Punkty sądowe miały być w każdej gminie, może będą w każdym powiecie

Samorząd terytorialny Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie w gminach punktów sądowych, które osobom m.in. wykluczonym cyfrowo, mają ułatwić uczestnictwo w e-rozprawach. Szacunki resortu dotyczą jednak tworzenia po jednym takim punkcie w każdym z 314 powiatów, gdzie i tak są i mają być siedziby sądów. Prawnicy zastanawiają się nad celem pomysłu.

06.05.2022

PE: Nie uruchamiać funduszy dla Polski i Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek wezwał Komisję Europejską, by nie aprobowała Krajowych Planów Odbudowy Polski i Węgier. Europosłowie argumentują, że państwa te nie wykonały niektórych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji głosowało 426 posłów; 133 było przeciw; 37 wstrzymało się od głosu.

05.05.2022

VAT w taksie notarialnej zasadny, czy nie? - RPO ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości VAT

Od 28 lat praktykowane jest doliczanie podatku od towarów i usług do taksy notarialnej. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to budzi wątpliwości w zakresie zgodności z prawem i ewentualnego naruszania praw obywateli. Tym bardziej, że w ocenie resortu finansów nie powinno tak być. Marcin Wiącek napisał w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

05.05.2022

Płace w gospodarce rosną, a zarobki asystenta prokuratora niekonkurencyjne

Wymiar sprawiedliwości

4 tys. zł to dolna granica zarobków asystenta prokuratora, co ważne - w myśl opiniowanego rozporządzenia, nie zmieni się też w 2022 r. Prokuratorzy podkreślają, że to prowadzi do pauperyzacji tego zawodu i uderza w jego konkurencyjność na rynku pracy. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury postuluje więc podwyżkę o 350 zł, także w przypadku najniższych stawek dla starszych asystentów.

05.05.2022

Dzięki SN frankowicz, który jest przedsiębiorcą, może wygrać z bankiem

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Banki muszą przygotować się na falę pozwów frankowiczów, którzy mają status przedsiębiorców. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego szeroko otwiera im drzwi do sądowej walki o uznanie za nieważne umów kredytowych. Zdaniem prawników mają duże szanse na wygraną, ale muszą się spieszyć - terminy przedawnienia roszczeń są tu krótsze.

05.05.2022

Zmiany w przedawnieniu mogą zahamować rozwój mediacji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od końca czerwca mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, będzie jedynie zawieszać, a nie jak dotąd przerywać bieg terminu przedawnienia. Cel szczytny - walka m.in. z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy alarmują jednak, że uderzy to w mediację, bo dla stron konfliktu udział w niej stanie się mniej korzystny, będzie też problem z liczeniem daty odwieszenia terminu przedawnienia.

05.05.2022

SN: Wkład na rachunku bankowym objęty poleceniem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową kwota pieniężna z rachunku bankowego objęta wypłatą na wypadek śmierci w pisemnym poleceniu złożonym bankowi, która przysługuje małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego odnosząc się do spornego przepisu ustawy - Prawo bankowe.

05.05.2022

Ziobro: Prezydenckie zmiany w SN wydłużą procesy sądowe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym rozwiązania drastycznie wydłużą czas postępowań, stworzą niepewność prawa i zakorkują sądy. Sędziowie zamiast rozpatrywać sprawy zwykłych ludzi, będą zajmować się sami sobą - uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

04.05.2022

MS: Projekt o spłaszczeniu struktury sądów bez dodatkowej weryfikacji sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Projektowana ustawa o ustroju sądów powszechnych nie zakłada w stosunku do orzekających obecnie sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, dodatkowej weryfikacji lub oceny przeprowadzonej przez sąd lub inny organ władzy publicznej - wskazuje w odpowiedzi na pytania Prawo.pl Ministerstwo Sprawiedliwości. I dodaje, że orzekający sędziowie z dniem wejścia w życie ustawy staną się sędziami sądów powszechnych.

04.05.2022

Michał Laskowski: Trzeba naprawić sądy, a nie prześladować sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Moment zakończenia kadencji Krajowej Rady Sądownictwa byłby dobry na zreformowanie tego organu i zmianę przepisów, a następnie składu Rady na zgodny z konstytucją. Nawet jeśli w końcu ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną zostanie uchwalona, to bez uporządkowania sytuacji w KRS, problemu nie będzie można uznać za rozwiązany - mówi dr Michał Laskowski, prezes kierujący Izbą Karną Sądu Najwyższego.

04.05.2022

Notariusze mają usunąć zatory w księgach wieczystych, ale sądom może to zaszkodzić

Wymiar sprawiedliwości

Sądy być może już w przyszłym roku czeka rewolucja związana ze spłaszczeniem ich struktury. Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by notariusze mogli wpisywać do ksiąg wieczystych np. hipoteki. Referendarze alarmują, że to szukanie na siłę rozwiązań pozasądowych, które uderzą w biedniejszych obywateli. Inni prawnicy obawiają się, że zamiast przyspieszenia, czeka nas spowolnienie.

04.05.2022

KE: Już 160 mln euro wynoszą kary za naruszanie praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ponad 160 mln euro to suma kar nałożonych na Polskę za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poinformował o tym we wtorek komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders, podczas kolejnej debaty w Parlamencie Europejskim o praworządności w Polsce i na Węgrzech.

03.05.2022

TSUE: Osoba objęta ENA powinna zostać zwolniona z aresztu, gdy terminy przekazania upłynęły

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Pojęcie siły wyższej, która udaremniła wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, nie rozciąga się na przeszkody prawne wynikające ze środków prawnych wniesionych przez osobę, której dotyczy nakaz. Jeżeli zainteresowana osoba nie została przekazana w przewidzianych terminach, powinna ona zostać zwolniona z aresztu - orzekł Trybunał Sprawiedliwości.

03.05.2022

Dera: Poprawki do ustawy o SN nie mogą zmieniać jej charakteru

Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli Solidarna Polska zgłosi do ustawy o Sądzie Najwyższym poprawki, które ją uściślą, możemy je zaakceptować. Nie mogą to być jednak poprawki, które zmienią charakter tej ustawy - powiedział w poniedziałek prezydencki minister Andrzej Dera, który był gościem „Sygnałów dnia”, Programu Pierwszego Polskiego Radia.

02.05.2022

Bez uprawnień do dodatkowego urlopu i słabsza pozycja - nowe przepisy uderzą w referendarzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Miało nie być gorzej, a projekt spłaszczający strukturę sądów nie przewiduje uprawnienia sędziów i referendarzy do dodatkowego urlopu. Zachowają je jedynie ci, którzy takie uprawnienie nabyli przed dniem wejścia w życie nowej regulacji. Mniej korzystne jest też uregulowanie dotyczące wynagrodzeń. Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA mówi o osłabieniu pozycji ustrojowej referendarzy.

02.05.2022

Mienie znacznej i wielkiej wartości - co dalej w czasach galopującej inflacji?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od 12 lat obowiązuje przepis w sztywny sposób określający mienie „znacznej” (powyżej 200 tys. zł) i „wielkiej” wartości (powyżej miliona). Tymczasem od tamtej pory średnia płaca wzrosła o 75 proc., co skutkuje nadmierną penalizacją, ograniczającą swobodę menedżerów oraz hamującą rozwój gospodarczy - piszą Rafał Karbowniczek i ​Małgorzata Karasińska z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

02.05.2022

Sądy do spłaszczenia, więcej nadzoru nad sędziami, Izba Dyscyplinarna ma zostać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W projektach wprowadzających zmiany przygotowywane w strukturze sądów i jednolity status sędziego znalazło się większość kwestionowanych przepisów dotyczących sędziowskich dyscyplinarek. Przeniesiono tam m.in. regulację w myśl, której niedopuszczalne jest ocenianie czy dany sędzia został powołany zgodnie z prawem. A do czynności prezesa sądu ma należeć wizytacja i lustracja referatu konkretnego sędziego lub referendarza.

29.04.2022

RPD chce definicji opieki naprzemiennej i kary za utrudnianie kontaktów dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości

Rodzicowi, który utrudnia kontakty z dzieckiem mimo orzeczenia sądu, powinny grozić grzywna lub ograniczenie wolności - uważa Rzecznik Praw Dziecka i proponuje konkretne zmiany w prawie karnym. Postuluje również - w piśmie do Ministra Sprawiedliwości - wprowadzenie definicji opieki naprzemiennej – jako jednej z możliwych form sprawowania opieki nad dziećmi przez rozstających się rodziców.

28.04.2022

Senat proponuje dłuższy termin na wniesienie apelacji w sprawach karnych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zaproponowana przez Senat nowelizacja kodeksu postępowania karnego ma na celu wydłużenie terminu do wniesienia apelacji w sprawach zawiłych i skomplikowanych do miesiąca. Co więcej, projekt zakłada, że jeśli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie. Obrońcy przyjmują te propozycje zmian z zadowoleniem.

28.04.2022

Referendarz i asystent będą mogli podejść do egzaminu sędziowskiego

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do rozwiązań sprzed lat, o które apelowali referendarze i asystenci sędziego. Zmiany dotyczące spłaszczenia struktury sądów zakładają również przywrócenie możliwości podchodzenia przez nich do egzaminu sędziowskiego. Będą oczywiście warunki - co najmniej czteroletni staż pracy. Po takim egzaminie, będą mogli być mianowani na stanowisko asesora.

28.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski