Referendarz i asystent będą mogli podejść do egzaminu sędziowskiego

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do rozwiązań sprzed lat, o które apelowali referendarze i asystenci sędziego. Zmiany dotyczące spłaszczenia struktury sądów zakładają również przywrócenie możliwości podchodzenia przez nich do egzaminu sędziowskiego. Będą oczywiście warunki - co najmniej czteroletni staż pracy. Po takim egzaminie, będą mogli być mianowani na stanowisko asesora.

28.04.2022

SN: Kandydatka na sędziego nie zwróciła nadpłaty, więc nie została przedstawiona prezydentowi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cechy nieskazitelnego charakteru sędziego nie można identyfikować z brakiem karalności czy też niepopełnieniem czynu zabronionego. Wzorcem oceny są bowiem wartości etyczne i moralne, które niekoniecznie muszą być odzwierciedlone w systemie prawnym. SN podkreślił, że nie można dopuszczać do służby sędziowskiej osób nieposiadających koniecznych kwalifikacji etycznych i pozostawił uchwałę KRS w mocy.

28.04.2022

Prof. Frąckowiak-Adamska: Więcej pytań do unijnego Trybunału, bo trzeba bronić praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił skokowy wzrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale nie wynika to z potrzeby lepszego dostosowania polskiego prawa do unijnych standardów, tylko z poszukiwania alternatywnej drogi obrony praworządności, gdy w kraju to niemożliwe - mówi prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

28.04.2022

KE uruchamia mechanizm warunkowości wobec Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska poinformowała w środę o uruchomieniu mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej w stosunku do Węgier. To oznacza, że pieniądze z unijnego budżetu przeznaczone dla tego kraju mogą zostać zamrożone. Napisała o tym na Twitterze wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova. Węgry będą musiały odpowiedzieć na obawy Komisji i zaproponować środki zaradcze.

27.04.2022

Po spłaszczeniu sądów jednokrotny akt mianowania - na pierwsze stanowisko sędziowskie

Wymiar sprawiedliwości

Wielokrotnie zapowiadany projekt ustawy spłaszczającej sądy i wprowadzającej jednolity status sędziego został skierowany do opiniowania. Z propozycji wynika, że sędziowie mają mieć inwestyturę w zakresie sądu, jaki będzie odpowiadać tej nowej strukturze, z zachowaniem uposażenia. Procedura nominacyjna ma być ograniczona do jednokrotnego aktu mianowania – na pierwsze stanowisko sędziowskie.

27.04.2022

Rusza IX. edycja Tygodnia Konstytucyjnego - prawnicy mogą się zgłaszać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cel jest prosty - edukacja uczniów podstawówek oraz szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie im uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Tydzień Konstytucyjny zacznie się 30 maja i potrwa do 4 czerwca. Do 11 maja prawnicy chętni do poprowadzenia zajęć z młodzieżą mogą się zgłaszać do udziału w akcji.

27.04.2022

Krajowy Rejestr Zadłużonych wciąż niewypałem - blokuje upadłości

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Mijają kolejne miesiące, a Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) działa tylko na pół gwizdka, co mocno utrudnia prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości wielokrotnie obiecywało, że problem rozwiąże. Tak się jednak wciąż nie stało, chociaż sukcesywnie usprawnia rejestr. A prawnicy długo mogliby opowiadać, co w rejestrze szwankuje.

27.04.2022

Jest projekt spłaszczenia struktury sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek projekt ustawy reformującej ustrój sądów powszechnych. Głównym celem zmian jest spłaszczenie struktury sądów, ograniczenie liczby okręgów sądowych, "uwolnienie" sędziów funkcyjnych i zrównoważenie obciążenia sędziów.

26.04.2022

TSUE: Wolność słowa i prawo do informacji w sieci - zapewnione w dyrektywie

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Nowe technologie

Strony internetowe mogą być kontrolowane pod kątem wszystkich treści, które użytkownicy sieci chcą publikować. Dostawcy usług online ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, gdy treści objęte ochroną, np. filmy, utwory muzyczne czy powieści są bezprawnie zamieszczane w sieci przez użytkowników ich usług - taka jest odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 kwietnia br. na skargę rządu polskiego.

26.04.2022

Nowi wiceprezesi w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP Andrzej Duda powołał sędziów Jerzego Siegienia i Jana Rudowskiego na stanowiska wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pierwszy z nich jest specjalistą w sprawach nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego, zaś sędzia Rudowski jest ekspertem podatkowym.

26.04.2022

SN ustali, czy dron latający nad posesją dokuczał sąsiadowi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Za „złośliwe niepokojenie” sąsiada częstym puszczaniem drona nad jego posesją obywatel został ukarany 300-złotową grzywną. Nad sprawą pochyli się jednak Sąd Najwyższy, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację na korzyść ukaranego. Uważa, że sądy nie ustaliły, że obwiniony działał w celu dokuczenia, co jest warunkiem uznania zarzuconego mu wykroczenia.

26.04.2022

Izba Dyscyplinarna: Radca skruszony, sprawa osądzona, dalej skarżyć nie wolno

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zakwestionowanie przez obwinionego radcę prawnego stanu faktycznego, po tym jak zgodził się na ukaranie za swe zaniedbania, było niedopuszczalne. Spowodowało uprawomocnienie się orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. W sprawie doszło więc do wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia, pomimo tego że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone.

26.04.2022

Nawet 18 tys. zł miesięcznie za zasiadanie w Krajowej Radzie Sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Łącznie 2 mln 846 tys. zł - tyle na diety dla wszystkich członków obecnej KRS przeznaczono w 2021 r., w obecnym - tylko w okresie styczeń/marzec - prawie 635 tys. złotych - wynika z danych przekazanych przez samą Radę. Jej przewodniczący, sędzia Paweł Styrna, otrzymał w ubiegłym roku powyżej 169 tys. zł, a minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro - ponad 64 tys. złotych.

25.04.2022

Wręczono nagrody za książki przydatne w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Agnieszka Frąckowiak-Adamska i Paweł Bańczyk odebrali w poniedziałek nagrodę za książkę pt. "Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik", która otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” w konkursie organizowanym przez miesięcznik "Przegląd Sądowy".

25.04.2022

200 zł podwyżki dla pracowników sądów nie wystarczy, będą protesty

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

4,4 proc. - na takie zwiększenie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy sądów. Pieniądze mają być wypłacane w kwietniu, z wyrównaniem od stycznia. W praktyce to 198 zł na etat plus dodatek stażowy dla urzędników, pracowników, asystentów i specjalistów OZZS oraz średnio 203 zł na etat plus dodatek dla kuratorów. Pismo do prezesów apelacji poszło, zmiany rozporządzenia dotyczącego właśnie kuratorów nadal nie ma.

25.04.2022

Wątpliwa wykładnia zmian w Sądzie Najwyższym w preambule nowelizacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Preambuła dorzucona przez posłów do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ma przewidywać pierwszeństwo ustaw krajowych nad traktatami unijnymi. Zdaniem prawników byłoby to sprzeczne z Konstytucją. Ponadto traktat akcesyjny wskazuje na związanie Rzeczpospolitej Polskiej orzeczeniami TSUE, a poprzednio Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

25.04.2022

Nieletnia matka będzie mogła przebywać w poprawczaku ze swoim dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości

W poprawczakach, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, a nawet MOW-ach mają być tworzone oddziały przeznaczone dla nieletnich wychowanek, które urodziły dziecko. Będą mogły tam przebywać razem z nim pod warunkiem, że same zgłoszą taką chęć. To rozwiązanie postulowane przez prawników od lat. Obecnie takie dziecko albo zostaje pod opieką ojca, albo trafia do pieczy zastępczej, a czasem do adopcji.

23.04.2022

Nie zaskarżysz utajnienia swojego procesu - RPO postuluje zmianę prawa

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z Konstytucją strony mają prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a zasadą jest jawność postępowań sądowych. To gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, dlatego decyzja o jej wyłączeniu powinna należeć do rzadkości - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I podnosi, że niemożność zaskarżenia postanowienia o wyłączeniu jawności postępowania ogranicza prawa stron.

23.04.2022

MS analizuje propozycje adwokatów dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości pochyliło się nad propozycjami, które przesłała mu Adwokatura w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak poinformowało NRA, trwa ich analiza i prace na usystematyzowaniem. Resort zapewnia równocześnie, że adwokackie oczekiwania w zakresie nowego modelu są bardzo przydatne.

23.04.2022

Izba Karna SN odpowie, czy Izba Dyscyplinarna skutecznie uchyla immunitety prokuratorom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy prokurator, która zaniedbała swoje obowiązki nie ścigając szefa spółki Amber Gold, został skutecznie uchylony immunitet? - na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. W konsekwencji, czy oskarżona może stanąć przed sądem karnym. A także, gdyby nastąpił błąd proceduralny, czy może domagać się odszkodowania za pozbawienie jej prawa do niezawisłego sądu dyscyplinarnego?

23.04.2022