Nakazy zapłaty i wpisy do księgi wieczystej - nowe uprawnienia notariuszy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Notariusze będą mogli wydawać notarialny nakaz zapłaty obejmujący roszczenia w kwocie do 75 tysięcy złotych i dokonywać wpisów do księgi wieczystej. Warunkiem będzie 3-letni okres nienagannego prowadzenia kancelarii - decyzję wyda minister sprawiedliwości. Przy okazji wzmocniony zostanie jego nadzór nad notariuszami. Sam koszt wdrożenia to - według szacunków resortu - 15 mln zł.

30.05.2022

Izba do likwidacji, ale problem z dyscyplinarkami zostaje i nawarstwia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wokanda Izby Dyscyplinarnej na przyszły tydzień od 30 maja do 4 czerwca obfituje m.in. w kasacje w sprawach radców prawnych i adwokatów. W sumie Izba będzie orzekać według dotychczasowych zasad, nic się nie zmienia do czasu wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, a to może nastąpić - uwzględniając miesięczne vacatio legis - dopiero pod koniec lipca.

30.05.2022

Sąd decyduje, gdy nie ma porozumienia o władzy rodzicielskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przygotowanie porozumienia rodzicielskiego nie jest niezbędnym wymogiem dla pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Przy braku takiego porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

30.05.2022

Mikołaj Pietrzak: Silny samorząd adwokacki jest gwarancją również dla obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisów dotyczących przynależności terytorialnej adwokatów i radców do izb zdecydowanie osłabi oba samorządy i uderzy w prawa obywateli. Silny samorząd gwarantuje bowiem ochronę tajemnicy zawodowej, a także bezpieczeństwo i dostęp do rzetelnej, niezależnej pomocy prawnej.

30.05.2022

Na kogo wypadnie, na tego bęc - sprawą rodzinną zajmie się i sędzia karnista

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości z jednej strony podkreśla rangę i znaczenie sędziów rodzinnych, i snuje plany - choćby w zakresie ich doszkalania czy ścieżki kariery, z drugiej - zdaje się o nich zapominać. W ocenie prawników świadczy o tym projekt spłaszczający strukturę sądów, który pogrzebał wizję sędziowskiej specjalizacji rodzinnej. Skutki mogą być opłakane, bo w tych sprawach podstawą jest doświadczenie.

30.05.2022

Prezydent nowelę o SN gotów podpisać, choć wolałby bez zmian

Wymiar sprawiedliwości

Prezydent wolałby, żeby w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie wprowadzono pewnych zmian, ale jest gotów podpisać tę ustawę w tym kształcie, bo jego zdaniem podstawowe rozwiązania zostały zachowane - powiedział w niedzielę w Polsat News prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz. 26 maja Sejm uchwalił zaproponowaną przez Andrzeja Dudę nowelizację, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną.

29.05.2022

Kuratorzy alarmują, że sądy nie wypłacają im dodatków, MS zapewnia, że pieniądze są

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych wskazało, że w budżecie sądów są środki na to by wypłacić dodatki specjalne dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich i tych, którzy mają zwiększone obowiązki służbowe. Tymczasem od samych kuratorów płyną nadal sygnały, że pieniędzy nie dostają.

29.05.2022

Nowe obyczaje sądowe - wstawać przed neosędzią?

Wymiar sprawiedliwości

Zaostrzenie sporu o praworządność prowokuje też konflikty na sali sądowej. A nawet już na korytarzach. Z jednej strony należy chronić powagę sądu, z drugiej - adwokat na sali sądowej nie może uchybiać godności sądu i mieć możliwość skutecznego reprezentowania interesów swojego klienta. Według orzecznictwa, musi być zachowana sprawiedliwa równowaga między tymi wartościami.

28.05.2022

Sędzia Begier: Czas pomyśleć o alimentach ustalanych procentowo

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd Najwyższy wiele lat temu przyjął, że alimenty mogą być ustalane procentowo od wynagrodzenia zobowiązanego do świadczeń, gdy ma stałe zarobki. Być może należy rozważyć powrót do takiego rozwiązania, gdyż często niedługo po zakończeniu sprawy o alimenty wpływa pozew o ich podwyższenie - wskazuje sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.

28.05.2022

Sędzia Cebula: Umowy kredytu konsumenckiego często niekorzystne dla pożyczkobiorców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Jakkolwiek nie wszystkie umowy kredytu konsumenckiego zawierają klauzule abuzywne, niemniej w większości z nich są one obecne. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy rozstrzygał kwestie, które mają praktyczne znaczenie dla ochrony praw konsumentów - wskazuje sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, członek Zespołu ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

28.05.2022

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeszcze nie powrót do praworządności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej uchwalona przez Sejm jest pozorną realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 roku. A zatem Krajowy Plan Odbudowy może być zatwierdzony, ale pieniądze nie popłyną, dopóki politycy władzy będą mieli wpływ na wybór sędziów. Dlatego, że uchwalona 26 maja ustawa o Sądzie Najwyższym nie przywraca stanu praworządności.

27.05.2022

Do końca czerwca adwokaci będą konsultować zmiany w etyce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Na dniach mają się zacząć konsultacje środowiskowe adwokatów w sprawie kilku zmian punktowych w Kodeksie Etyki Adwokackiej - ich zakończenie planowane jest 30 czerwca. To jednak ma być preludium do być może bardziej rewolucyjnego kroku, bo Adwokatura chce też wrócić po raz kolejny do tematu reklamy. W tym przypadku konieczne będą jednak badania i wśród adwokatów, i społeczeństwa.

27.05.2022

Sędzia Jeżewska: W czasie wojny walka o praworządność nie traci na znaczeniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obywatele nadal mają małą świadomość nie tylko tego, jakie są ich prawa, ale też tego, jak działa wymiar sprawiedliwości. Z tym związany jest choćby brak zaufania do sędziów i obwinianie ich o sądowe porażki. Naszą rolą jest dążyć do tego, by to zmienić, i to nie tylko podczas Dnia Wymiaru Sprawiedliwości - mówi Prawo.pl sędzia Jolanta Jeżewska z Sądu Rejonowego w Gdyni.

27.05.2022

NSA: Zbyt huczne Święto Policji zakończone wydaleniem ze służby

Wymiar sprawiedliwości Policja

Z powodu ważnego interesu służby uzasadnione było rozwiązanie z komendantem stosunku służbowego. Naczelny Sąd Administracyjny, wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji, uznał, że zwolnienie ze służby w Policji z powodu braku nadzoru nad sposobem obchodzenia Święta Policji, nie stanowi sankcji i to najostrzejszej, gdyż nie jest to postępowanie dyscyplinarne.

27.05.2022

Test na niezawisłość sędziego w ustawie o SN, a w kagańcowej zostają represje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

By zadowolić wymagania Komisji Europejskiej, zmiany dotyczące Sądu Najwyższego i dyscyplinarek mają wprowadzić test na niezawisłość i bezstronność sędziego. W ocenie prawników coś, co wydawałoby się krokiem w dobrym kierunku, jest jedynie listkiem figowym. Nadal ma bowiem obowiązywać zakaz kwestionowania statusu sędziego, a droga do stwierdzenia, czy w danej sprawie jest on niezawisły, będzie długa i wyboista.

27.05.2022

Nieskuteczne wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Najlepszy minister i wykonawca testamentu Lecha Kaczyńskiego i największy szkodnik w polskim wymiarze sprawiedliwości - to skrajne oceny, jakie padły w czwartek podczas debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Po burzliwej debacie wniosek został odrzucony. Za wnioskiem głosowało 224 posłów, przeciw było 231, nikt nie wstrzymał się od głosu.

26.05.2022

SN: Winny, skazany w zawieszeniu za korupcję - koniec sprawy kardiochirurga Mirosława G.

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Po 15 latach procesów doktora Mirosława G. może odetchnąć z ulgą. Skazujący wyrok w sprawie kardiochirurga, dotyczący sprzedajności funkcjonariusza jest ostateczny. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej nie uwzględnił kasacji złożonej przez prokuratora, który nie zgodził się z uniewinnieniem co do niektórych zarzutów, żądając uchylenia wyroku.

26.05.2022

Ławnicy SN chcą dłuższej kadencji... do końca 2023 r.

Wymiar sprawiedliwości

Sejm zajmuje się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma na celu rozwiązać problem z Izbą Dyscyplinarną. Tymczasem ławnicy Sądu Najwyższego - jak ustaliło Prawo.pl - wystąpili do prezydenta o wydłużenie ich kadencji o kolejny rok - do końca 2023 r. To byłby kolejny raz - obecnie ich kadencja jest wydłużona do 31 grudnia 2022 r.

26.05.2022

Mediacja przed rozwodem już nie obowiązkowa - MS modyfikuje projekt

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Po fali krytyki ze strony środowisk prawniczych, a także Rady Legislacyjnej, ministerstwo zmodyfikowało pierwotny projekt w ten sposób, że postępowanie informacyjne będzie wszczynane dopiero po wniesieniu pozwu o rozwód czy separację, a nie będzie je poprzedzać, uniemożliwiając tym samym wcześniejsze wniesienie pozwu - pisze Małgorzata Wojciechowicz, partner zarządzający Kancelarii De Lege Artis.

26.05.2022

Premier: Nie litera prawa, a wola narodu ważna w legislacji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Litera prawa przestrzegana w czasach III RP nie była wystarczającym komponentem sprawiedliwej rzeczywistości. Legalizm i litera prawa służyły, w pewnym uproszczeniu, zazwyczaj tym, którzy byli silniejsi - stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że duch prawa i wola narodu muszą być brane pod uwagę przy stanowieniu prawa. Przy okazji odznaczył 122 osoby za dobrą legislację.

25.05.2022