Konferencja będzie hybrydowa, stacjonarnie odbywać się będzie od godz. 9.00 do 16.00 w auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Link do konferencji>>

Od środków zaskarżenia, po sprawy gospodarcze

Konferencję mają otworzyć minister sprawiedliwości prof. Adam Bodnar oraz Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i prof. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Panel I będzie poświęcony  prawu procesowemu, paneliści analizować będą niezbędne zmiany dotyczące środków zaskarżenia, odpowiedzą na pytanie czy potrzebne jest wyodrębnienie przygotowawczej fazy postępowania i zastanowią się jak efektywnie zarządzać sprawą sądową. Tematem będzie również przyszłość postępowania w sprawach gospodarczych oraz kwestia tego, co powinny regulować przepisy o postępowaniu z udziałem konsumentów.

W dalszej części uczestnicy konferencji dyskutować będą o potrzebie prac nad nowym kodeksem postępowania cywilnego.

 

Powiernictwo i prawo spółek handlowych

Drugi panel poświęcony będzie prawu materialnemu. Paneliści będą rozmawiać o potrzebie zmiany przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane, o wyzwaniach nowoczesnego prawa spółek handlowych oraz zastanowią się jaki kształt powinny mieć regulacje dotyczące praw własności intelektualnej.

Tematami będą też: powiernictwo - jako brakujące ogniwo w systemie zarządzania majątkami prywatnymi oraz potrzeba prac nad nowym kodeksem cywilnym.

 

Paweł Wiliński, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Sprawdź