Izba Karna: Trybunał Konstytucyjny popełnił delikt, uchylając uchwałę SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Próby ograniczenia przez Trybunał Konstytucyjny prerogatyw Sądu Najwyższego w zakresie wykładni prawa są nie do pogodzenia z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. To już trzecie takie orzeczenie w Sądzie Najwyższym, które uchyliło zaskarżone postanowienie wydane przez sąd nienależycie obsadzony, a przy okazji odniosło się do orzeczeń wydawanych ostatnio przez TK.

04.10.2021

PKO BP proponuje frankowiczom ugody, ale to na razie wyjątek

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Brak uchwały Sądu Najwyższego w sprawach frankowych hamuje i tak nieduży zapał banków do proponowania ugód kredytobiorcom. Nie pomogą nawet kierowane do banków zachęty przewodniczącego KNF. Na drogę sądową wstąpiło mniej niż 10 proc. kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Prowadzenie spraw sądowych jest dla banków nadal tańsze niż zmiana warunków wszystkich umów kredytu.

04.10.2021

Portal informacyjny sądu ma być bardziej funkcjonalny, tyle że działa... różnie

Wymiar sprawiedliwości

W najbliższych tygodniach mają zacząć działać dwie nowe funkcjonalności portalu informacyjnego sądu. W aplikacji biurowej będzie automatycznie pokazywać się data doręczenia pism, a adwokaci i radcy prawni będą je dostawać do skrzynki odbiorczej tak, by nie przeoczyli korespondencji sądowej wśród innych wiadomości. Z ankiety przeprowadzonej wśród adwokatów i radców wynika, że największym problemem są wciąż różnice między poszczególnymi sądami.

04.10.2021

Strasburg: Kara za publikację wywiadu o marihuanie narusza wolność wyrażania opinii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wymierzenie nadawcy programów audiowizualnych kary pieniężnej za emisję wywiadu, w którym celebryta opowiada o swoich doświadczeniach z marihuaną, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii i prawa do rozpowszechniania informacji - uznał w wydanym niedawno wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka.

03.10.2021

Sprawa z gruntu przegrana? Finał sporu nie zawsze jest oczywisty

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zdarza się, że pełnomocnik strony przewiduje, że sąd może wydać wyrok niekorzystny dla jego klienta. Analiza przepisów, akt sprawy i doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw mogą stwarzać u niego przeświadczenie, że wygrana w sądzie może być nieosiągalna. Nie oznacza to jednak, że tak na pewno się stanie.

02.10.2021

Prezes NRA do Rzecznika Praw Dziecka: dzieci imigrantów potrzebują pomocy

Wymiar sprawiedliwości

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej dzieciom przebywającym w strefie przygranicznej.

02.10.2021

Prof. Prusinowski: Chcą nam dać do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy w kolejce do Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mamy do czynienia ze swoistą „maszynką produkcyjną” - twierdzi Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń SN prof. Piotr Prusinowski. - Jeśli uchylono immunitet sędziemu SN Markowi Pietruszyńskiemu, to następny może być sędzia Włodzimierz Wróbel, a później - ja i inni „starzy” sędziowie, bo „nowych” ta akcja nie dotyczy. Chcą nam dać do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy w kolejce do Izby Dyscyplinarnej. A jej dobór miał cechy intencjonalne - dodaje profesor.

01.10.2021

Pracownicy sądów i prokuratur łączą siły z protestującymi pracownikami ochrony zdrowia

Wymiar sprawiedliwości

"Białe miasteczko 2.0" zmieniło od czwartku, 29 października, barwę na biało-czerwoną. Do pracowników ochrony zdrowia dołączyli bowiem pracownicy sądów i prokuratury. Domagają się podwyższenia wynagrodzeń o co najmniej 12 proc. dla wszystkich grup pracowniczych zatrudnionych w sądach w tym także specjalistów OZSS, sędziów i asesorów sądowych oraz przeciwdziałania mobbingowi. I nie wykluczają zaostrzenia protestu.

01.10.2021

Wniosek do TK i pięć zawiadomień - efekt kontroli NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Prezes NIK skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości. Do prokuratury trafiło też pięć zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, bo w ocenie kontrolerów NIK wydatkowano z niego niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie ponad... 280 mln złotych.

30.09.2021

Brał udział w wypadku, potem go komentował - jest dyscyplinarka dla adwokata

Wymiar sprawiedliwości

Wypowiedź adwokata z Łodzi, który najpierw uczestniczył w wypadku, w którym zginęły dwie osoby a potem komentował, że była "to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach", wywołała prawdziwą burzę medialną. Do zdarzenia doszło, gdy wracał z wesela. Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Łodzi wszczął już postępowanie dyscyplinarne w jego sprawie.

30.09.2021

Strasburg: Zakaz wydawania gazety w czasie stanu wyjątkowego naruszył Konwencję

Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 września 2021 uznał, iż uniemożliwienie skarżącemu wydawnictwu wydawania gazety codziennej w czasie stanu wyjątkowego, ogłoszonego po wyborach prezydenckich, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji.

30.09.2021

Kary do 50 mln zł i ślepe pozwy - mają utemperować dyskurs w sieci

Wymiar sprawiedliwości

Rada Wolności Słowa, jako strażnik przestrzegania przez internetowe serwisy społecznościowe wolności wyrażania poglądów, konieczność informowania użytkowników o usunięciu posta i wysokie kary, np. za blokowanie dostępu do profilu użytkownika - to pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na ochronę wolności słowa w internecie. Proponowane są też tzw. ślepe pozwy, ale z bezpiecznikiem. Jeśli sąd wyczuje np. próbę wyłudzenia danych - oddali powództwo.

30.09.2021

Prokuratorzy odczują w portfelu i Polski Ład, i zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości

O ok. 500 zł - w przypadku prokuratur rejonowych i po ok. 1200 zł - w przypadku prokuratur regionalnych, zmniejszy się miesięczne wynagrodzenie prokuratorów, po uwzględnieniu planów budżetowych na 2022 rok i założeń Polskiego Ładu. Rocznie to nawet ponad 14 tys. złotych. Szacunki przygotował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, a tabele z konkretnymi wyliczeniami trafiły również do Prokuratora Krajowego.

30.09.2021

Odpowiedź 11 sędziów SO: Nie rezygnujemy, ale odmawiamy orzekania z neo-sędziami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jedenastu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy odmówiło orzekania z neo-sędziami odpowiada prezes tego sądu, że nie zrezygnuje ze swego stanowiska. Zapowiadają przy tym wykorzystanie środków prawnych, w celu zapobiegania wydawaniu orzeczeń w nieprawidłowo utworzonych składach. Dlatego, że wyrok Trybunału w Strasburgu idzie dalej niż uchwała trzech Izb SN - Krajowa Rada Sądownictwa nie ma w ogóle zdolności awansowania sędziów.

29.09.2021

Nie tylko COVID - kuratorzy skarżą się na wykluczenie ze szczepień na grypę

Wymiar sprawiedliwości

Z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że prawo do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mają też ci, którzy w swojej pracy stykają się z wieloma osobami. Wśród wymienionych grup zawodowych zabrakło jednak kuratorów sądowych. Ci nie kryją rozgoryczenia i apelują o pilną zmianę.

29.09.2021

Zrozumieć prawo… i prawnika - trudny język sądowej komunikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.

29.09.2021

Frankowicze z nakazem zapłaty - sąd naruszył prawo. Skarga nadzwyczajna RPO

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Małżeństwo dostało sądowy nakaz zapłaty 200 tysięcy franków szwajcarskich za niespłacony kredyt, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. RPO wniósł skargę nadzwyczajną na ich korzyść. Sąd dopuścił się bowiem poważnych naruszeń prawa, nie uwzględniając standardów obowiązujących w Unii Europejskiej

28.09.2021

Niezły cyrk w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Wersy piosenki „Klauni” śpiewanej przez Franka Sinatrę: „Niekiepski cyrk … Tworzymy tu … Po ziemi idę ja… A ty wśród chmur…. A klauni, gdzie?” przychodzą nam do głowy ilekroć wchodzimy do gmachu Sądu Najwyższego, by przed Izbą Dyscyplinarną bronić sędziego w sprawie o pozbawienie immunitetu. To skojarzenie fatalnie świadczy o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bowiem żadnemu adwokatowi sąd nie powinien kojarzyć się z cyrkiem - piszą adwokaci Krzysztof Stępiński i Jacek Dubois.

28.09.2021

Na wniosek, nie z urzędu - sądy coraz rzadziej muszą pisać uzasadnienia

Wymiar sprawiedliwości

Projektowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po raz kolejny ogranicza liczbę spraw, w których sądy - tym razem drugiej instancji - mają z urzędu sporządzać uzasadnienia. Celem - jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości - jest odciążenie sędziów, którzy mają masę spraw. Prawnicy podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo ograniczenie dostępu do uzasadnień to kolejny krok do obniżania standardu prawa do sądu i rzetelnego procesu.

28.09.2021

Precedensowy wyrok: Bank odpowiada za to, co doradza i sprzedaje

Wymiar sprawiedliwości Finanse

Zainwestowane przez klienta środki i uiszczone opłaty prowizyjne, które stracił, są szkodą, która już istnieje, jest rzeczywista i mierzalna. Bank, który w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych dopuścił się uchybień, doprowadzając do tej szkody, ma wypłacić odszkodowanie – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.

28.09.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski