poprawki redakcyjne i doprecyzowujące zgłoszone przez Senat. Odrzucił natomiast poprawki wykreślające utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie (8 i 23 proc.), a także usuwające powiązanie ich wysokości z wydatkami na obronność. Nowelizacja dotyczy m. in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, oraz stawek VAT na żywność czy gaz ziemny.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Pomoc społeczna VAT Akcyza

Osoby niedosłyszące chcą lepszej dostępności aplikacji Alarm112

Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie Niepełnosprawność
Aplikacja mobilna Alarm112 jest niedostępna dla osób głuchych i słabosłyszących – wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich autorzy wskazują na szereg ograniczeń i niedoskonałości taj aplikacji i postulują wprowadzenie zmian w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu. To ważne dla zapewnienia im ochrony i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia – wskazuje RPO w wystąpieniu skierowanym do MSWiA.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie Niepełnosprawność
Laureatami Pokojowej Nagrody Nobla zostali w tym roku białoruski opozycjonista Aleś Bialacki, rosyjska organizacja Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich. - Są przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w swoich ojczyznach. Przez wiele lat wspierali prawo do krytyki władzy i ochronę fundamentalnych praw obywateli - przekazał Norweski Komitet Noblowski w ogłoszonej w piątek decyzji.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Infrastruktury informuje o ograniczeniach obowiązujących od 10 października 2022 r. w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych do, z i przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Od zakazu wprowadzono wyjątki, które dotyczą: przewozów pocztowych, do i z Obwodu Kaliningradzkiego oraz przewozów towarów określonych w specjalnym wykazie władz rosyjskich.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2022
Ukraina
Zmiana warunków zatrudnienia dotycząca rodzaju pracy, miejsca pracy, wymiaru czas pracy, wynagrodzenia itp., może zostać ustalona przez pracodawcę i pracownika jako zmiana stała, ale również czasowa. W tym drugim przypadku, po upływie ustalonego w porozumieniu okresu, pracownik powraca na dotychczasowe, czyli obowiązujące przed wprowadzoną zmianą warunki albo na inne, jeżeli na to wskazuje porozumienie.
Marek Rotkiewicz
07.10.2022
Prawo pracy
Przesłuchanie małoletniego, który jest świadkiem jakiegoś zdarzenia albo może posiadać informacje potrzebne dla śledztwa, często pozostawia trwały ślad w jego psychice. Dlatego zespół badawczy Uniwersytetu SWPS w Katowicach tworzy narzędzie do oceny poziomu funkcjonowania dziecka, aby przesłuchanie odbyło się w przyjaznej atmosferze zarówno dla dziecka, jak i przesłuchującego.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku udało nam się zbudować dobry i kompletny model samorządu terytorialnego oraz optymalny podział zadań pomiędzy administracją rządową i samorządową. Niestety, od kilku lat ten system jest konsekwentnie demontowany – mówi prof. Mirosław Stec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z twórców tej reformy.
Krzysztof Sobczak
07.10.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wkrótce z rozrzewnieniem będziemy wspominać obostrzenia covidowe. Dzięki nowym przepisom do ustanowienia zakazów wkraczających w podstawowe prawa obywatelskie nie potrzeba będzie nawet rozporządzenia. I to wcale nie w sytuacji stanu klęski żywiołowej - wystarczy wprowadzenie stanu zagrożenia, a to - z powodu mgliście określonych przesłanek - możliwe jest choćby i jutro.
Monika Sewastianowicz
07.10.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski