Pachnik, Prigan: Polska idzie dla UE na ustępstwa, ale czy zakończą one temat praworządności?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

UE wymaga od Polski ustępstw i Polska te ustępstwa zapewne wykona. Mimo że są marginalne - bo tak należy ocenić choćby sposób likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, kolejne pytania prejudycjalne dotyczące polskiej praworządności nie będą już wysłuchiwane przez TSUE z równą atencją. Najdłużej, jako kraj, przegrywać będziemy przed ETPC. Pojawia się jednak wątpliwość, o co UE w istocie chodziło?

02.06.2022

Uchwała SN: KRS nielegalna, niezawisłość sędziów do oceny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana od 2018 r. nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym - stwierdza przyjęta w czwartek uchwała poszerzonego składu Sądu Najwyższego. Ale dodaje, że brak jest podstaw do przyjęcia z góry, że każdy sędzia nominowany po 2018 roku przez KRS nie spełnia wymogu minimum bezstronności, chociaż wszyscy "nowi" sędziowie dotknięci są wadą złego powołania.

02.06.2022

Sprawa w TSUE - według polskiego rządu samozatrudnionego można zwolnić za orientację

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Rozwiązanie konkretnej umowy lub jej niezawarcie z osobą samozatrudnioną, nawet ze względu na jej orientację seksualną, nie naruszają dyrektywy zakazującej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia - uważa polski rząd. Swoje stanowisko przedstawił przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatruje pytanie prejudycjalne w sprawie dziennikarza zwolnionego z TVP za udział w teledysku o świętach osób LGBT.

02.06.2022

Notariusz też człowiek - ale "za błąd" słono zapłaci

Wymiar sprawiedliwości

Obecnie minister odwołuje notariusza m.in. wtedy gdy sąd dyscyplinarny pozbawia go prawa do prowadzenia kancelarii, albo jeśli ma orzeczony zakaz wykonywania zawodu na mocy prawomocnego wyroku sądu. Jeśli proponowana nowelizacja Prawa o notariacie wejdzie w życie, samo skazanie prawomocnym wyrokiem karnym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oznaczać będzie pożegnanie się z zawodem.

02.06.2022

Dr Zemke-Górecka: Pandemia przyspieszyła rozwój mediacji, teraz czas na sądy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czasie pandemii, gdy sądy pracowały w ograniczonym zakresie, mediacja stała się dla wielu osób szansą na rozwiązanie sporu. Ci co raz spróbowali, np. w czasie sprawy rozwodowej, wracali do niej przy okazji innych spraw. Sądy powinny jednak częściej kierować sprawy do mediacji, ważne też m.in. by zwiększyły się stawki mediatorów, tak by utrzymać w zawodzie najlepszych - mówi dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA.

02.06.2022

Adwokat powinien uważać na to co mówi i pisze - NRA chce zmienić zasady etyki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeszcze nie reklama, ale zmiany i tak są istotne. Naczelna Rada Adwokacka rozpoczęła właśnie dyskusję nad zmianami zasad etyki. Wśród nich jest m.in. wskazanie, że adwokaci powinni zachować umiar, współmierność i oględność także w wystąpieniach publicznych, a wszystko po to, by nie uchybiać godności zawodu.

02.06.2022

Stan pandemii zniesiony – ograniczenia w sądach dla obywateli pozostały

Wymiar sprawiedliwości

Rząd zamienił panujący w kraju „stan epidemii” na „stan zagrożenia epidemicznego” i zniósł większość obostrzeń sanitarnych, w tym nakaz zakrywania ust w miejscach publicznych. Nie uchylono jednak licznych ograniczeń dla obywateli w sądach powszechnych i administracyjnych. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi w tej sprawie.

01.06.2022

Sędzia Juszczyszyn przywrócony, ale przeniesiony i urlopowany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w środę w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Nie mógł jednak przystąpić do pracy, ponieważ został wysłany na zaległy urlop. Jednocześnie został przeniesiony z wydziału cywilnego, w którym dotychczas orzekał, do wydziału rodzinnego. Sędzia oświadczył, że nie zgadza się z decyzjami o przeniesieniu i wysłaniu na urlop, które podjął prezes tego sądu Maciej Nawacki.

01.06.2022

Piecza naprzemienna będzie w nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Trzeba uregulować prawnie opiekę naprzemienną - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że taka forma sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem wciąż nie została jednoznacznie określona w przepisach. Także Rzecznik Praw Dziecka wystąpił o uregulowanie tego problemu. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada taką zmianę w projekcie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

01.06.2022

Stawki, weryfikacja umiejętności, listy mediatorów - nadal utrudniają mediacje

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości niezmiennie w mediacji widzi szansę na przyspieszenie spraw w sądach - to ona ma odgrywać istotną rolę np. przy rozwodach par posiadających małoletnie dzieci. Mimo jednak, że z roku na roku staje się coraz popularniejsza - problemy w ocenie prawników i mediatorów są ciągle podobne. A wśród nich kwestie zbyt niskich stawek, "martwych dusz" na sądowych listach, i weryfikacji umiejętności.

01.06.2022

SN: Antypandemiczne zamiany składów, ale sędzia referent zostaje

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Wejście w życie ustawy antycovidowej z 2021 r. spowodowało niemałe zamieszanie w sądach. Nie tylko opóźniło rozpoznawanie spraw, ale też wywołało zasadnicze pytanie: czy na czas pandemii zrywamy z kolegialnością, zwłaszcza przy rozpoznawaniu apelacji spraw w toku. Sąd Najwyższy wyjaśnia w uchwale: referent pozostaje ten sam, dwaj inni sędziowie - będą losowani.

01.06.2022

Fundacja Helsińska: Spłaszczenie sądownictwa to chaos i zagrożenia dla niezależności

Wymiar sprawiedliwości

Obawiamy się, że proponowanej zmianie struktury sądów towarzyszyć będzie gigantyczny chaos, który jeszcze bardziej wydłuży czas oczekiwania obywateli na rozpoznanie ich spraw przez sąd - stwierdza Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii do zaprezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów ustaw zmieniających ustrój wymiaru sprawiedliwości.

31.05.2022

Decyzja w sprawie KPO może będzie, ale pieniądze niekoniecznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Politycy obozu rządzącego ogłaszają sukces i zakończenie batalii o zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, a tym samym sporu o praworządność. Prawdopodobnie jednak jedno i drugie będzie tylko częściowo prawdą, a czy i kiedy fundusze unijne popłyną do Polski, to się jeszcze okaże. Ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną jeszcze nie jest uchwalona i nie jest takie pewne, że zostanie ona w Brukseli uznana za wykonanie warunków.

31.05.2022

Sędzia Żurek będzie miał 21. dyscyplinarkę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek podał nieprawdziwą datę wydania 64 orzeczeń - twierdzi krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów. I stawia mu kolejne zarzuty dyscyplinarne. Według sędziego Żurka, który zaprzecza zarzutom i podkreśla, że nigdy nie dopuścił się żadnego fałszowania orzeczeń, to już 21. postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu.

30.05.2022

Stowarzyszenia sędziowskie apelują do KE o wsparcie przywrócenia praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd nie wykonał wyroków TSUE i ETPC dotyczących KRS, zaś proponowana przez Prezydenta RP i procedowana w parlamencie nowela ustawy o Sądzie Najwyższym nie rozwiązuje problemu Rady - piszą stowarzyszenia sędziowskie do przewodniczących KE, PE oraz LIBE. Apelują o zainicjowanie postępowania przeciwnaruszeniowego przed TSUE, w celu wyegzekwowania europejskich standardów wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

30.05.2022

Nakazy zapłaty i wpisy do księgi wieczystej - nowe uprawnienia notariuszy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Notariusze będą mogli wydawać notarialny nakaz zapłaty obejmujący roszczenia w kwocie do 75 tysięcy złotych i dokonywać wpisów do księgi wieczystej. Warunkiem będzie 3-letni okres nienagannego prowadzenia kancelarii - decyzję wyda minister sprawiedliwości. Przy okazji wzmocniony zostanie jego nadzór nad notariuszami. Sam koszt wdrożenia to - według szacunków resortu - 15 mln zł.

30.05.2022

Izba do likwidacji, ale problem z dyscyplinarkami zostaje i nawarstwia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wokanda Izby Dyscyplinarnej na przyszły tydzień od 30 maja do 4 czerwca obfituje m.in. w kasacje w sprawach radców prawnych i adwokatów. W sumie Izba będzie orzekać według dotychczasowych zasad, nic się nie zmienia do czasu wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, a to może nastąpić - uwzględniając miesięczne vacatio legis - dopiero pod koniec lipca.

30.05.2022

Sąd decyduje, gdy nie ma porozumienia o władzy rodzicielskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przygotowanie porozumienia rodzicielskiego nie jest niezbędnym wymogiem dla pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Przy braku takiego porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

30.05.2022

Mikołaj Pietrzak: Silny samorząd adwokacki jest gwarancją również dla obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisów dotyczących przynależności terytorialnej adwokatów i radców do izb zdecydowanie osłabi oba samorządy i uderzy w prawa obywateli. Silny samorząd gwarantuje bowiem ochronę tajemnicy zawodowej, a także bezpieczeństwo i dostęp do rzetelnej, niezależnej pomocy prawnej.

30.05.2022

Na kogo wypadnie, na tego bęc - sprawą rodzinną zajmie się i sędzia karnista

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości z jednej strony podkreśla rangę i znaczenie sędziów rodzinnych, i snuje plany - choćby w zakresie ich doszkalania czy ścieżki kariery, z drugiej - zdaje się o nich zapominać. W ocenie prawników świadczy o tym projekt spłaszczający strukturę sądów, który pogrzebał wizję sędziowskiej specjalizacji rodzinnej. Skutki mogą być opłakane, bo w tych sprawach podstawą jest doświadczenie.

30.05.2022