SN: Nie wolno w umowie na 10 lat określać wypowiedzenia na dwa tygodnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Zawieranie umów na czas określony, lecz na długi okres, nie odpowiada społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu umowy, jeżeli nie znajdowało to uzasadnienia w potrzebie wykonania czasowo określonych zadań przez danego pracownika - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I dodał, że swoboda umów w takiej sytuacji nie ma zastosowania.

19.04.2021

Badanie wariografem nie może być podstawowym dowodem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem Sądu Najwyższego wariograf może być pomocniczo wykorzystywany w postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę i sądy. Wiele jednak zależy od sprawy. W karnych takie badania jest dopuszczane do materiału dowodowego, może też - jeśli inne dowody nie są decydujące - przesądzić o wyroku. Co ważne - badany musi wyrazić na to zgodę.

18.04.2021

"Nowi" sędziowie muszą odejść - Iustitia przedstawia sposób na uzdrowienie sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Wszystkie uchwały nowej KRS i wydane w ich wyniku postanowienia prezydenta dotyczące powołania sędziów na stanowiska w sądach powszechnych, wojskowych, wojewódzkim administracyjnym, SN i NSA powinny zostać uznane za nieważne, podobnie jak nawiązane na ich podstawie stosunki służbowe - uważa Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". W jego ocenie to podstawa do uzdrowienia sądownictwa.

18.04.2021

Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej sam prześle akt oskarżenia

Wymiar sprawiedliwości

Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, zajmującego się sprawami dotyczącymi prokuratorów i sędziów, będzie mógł sam przesyłać akty oskarżenia do sądu, a nie poprzez Prokuratora Krajowego. Taką zmianę w regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

17.04.2021

Szczepienia sędziów i pracowników sądów - MS zapewnia, że o nie postulowało

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Trzy pisma - dwa pod koniec marca i jedno na początku kwietnia miało wystosować do ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika rządy ds. szczepień przeciwko COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapewnia, że zwróciło się też do prezesów sądów apelacyjnych, by przygotowali warunki do szybkich szczepień pracowników wymiaru sprawiedliwości. A to, że nie wyszło, uzasadnia decyzją rządu.

17.04.2021

W przypadku kuratora sądowego też obowiązuje Kodeks Pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych i to nawet bez spełnienia wymogów formalnych. A za to przysługuje dodatkowe wynagrodzenie

17.04.2021

SN: Jeden dzień zabawy, a kariera radcy - w gruzach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli kasacja jest kopią osobistej kasacji obwinionego radcy prawnego, choć podpisana przez adwokata, to nie może być uwzględniona przez sąd. Tym samym Izba Dyscyplinarna utrzymała w mocy orzeczenie sądu dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcę, który zorganizował grę hazardową za pieniądze bez wymaganej koncesji.

17.04.2021

SN: Amfetamina w domu to przestępstwo, ale wyrok jest niewykonalny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Błąd sądu polegał na orzeczeniu wobec oskarżonej kary ograniczenia wolności bez wskazania sposobu, w jaki ta kara winna być wykonywana. A to czyni wydany wyrok niewykonalnym - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w wyniku kasacji Prokuratora Generalnego na niekorzyść skazanej. I podkreślił, że uchylenie prawomocnego wyroku było konieczne.

17.04.2021

Termin jak autobus. Może uciec, a nie każdy wniosek o przywrócenie okaże się zasadny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy są zgodni, że strony procesu powinny przywiązywać bardzo dużą wagę do dotrzymywania terminów. Złożenie apelacji lub zażalenia nawet dzień po terminie jest bezskuteczne. Gdy strona nie zdąży nadać istotnego dla niej pisma o czasie, może rozważyć złożenie go wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Ale taki wniosek nie zawsze będzie uznany.

17.04.2021

Sędzia Miczek: Mediacja może pomóc, ale nie rozwiąże problemów sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Im więcej elementów prowadzących do zinstytucjonalizowania mediacji, tym mniejsza szansa na jej rzeczywiste upowszechnienie, jako realnej formy rozwiązywania sporów, przed ich skierowaniem do sądu. Najlepszą zaś drogą do upowszechniania mediacji jest dobry przykład idący od podmiotów publicznych jakim jest Skarb Państwa lub samorząd - pisze sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

17.04.2021

Kolegium SN chce przywrócenia zarządzenia o odebraniu spraw Izbie Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

O przywrócenie skutków wymienionych w zarządzeniu poprzedniej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf dotyczącym przekazania spraw Izby Dyscyplinarnej do innych izb SN, zwróciło się do obecnej I prezes Małgorzaty Manowskiej Kolegium Sądu Najwyższego w uchwale zamieszczonej w piątek na stronie tego sądu.

16.04.2021

Organizacje protestują przeciwko "wrogiemu przejęciu RPO"

Wymiar sprawiedliwości

Sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów

16.04.2021

Sędziowie i pracownicy sądów na "szczepionkowym lodzie", odwoływane terminy

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Ministerstwo Zdrowia przekazało właśnie do wszystkich punktów szczepień informacje, że sędziowie oraz pozostali pracownicy wymiaru sprawiedliwości nie są uprawnieni do szczepienia w ramach pierwszego etapu. Skutek? Ci, którzy dostali pierwszą dawkę czekają na kolejną, ale planowane terminy grupowych szczepień są odwoływane.

16.04.2021

Większość zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie

Wymiar sprawiedliwości

Od piątku obowiązuje większość przepisów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - m.in. regulacje o wyborze prezesa Sądu Najwyższego. Wcześniej, bo już 2 kwietnia, obowiązywać zaczął przepis dotyczący skarg nadzwyczajnych. Czas na ich składanie w starych sprawach określono nie na dwa, jak było w przyjętej ustawie, a na trzy lata. 

16.04.2021

Adwokaci, radcy ale też lekarze walczą o dodatkowe pół roku na kasy online

Wymiar sprawiedliwości

Prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpili do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej o ponowne rozważenie możliwości przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych online i to o sześć miesięcy. Uzasadniają to m.in. trwającą pandemią.

16.04.2021

Sędziów mało, asystenci mogliby pomóc, ale trzeba ich w sądach zatrzymać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawa ręka sędziego, której zazwyczaj nie widać - asystenci analizują sprawy, wyszukują braki formalne, w końcu proponują merytoryczne rozstrzygnięcia spraw, które często z propozycji przekształcają się w wyrok. Problem w tym, że od lat niedoceniani -coraz częściej z sądów odchodzą, a do tego domknięto im drogę do stanowiska sędziego.

16.04.2021

TK: Po zakończeniu kadencji RPO nie może sprawować urzędu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Przepis ustawy o RPO, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę jest niezgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się 9 września 2020 r. zapowiedział, że będzie pełnił te obowiązki do czasu wejścia wyroku w życie.

15.04.2021

Rzecznik TSUE: Nowe izby SN mogą nie spełniać wymogów prawa UE

Wymiar sprawiedliwości

Dwie nowo utworzone izby polskiego Sądu Najwyższego mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie Unii, w przypadku gdy zasiadający w nich sędziowie zostali powołani do pełnienia urzędu z rażącym naruszeniem przepisów krajowych - uważa Evgeni Tanchev rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. W jego ocenie takie naruszenie nastąpiło m.in. ze strony prezydenta.

15.04.2021

W sądach kwitnie "turystyka szczepienna" - każdy szczepi się jak może

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia

Z dnia na dzień powiększa się chaos ze szczepieniami sędziów i pracowników sądów. Choć rozporządzenie z 25 marca rozbudziło nadzieje, wszystko wskazuje na to, że nie trafią oni do grup szczepionych w pierwszym etapie. Tymczasem sądy radzą sobie jak potrafią, więc wychodzi różnie. A problemów jest wiele, jak choćby to, gdzie mają być szczepieni... sędziowie delegowani.

15.04.2021

Adam Bodnar: Obecna władza może chcieć rozszerzać swój wpływ na RPO

Wymiar sprawiedliwości

Należy się liczyć z tym, że obecna władza polityczna będzie chciała rozszerzyć swój wpływ i na ten obszar działania instytucji publicznych, jaki obejmują kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział w środę w Senacie Rzecznik Praw Obywatelskich, podsumowując swoją działalności w 2020 roku.

14.04.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski