We wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków (nr 123). - Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186(8a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) – napisano w uzasadnieniu do projektu.  

Czytaj również:
Korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień pracodawca przechowa w aktach osobowych>>
Dni pracy zdalnej okazjonalnej trafią na świadectwo pracy. Ale nie tylko one>>

Według ministerstwa, w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przewidującą zmianę art. 186(8a) Kodeksu pracy, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia na podstawie znowelizowanego upoważnienia ustawowego. Jak wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu, w nowym rozporządzeniu regulującym materię wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, konieczne jest wprowadzenie zmian uwzględniających zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzonych tą nowelą Kodeksu pracy.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od opublikowania.

 

Więcej o nadchodzących zmianach w kodeksie pracy przeczytasz w LEX:

Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia - zmiany kodeksu pracy

Umowa na okres próbny po zmianach

Zmiany w wypowiadaniu umów o pracę

Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - nowe uprawnienie pracownika

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem po zmianach

Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę

Zmiany w zakresie zwolnień od pracy i urlopów

Nowelizacja KP - zmiany w umowach o pracę i obowiązkach informacyjnych - szkolenie online - szkolenie zrealizowane na podstawie projektu ustawy

Szkolenie online: zmiany w zakresie urlopów i umów o pracę - szkolenie online - szkolenie zrealizowane na podstawie projektu ustawy