Od 1 lipca w pełni elektroniczny KRS - zapowiada resort sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Spółki RODO

Od pierwszego lipca wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców będą składane elektronicznie z Portalu Rejestrów Sądowych za pomocą specjalnych interaktywnych formularzy. W ten sposób o rejestracje będą mogły się ubiegać stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

12.04.2021

Sędziowie nie wystarczą, niedobór pracowników pogrąża sądy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niska efektywność polskich sądów wiązana jest w pierwszym rzędzie ze zbyt małą liczbą sędziów w stosunku do ilości rozpatrywanych spraw. Ale jeśli nawet sędziów byłoby więcej, to nie można liczyć na poprawę w tym zakresie bez zorganizowania im wsparcia w postaci asystentów, sekretarzy, protokolantów. Bo jeśli nawet wyrok zapada sprawnie, to są opóźnienia w jego wykonaniu, gdy nie ma kto zająć się dokumentacją.

12.04.2021

Nie każde wzburzenie sprawcy to działanie w afekcie

Wymiar sprawiedliwości

Kodeks karny przewiduje złagodzoną odpowiedzialność dla sprawcy zabójstwa jeśli działa w afekcie. Chodzi o silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami. Tyle że - jak wynika z orzecznictwa - nie każde wzburzenie sprawcy, które doprowadziło do zbrodni można uznać za afekt. Osoba pozostająca pod jego wpływem nie kieruje się bowiem przesłankami rozumowymi,

11.04.2021

Trwa batalia o szczepienia dla sądów - MS chce zmiany rozporządzenia i daje "carte blanche" prezesom

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Resort sprawiedliwości twierdzi, że jeszcze zabiega o szybsze szczepienia dla sędziów i pracowników sądów ale też ławników, kuratorów sądowych, komorników, aplikantów aplikacji sędziowskiej, aplikantów kuratorskich i m.in. biegłych i mediatorów. Chce też zmian w rozporządzeniu, by była do tego podstawa prawna. Jednak rząd nie widzi takiej możliwości.

10.04.2021

Prezydent czasem wetuje, ale Sejm sprzeciwu nie zauważa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W czasie prawie sześciu lat sprawowania urzędu Andrzej Duda odmówił podpisania tylko 10 ustaw. Jednak nie można tego traktować jako uznania dla dobrej roboty legislacyjnej parlamentu. Podobnie jak to, że Sejm nie głosuje nad wetami prezydenta nie oznacza tylko, że nie ma kwalifikowanej większości do ich odrzucenia, albo że przyznaje się do uchwalenia wadliwej ustawy. Regułą jest uchwalanie kolejnej noweli lub zupełna "cisza legislacyjna".

10.04.2021

RPO: Trzeba zmienić zasady pobierania bilingów przez służby

Wymiar sprawiedliwości

Policja i służby specjalne mogą w bardzo szerokim zakresie i bez kontroli sprawdzać, z kim obywatel rozmawiał przez komórkę, poznawać lokalizację telefonu czy spis połączeń internetowych. Sięgają po takie dane, bo jest to dla nich najprostsze i najwygodniejsze, a dana osoba nie jest o tym informowana - wskazuje RPO i dodaje, że pobór danych powinien być ograniczony

09.04.2021

Sądy "nabite" w szczepionkę - chaos ze szczepieniami sędziów i pracowników

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Po zamianie rozporządzenia z 25 marca sędziowie, pracownicy sądów i prokuratury odetchnęli z ulgą sądząc, że podobnie jak prokuratorzy zostaną w najbliższym czasie zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. O ile jednak w prokuraturach zdaje się to obowiązywać, o tyle w sądach panuje prawdziwy chaos, dyrektorzy szczepienia załatwiają "bokiem", a z rządu płyną sprzeczne sygnały.

09.04.2021

Prof. Piotrowski: Sędziowie pokoju raczej sądom nie pomogą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tworzenie nowej instytucji sędziego pokoju nie ma podstaw konstytucyjnych ani praktycznego uzasadnienia. Nie zmieści się w istniejącym obecnie w Polsce ustroju wymiaru sprawiedliwości, ani nie rozwiąże żadnego z istotnych problemów polskich sądów - twierdzi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

09.04.2021

Mediacje lekiem na konflikty uczniowskie - ale szkoły się ich boją, albo nie znają

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Mimo że Ministerstwo Edukacji Narodowej już lata temu zachęcało szkoły do korzystania z mediacji rówieśniczej, to w dużej części z nich jest to nadal pieśń przyszłości. Dyrektorzy może by i chcieli ale rada pedagogiczna często jest przeciwna. Sytuacji nie ułatwia też brak narzędzi i wiedzy, jak stosować to rozwiązanie oraz fakt, że pomocną dłoń podać im mogą w zasadzie jedynie organizacje pozarządowe.

09.04.2021

Prokuratura "idzie na wojnę" ze związkowcami? Kasacja po wyroku w sprawie dostępu do informacji

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Prokurator Generalny wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił decyzję o odmowie udostępnienia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informacji publicznej o wynagrodzeniach w Prokuraturze Krajowej. Wskazał, że związek nie może wykorzystywać takich informacji w interesie publicznym,

08.04.2021

Apelacja błędnie zinterpretowała wyrok TK? Sąd Najwyższy uwzględnia skargę nadzwyczajną

Wymiar sprawiedliwości

Sprawa dotyczy odszkodowania i zadośćuczynienia dla mężczyzny, który w stanie wojennym był 7 miesięcy internowany przez komunistyczne władze za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, apelacja rozpatrywana była po, ale w ocenie SN druga instancja błędnie je zinterpretowała.

08.04.2021

Sędzia Bednarczyk: Uwzględnianie roszczeń obu stron uprości frankowe spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Reprezentowany – między innymi przeze mnie - w obecnym orzecznictwie pogląd o konieczności uwzględniania roszczeń obu stron (niesłusznie nazywany teorią salda) pojawił się właśnie po to, aby uprościć rozliczenia, zmniejszyć liczbę procesów i chronić jedną stronę (konsumenta) przed upadłością banku albo jego przymusową restrukturyzacją - przekonuje sędzia Piotr Bednarczyk.

08.04.2021

NSA: Adwokatura mogła przyjąć komornika i mogła skreślić

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skreślenie z listy adwokatów osoby wykonującej zawód komornika nie nosi znamion naruszenia Konstytucji RP wobec zarzutu złamania zasady "praw nabytych". Każde prawo nabyte, przy spełnieniu określonych przesłanek, może być uprawnionemu odjęte. Zaś skreślony adwokat może wrócić do zawodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

08.04.2021

RPO: 2020 rok zły dla praw obywatelskich

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nieprawidłowości podczas organizowanych mimo pandemii wyborów prezydenckich, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października w sprawie aborcji, pogłębianie się kryzysu praworządności, w tym uchwalenie tzw. ustawy kagańcowej, a przede wszystkim bezprawne ograniczenia i kary związane z pandemią - to najważniejsze naruszenia praw w obywatelskich w minionym roku.

07.04.2021

Pełny skład Izby Kontroli wypowie się o uchwale trzech Izb SN

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Na poniedziałek 12 kwietnia wyznaczony został termin posiedzenia składu całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, które sprowadza się do pytania, czy uchwała połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. wywołuje skutki prawne i wiąże składy orzekające SN?

07.04.2021

Sędzia delegowany - w Sulęcinie nikt nie orzeka w sprawach cywilnych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o delegowaniu do sądu wyższej instancji prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie, od połowy lutego 2021 r. nikt nie orzeka w Wydziale Cywilnym tego sądu. Delegowany był szefem Wydziału Cywilnego, gdzie orzekał wraz z dwoma innymi, którzy obecnie są na zwolnieniach. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

07.04.2021

SN: Zakaz prowadzenia pojazdów - zawsze, gdy kierowca pił alkohol

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sądy nadal popełniają fundamentalne błędy przy orzekaniu kar za prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwych kierowców. Jedną z takich rażących spraw było wymierzenie kierowcy, który jechał samochodem po spożyciu alkoholu, tysiąca złotych grzywny. Sąd przeoczył, że przepis kodeksu wykroczeń nakazuje w takiej sytuacji obowiązkowo zakazać prowadzenia pojazdów.

07.04.2021

Kurator procesowy ma wspierać pokrzywdzone dziecko, ale przepisy słabo wspierają jego

Wymiar sprawiedliwości

Niskie wynagrodzenie, wysokie wymagania, czasochłonne i obciążające zadania nie zachęcają adwokatów i radców prawnych do reprezentowania przed sądem dziecka pokrzywdzonego przestępstwem - alarmują m.in. ekspertki z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To z kolei powoduje, że sędziowie mają mały wybór, a dzieci słabszą ochronę.

06.04.2021

Isański: Zamiast sądów i dobrego orzecznictwa mamy biurokrację

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy

Czy w rzeczywistości sądownictwo administracyjne jest w dobrym stanie? Odpowiedź jest szalenie ważna, ponieważ to najważniejszy sąd dla obywateli, który chroni ich praw przed nadużywającymi swych uprawnień urzędnikami. Obywatel do obrony swych praw ma tylko sąd – mówi Marek Isański. Jego wątpliwości nie osłabia fakt, że sądy administracyjne uchylają około 30 proc. zaskarżonych decyzji.

06.04.2021

E-rozprawy karne nadal kuleją - problemem przepisy i braki kadrowe

Wymiar sprawiedliwości

Sądy, chcąc nie chcąc, coraz częściej korzystają z możliwości e-rozpraw. Najczęściej jednak chodzi o sprawy cywilne, gospodarcze, z zakresu ubezpieczeń czy pracy. Na szarym końcu są nadal sprawy karne. Jak mówią sędziowie, problem tkwi w niefortunnych przepisach, które z jednej strony taki tryb umożliwiają, z drugiej - z powodu choćby problemów kadrowych, skutecznie utrudniają.

06.04.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski