Podwójne orzeczenia spadkowe wciąż czekają na zmianę prawa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wciąż zdarza się, że sądy wydają w pewnych odstępach czasu dwa postanowienia sądowe o nabyciu spadku po tej samej osobie, co uniemożliwia działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, a także jego sprzedaż. Resort sprawiedliwości przyznał, że problem ma charakter systemowy, a jego rozwiązanie wymaga zmian ustawowych.

28.12.2021

Frankowicze szturmują warszawski sąd - ponad 1000 spraw na jednego sędziego

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Frankowicze szturmują warszawski sąd. Na jednego sędziego w nowym wydziale frankowym przypada już ponad 1000 spraw. Sąd wyznacza pierwsze rozprawy aż na 2023 rok. I to nie koniec kłopotów. Według ekspertów, coraz więcej osób będzie szukało w sądach sprawiedliwości, co tylko jeszcze bardziej skomplikuje i wydłuży procedowanie w tego typu postępowaniach. 

28.12.2021

Alimenciarz nie wypadnie już z rejestru dłużników tylko z powodu upływu czasu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W ciągu ostatnich trzech lat zmniejszyła się zarówno liczba dłużników alimentacyjnych, jak i kwota ich zaległości zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Nie jest to jednak efekt poprawy ściągalności, ale przede wszystkim zmiany przepisów z 2018 roku, od kiedy to zaległości starsze niż 6 lat nie mogą być zgłaszane do BIG. Od 29 grudnia znika 6-letnie ograniczenie terminowe.

27.12.2021

Drogi frank zachęca kredytobiorców do występowania do sądów

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Wysoki kurs franka szwajcarskiego podniósł raty kredytów deniminowanych w tej walucie, co stanowi dodatkową zachętę dla kredytobiorców do procesowania się z bankami. Widoczne jest też zainteresowanie ugodami, choć zapał do nich jest mniejszy niż do drogi sądowej. Na razie sprawnie idzie to w PKO BP. Jak podaje bank, do tej pory złożono wnioski do prawie 17 tysięcy umów.

27.12.2021

Prawnik "przyjazny dziecku" potrzebny przy trudnych rozwodach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Pełnomocnicy prowadzący sprawy rozwodowe powinni chronić nie tylko interesy osób dorosłych - rodziców, ale też ich dzieci. To daje szansę np. na rozwiązanie kwestii związanych z kontaktami czy alimentami. Dlatego Komitet Ochrony Praw Dziecka chce pójść o krok dalej i działającym tak kancelariom nadawać specjalne certyfikaty - "przyjaznej dziecku".

27.12.2021

Nie zadbasz o babcię, domu nie odziedziczysz? – przepisy mało precyzyjne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rząd proponuje zmiany w prawie spadkowym – mają umożliwiać pozbawienie praw do spadku osobę, która nie opiekowała się spadkodawcą. Eksperci są sceptyczni i uważają, że projektowane regulacje są mało precyzyjne i będą sporym wyzwaniem dla sądów. Co więcej, nie tylko podsycą rodzinne spory, ale również wydłużą postępowania spadkowe.

27.12.2021

Uzasadnienie, czyli sąd odnosi się do wyroku

Wymiar sprawiedliwości

Zanim zdecydujemy się na wniesienie apelacji, powinniśmy się zwrócić do sądu o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku oraz opłacić opłatę sądową w wysokości 100 zł. Co do zasady uzasadnienie ma nie tylko odpowiedzieć na pytanie o podstawę prawną rozstrzygnięcia, ale przede wszystkim wyjaśnić dlaczego sąd podjął taką a nie inną decyzję. Co ważne, w sprawach karnych, uzasadnienia sporządzane są na formularzach.

25.12.2021

Bodnar: O praworządności trzeba mówić, pokazując obywatelom zagrożenia

Wymiar sprawiedliwości

W obecnych czasach musimy wykorzystywać każdą niezależną przestrzeń informacyjną, by w uczciwy, odpowiedzialny sposób mówić o tym jak rzeczywistość wygląda, jak zagrożenia dla praworządności przekładają się na życie każdego obywatela. I nawet jeśli są to inicjatywy niszowe, to jest szansa na efekt kuli śnieżnej - mówi prof. Adam Bodnar, były RPO.

25.12.2021

Projekt o odszkodowaniach za niesłuszne oskarżenia w sejmowej zamrażarce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Od marca czeka na rozpatrzenie przez Sejm senacki projekt w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień od państwa za niewątpliwie niesłuszny zarzut lub oskarżenie. Dotąd nie nadano mu nawet numeru druku sejmowego, jest analizowany przez sejmowych prawników, a marszałek zwraca uwagę, że wprowadzenie takiej regulacji byłoby kosztowne dla państwa.

24.12.2021

Sędzia też człowiek, chce pomagać nie tylko od święta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, w której wskazano, że udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny ze względów etycznych. Sędziowie widzą w tym głębsze dno i próbę ograniczania ich prospołecznej działalności. I podkreślają, że też są obywatelami więc biorą udział w wielu zbiórkach i akcjach, choćby Hot16Challenge do której namawiał prezydent.

24.12.2021

Ziobro: TK oceni mechanizm "pieniądze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją unijnego rozporządzenia w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do funduszy z praworządnością. I podkreślił, że jego resort i Solidarna Polska były zdecydowanie przeciwko zgodzie na przyjęcie tego mechanizmu, które zaakceptował premier Mateusz Morawiecki.

23.12.2021

SN pyta TSUE o delegowanie sędziów cywilnych do wyższych instancji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozpatrzenie pytań prawnych dotyczących sędziów delegowanych do sądów rozpoznających sprawy cywilne. Chodzi o to, że z rzecznictwa TSUE wynika, że w okresie delegowania sędziowie ci nie są objęci gwarancjami niezawisłości i bezstronności, jak to określono w odniesieniu do sędziów orzekających w postępowaniu karnym.

23.12.2021

SN: Wytyk sędziowski niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd odwoławczy, stwierdzając przy rozpoznaniu sprawy oczywistą obrazę przepisów, poucza sędziego, asesora sądowego, wchodzących w skład sądu orzekającego o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w dniu wydania orzeczenia. Postanowienie zawierające wytknięcie uchybienia powinno być wydane niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień lub upływie terminu do ich złożenia.

23.12.2021

Cichy front reprywatyzacji, czyli jak nowela kpa wpyłwa na spółki przedwojenne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Spółki przedwojenne dochodzące odszkodowań za bezprawnie znacjonalizowany majątek będą musiały stawić czoła próbom destabilizacji podejmowanym przez Skarb Państwa. Skuteczność nabycia praw udziałowych przez SP musi budzić wątpliwości. Dlatego kluczowe jest, aby sądy powszechne skrupulatnie badały okoliczności nabycia akcji przez fiskus.

23.12.2021

Komisja Europejska uruchamia procedurę w sprawie orzeczeń polskiego TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu procedury przeciwnaruszeniowej wobec Polski. Chodzi o dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające nadrzędność polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Komisja stwierdziła jednocześnie, że polski TK nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa.

22.12.2021

Dr Damasiewicz: Sędziowie chcieliby mieć więcej czasu na drążenie trudnych spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Polsce sędziowie muszą zajmować się licznymi sprawami, nie mają jednak zespołu osób, które stale by ich wspierały w tej pracy. Z tego powodu sędziowie często nie mają czasu, by zagłębiać się w trudnych problemach, mimo że wielu chętnie przeczytałoby monografię na dany temat - podkreśla dr Agnieszka Damasiewicz.

22.12.2021

Polscy prawnicy coraz częściej przed trybunałem w Strasburgu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polscy prawnicy coraz częściej występują przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W sumie począwszy od 1994 r. do 2021 było ich już 714, a tylko w ostatnim roku, i to mimo pandemii, liczba ta wzrosła o 38 pełnomocników. Rekordzistką jest adwokat Monika Gąsiorowska z Warszawy, która w 65 sprawach reprezentowała swoich klientów przed Trybunałem w Strasburgu.

22.12.2021

Służbowe skrzynki na adwokackich serwerach mają lepiej chronić klientów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka zmierza do informatyzowania Adwokatury, a jednym z rozwiązań mają być skrzynki mailowe do kontaktów służbowych, w tym z sądami. Mają się one znajdować na serwerach samorządowych, by zapewnić bezpieczeństwo tajemnicy adwokackiej czy obrończej. Jednak o ile sam pomysł skrzynek samorządowych sądom się podoba, to obawiają się problemów z e-doręczeniami.

22.12.2021

Izba Dyscyplinarna: Prokurator może być ukarany za ten sam czyn zawieszeniem, karą dyscyplinarną i sankcją karną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trwa przesłuchiwanie świadków w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie prokurator Anny K. z Częstochowy. Odpowiada ona dyscyplinarnie za niedozwoloną ingerencję w sprawę karną syna koleżanki będącej także prokuratorem. Wcześniej został jej uchylony immunitet i może rozpocząć się proces karny w tej sprawie przed sądem powszechnym.

22.12.2021

Prokuratura Krajowa chwali się nowym systemem, pracownicy chwalą go zdecydowanie mniej

Wymiar sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa informuje, że zakończyła już realizację projektu informatycznego „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, i wdrożyła system informatyczny PROK-SYS. To ten sam, który - jak pisało Prawo.pl - przyblokował prokuraturę.

21.12.2021