SA: Sędzia pozwany przez skazanego może orzekać w jego sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i skazani zyskaliby nieograniczone narzędzie do blokowania toczących się z ich udziałem postępowań - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie odmowy odroczenia kary.

27.01.2023

Warszaty, aukcje, konkursy i zbiórki do skarbonek - radcy prawni wspomagają WOŚP

Wymiar sprawiedliwości

Warsztaty m.in. z zakresu cyberbezpieczęństwa, przeciwdziałania hejtowi, niedozwolonych klauzul umownych czy egzekwowania odszkodowań, konkurs "Koło Tortury", liczne aukcje internetowe m.in. obrazów, zdjęć ale i przejazdu wybranym tramwajem z prezesem MPK Poznań - tak radcy prawni, m.in. z Poznania wspierają w tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

27.01.2023

Kuratorzy skarżą się na niskie płace, według MS są wyższe niż urzędnika sądowego

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Kuratorów przeanalizowała kuratorskie wynagrodzenia na przestrzeni 13 lat. Ostatnie - z 2022 r. przyrównała do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia 2022 r. i poinformowała, że przykładowo starszy kurator mimo ubiegłorocznych podwyżek ma pensję o 1 927 zł niższą. MS podkreśla, że to kwota bez np. dodatków a przeciętne wynagrodzenie kuratorów w 2022 r. było o około 3 tys. zł wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

26.01.2023

W połowie lutego egzamin próbny dla aplikantów radcowskich

Wymiar sprawiedliwości

Od 17 do 21 lutego trwać będzie próbny egzamin zawodowy dla aplikantów radcowskich, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2022 roku. Odbędzie się online, można się na niego zgłaszać przez platformę e-KIRP od 1 do 8 lutego 2023 roku. Co ważne, jest bezpłatny i ma pomóc kandydatom na radców w sprawdzeniu swojej wiedzy.

26.01.2023

Mandat za brak biletu nie wtedy, gdy biletomat był zepsuty

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Pasażer nie odpowiada za brak biletu, jeżeli nie mógł go kupić z powodu awarii biletomatu - orzekł krakowski sąd. Wyjaśnił także, że nie musi płacić ani podwyższonej opłaty przewozowej, ani nawet zwracać przewoźnikowi kosztów biletu. Argumentem w sprawie nie jest też to, że pasażer potencjalnie mógł skorzystać z aplikacji na smartfonie.

26.01.2023

Wiceminister Frydrych: Nowela o SN zawiera rozwiązania nieakceptowalne z punktu widzenia Konstytucji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przekazanie do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych budzi wątpliwości o charakterze konstytucyjnym, a instytucja „testu niezależności" jest niebezpieczna, ponieważ w praktyce negatywnie wpłynie na sprawność i czas trwania postępowań sądowych – mówi wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych.

26.01.2023

Manowska: Będą dyscyplinarki za odmowę orzekania z nowymi sędziami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przypadki odmowy orzekania starych "sędziów" z "nowymi" będą trafiały do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego - zapowiada pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska. I precyzuje, że jedną z takich spraw jest oświadczenie o odmowie orzekania przez prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego.

25.01.2023

RPO: Nowa ustawa o SN może zwiększyć zakłócenia w działaniu wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Powierzenie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu spraw dyscyplinarnych sędziów spowoduje istotne przeciążenie NSA, zagrażające jego prawidłowemu funkcjonowaniu. Co więcej, aktualny tryb powoływania sędziów wciąż nie daje wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej - wskazuje w swojej opinii dla Senatu, dotyczącej noweli o SN Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.01.2023

Wynagrodzenia w Prokuraturze Krajowej to nie tajemnica - "Solidarność" wygrywa w sądzie

Wymiar sprawiedliwości

Prokurator Krajowy nie chciał udostępnić MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informacji dotyczącej m.in. wynagrodzeń zasadniczych, premii, nagród w Prokuraturze Krajowej. Uzasadniano to tym, że chodzi o informacje przetworzoną, wymagającą poniesienia do jej uzyskania ogromnych nakładów. Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny, a NSA oddalił właśnie prokuratorską kasację.

24.01.2023

SN wyłącza stosowanie kodeksu pracy wobec pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok dotyczący pracowników sądów. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN uznała, że kierownikowi sekretariatu w sądzie nie trzeba wypowiadać warunków pracy i płacy, gdy odwołuje się go z pełnionej funkcji bez zmiany stanowiska pracy. Tym samym wyłączono stosowanie Kodeksu pracy, przyznając pierwszeństwo przepisom ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

23.01.2023

Sędzia też człowiek, więc może mieć długi, ale jego wierzyciel nie powinien być jawny

Wymiar sprawiedliwości

Jawność oświadczeń majątkowych to jedno, wiedza o tym, u kogo sędzia ma dług, to zupełnie inna sprawa, która dodatkowo może negatywnie odbić się na rozstrzyganych przez niego sprawach. I nie chodzi tylko o próby wyłączenia sędziów, ale też np. o wywieranie na nich nacisków - mówią prawnicy, przychylając się do niedawnego apelu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

21.01.2023

Kierownictwo prokuratury z determinacją ścigało prokuratora za banalną stłuczkę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przez niemal trzy lata trwało dochodzenie odpowiedzialności wobec prokurator w stanie spoczynku, która doprowadziła do stłuczki drogowej. Zaangażowani byli też kolejni szefowie Prokuratury Krajowej, którzy nie godzili się z umorzeniem postępowania z powodu społecznej znikomej szkodliwości czynu. A Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej pozostawił sprawę bez rozpoznania.

21.01.2023

Przyszłą byłą żonę można kochać, byle nie w sądzie, bo z rozwodem będzie krucho

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Podstawą rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. A to oznacza rozkład we wszystkich sferach - uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej. W przepisach nie ma określonego terminu, sądy przyjmują jednak, że powinno to być minimum kilka miesięcy. Pożegnalny kontakt intymny, zapewnienia o ciepłych uczuciach do jeszcze obecnej żony, w szybkim zakończeniu związku raczej nie pomogą.

21.01.2023

Kuratorzy apelują do prezesów sądów w sprawie ryczałtu na używanie auta

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z prośbą do prezesów sądów okręgowych o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dla kuratorów zawodowych ryczałtu w sytuacjach wymagających używania samochodów prywatnych do celów służbowych. To uregulowanie wejdzie w życie wraz z nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych, czyli 5 kwietnia 2023.

20.01.2023

SN: Immunitet uchylony, bo sędzia orzekał, gdy oskarżała żona i szwagier

Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała za słuszne uchylenie immunitetu sędziemu, który orzekał w sytuacji, gdy prokuratorami oskarżającymi w sprawach byli jego żona i szwagier. Sąd Najwyższy stwierdził, że obwiniony działał świadomie i celowo, czym naraził na szwank interes wymiaru sprawiedliwości. Sąd karny ma też wyjaśnić, czy istotnie sędzia zmienił datę na formularzu sądowym.

20.01.2023

Udowodnić mobbing przed sądem to sztuka, samo nękanie nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Definicja mobbingu zawarta w Kodeksie pracy wskazuje na konkretne przesłanki, które muszą być spełnione i to łącznie. Dlatego - jak podkreślają prawnicy - sprawy tego typu są skomplikowane, trwają długo, a i tak rozstrzygnięcia rzadko są satysfakcjonujące dla pracownika. Bywa też, że sąd mobbingu "nie widzi", ale rekompensatę i tak zasądza, bo pracodawca nie wypełnił swoich obowiązków.

20.01.2023

Zeznania świadków na piśmie pozostaną, mimo wielu wad i zastrzeżeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Czy zeznania świadków powinny być składane na piśmie? Prawnicy uważają, że nie. Bo, jak twierdzą, ta forma przesłuchania świadka wydłuża postępowanie, a same zeznania są z reguły lakoniczne i mają niewielką wartość dowodową. Co więcej, powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, tak jak niezwykle rzadko odbywa się „dosłuchanie” świadka na rozprawie.

20.01.2023

Prezes Prusinowski: Ustawa o Sądzie Najwyższym przykładem intencyjnego prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to klasyczny przykład intencyjnego tworzenia prawa, konstrukcji pod wypłatę pieniędzy z unijnego Krajowego Planu Odbudowy - mówi Piotr Prusinowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I dodaje, że gdy władza już ten cel zrealizuje i będzie miała inny, to może też to i inne prawa dowolnie zmieniać.

20.01.2023

NRA apeluje do Senatu o odrzucenie nowelizacji o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciło się właśnie do Senatu RP o odrzucenie uchwalonej przez Sejm 13 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, tej samej która przenosi dyscyplinarki sędziowskie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adwokatura podkreśla przy tym, że takie uregulowanie jest naruszeniem Konstytucji.

19.01.2023

Sędzia chce się przenieść do innego sądu - szansa raz na trzy lata

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia lub asesor, który chce się przenieść na inne miejsce służbowe, a jego wniosek nie został uwzględniony, może złożyć kolejny dopiero po trzech latach. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich narusza to zasadę niezawisłości sędziowskiej i może być narzędziem do wpływania na sędziów, asesorów, którzy z jakichkolwiek przyczyn, w tym od nich niezależnych, rozważają zmianę miejsca zamieszkania i tym miejsca pracy.

19.01.2023