O tym, że to właśnie były Rzecznik Praw Obywatelskich ma objąć tekę Ministra Sprawiedliwości spekulowano już od wyborów. Adam Bodnar to, przypomnijmy, osoba nie związana do tej pory z polityką, prawnik, publicysta, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka.

W latach 2010–2015 był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2015–2021 Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W tegorocznych wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora z ramienia Paktu senackiego. Zdobył 628 442 głosy.

Prof. Bodnar w czasie III Kongresu Prawników w czerwcu br. mówił że zdaje sobie sprawę z wagi i konieczności zmian. - Jak lokomotywa praworządność wróci na tor, będzie jechać raz szybciej, raz wolniej, ale musi jechać w tym samym kierunku - mówił.
Wszystko można wytłumaczyć walką dobra ze złem, ale normalny obywatel tego nie zrozumie. Często nie wie nawet ”na jakiej planecie toczy się walka”, nie wspominając, że nie wie o co w niej chodzi. I wyjaśnianie, dlaczego ważna jest niezależność sądownictwa, należy do zadań prawników - podkreślał.
Dodał, że do prawników należy też budowanie poczucia bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów.
– Stoimy przed wielką szansą i jeśli uda się odwrócić ten negatywny bieg zdarzeń, to środowisko prawnicze i organizacje społeczne będą miały zasługi dla demokracji w Polsce, ale także dla wzmocnienia Unii Europejskiej - podkreślał prof. Bodnar.

Czytaj: Uchwała czy ustawa w sprawie KRS? Zły wybór może otworzyć puszkę Pandory >>

W resorcie - prawnicy, sędziowie, obrońcy praw człowieka

Z informacji, które pojawiły się 8 grudnia na sędziowskich i prawniczych portalach społecznościowych wynika, że w skład kierownictwa resortu mają wejść:  Maria Ejchart - Dubois współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy i  Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, prezeska Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy,  od ponad 20 lat związana jest z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W ramach prac KOS reprezentowała sędziów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w kluczowych postępowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów;

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna (wcześniej wpisana na listę adwokatów) główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO w latach 2015-2021, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, była też m.in. sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej;

Dariusz Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”;

Krzysztof Śmiszek - wiceprzewodniczący Nowej Lewicy,  prawnik, polityk, nauczyciel akademicki, działacz na rzecz praw człowieka i praw mniejszości, doktor nauk prawnych, współzałożyciel i były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego;

Arkadiusz Myrcha - radca prawny, polityk KO, samorządowiec, doktor nauk prawnych, poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji.