Mediacja po wyroku - skazani chętni, ale brakuje przepisów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Mediacja częścią resocjalizacji? Taka wizja wydaje się w polskich więzieniach możliwa - pilotaż już był w okręgu lubelskim i jak wynika z raportu, są i chęci wśród osadzonych, i efekty. Problem w tym, że samo środowisko łatwe nie jest - rządzi się swoimi prawami, do tego dochodzą braki w przepisach, w kadrach, w edukacji i kwestie finansowe. Co ważne, resort sprawiedliwości widzi w tym potencjał i zapowiada prace nad przepisami oraz rekomendacjami.

18.07.2022

Pełnomocnik z urzędu w sprawie cywilnej - łatwo o niego nie jest

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

By w sprawie cywilnej uzyskać pełnomocnika z urzędu trzeba z jednej strony być w trudnej sytuacji finansowej, z drugiej wykazać potrzebę jego udziału w postępowaniu. Jak podkreślają prawnicy, droga do tego łatwa nie jest, a sędziowie mają w tym zakresie luz decyzyjny, więc często stronie nie dają wiary. Problemem może być, choć nie powinno, zbyt profesjonalnie przygotowanie pozwu i wniosku, świadczące o tym, że radca lub adwokat już zaangażował się w sprawę.

16.07.2022

MS pracuje nad stawkami radcowskimi i adwokackimi, Adwokatura oczekuje współpracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace analityczno-koncepcyjne dotyczące kompleksowego uregulowania kwestii opłat i stawek za czynności adwokackie i radcowskie - wynika z odpowiedzi, które przesłało RPO. Teraz Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystosował pismo z zapewnieniem gotowości aktywnego włączenia się przedstawicieli Adwokatury oraz środowiska naukowego w te prace.

15.07.2022

SN: Sędzia Kozielewicz pokieruje tymczasowo Izbą Odpowiedzialności Zawodowej

Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska przekazała swoje obowiązki na czas urlopu, do września br., prezes SN kierującej Izbą Cywilną Joannie Misztal-Koneckiej i ta wyznaczyła pięciu sędziów, którzy tymczasowo zajmą się dyscyplinarkami sędziów. Inne zawody prawnicze poczekają. Pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej pokieruje tymczasowo sędzia Izby Karnej Wiesław Kozielewicz.

15.07.2022

UE: Procedura naruszeniowa przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami TK wchodzi w drugi etap 

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska wszczęła w piątek drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca i 7 października dotyczących prymatu prawa unijnego. KE oczekuje, że Polska podejmie niezbędne środki dla zapewnienia zgodności z prawem UE. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

15.07.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej oparta na losowym doborze sędziów - jest już Regulamin

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do losowania przeprowadzanego podczas posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego przygotowany zostanie przezroczysty pojemnik w postaci urny, w której umieszczone będą mniejsze, nieprzezroczyste pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu - prezydent przygotował Regulamin Sądu Najwyższego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1492.

15.07.2022

Raport KE: Instytucja RPO w Polsce musi uwzględniać europejskie standardy

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trzeba poprawić ramy funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, z uwzględnieniem europejskich standardów - rekomenduje Komisja Europejska. Jest to jedno z siedmiu zaleceń, które znalazło się w opracowanym przez KE corocznym sprawozdaniu na temat praworządności.

15.07.2022

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym, która przewiduje m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz możliwość weryfikacji orzeczeń o zawieszeniu w orzekaniu lub uchyleniu immunitetu wobec sędziów, obowiązuje od piątku 15 lipca.

15.07.2022

Inflacja szaleje - referendarze i kuratorzy wracają do kwestii wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Wśród pracowników sądów coraz głośniej mówi się o tym, że ich postulaty płacowe nie zostały w 2022 roku zrealizowane. To ma szczególne znaczenie w związku z rosnącą inflacją i pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Rozgoryczenie wzrasta m.in. wśród kuratorów sądowych, tym bardziej, że problemu wynagrodzeń nie rozwiązuje projekt nowelizacji ich ustawy, który jest już w Sejmie. O płace obawiają się też m.in. referendarze.

15.07.2022

Prof. Adamski: Likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie anuluje kar za jej niezawieszenie

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wejście w życie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną nie oznacza automatycznego wstrzymania kar za jej niezawieszenie. Jeśli polski rząd o to wystąpi, to być może Trybunał Sprawiedliwości UE zdecyduje o wstrzymaniu dalszego ich naliczania, ale anulowanie kary wstecz nie wchodzi w rachubę - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

15.07.2022

Kary śmierci nie ma, będzie bezwzględne dożywocie i... skargi do Strasburga

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nowela kodeksu karnego, która przechodzi właśnie przez parlament, daje sędziemu możliwość, i to na etapie wydawania wyroku, by w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności zastosował zakaz przedterminowego warunkowego zwolnienia. Prawnicy biją na alarm, bo w ich ocenie "grzebana" jest w ten sposób resocjalizacja, a co jeszcze ważniejsze, takie rozwiązanie jest sprzeczne i z Konstytucją, i z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

15.07.2022

Spółka i prezesi odpowiedzą za atomową katastrofę - najwyższe odszkodowanie w historii Japonii

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Cztery ważne wyroki w ostatnich sześciu tygodniach wydały japońskie sądy w sprawach dotyczących katastrofy w elektrowni atomowej w Fukushimie w 2011 r. po trzęsieniu ziemi i tsunami. Odpowiedzialność za zaniedbania obciąża byłych menedżerów zakładu, jak i samą spółkę-operatora. Natomiast roszczenia przeciwko państwu sędziowie oddalają.

15.07.2022

U kuratorów znowu awansowa niepewność

Wymiar sprawiedliwości

Wraca sprawa awansów kuratorów sądowych. Poprzednio głośno o tym było w 2018 r. - wówczas tylko w Katowicach czekało na nie ok. 100 osób. Resort rozważał nawet zmiany w przepisach. Ostatecznie w 2019 r. przyznano ich ponad 600. Teraz awanse są, ale i dysproporcje w skali kraju duże, a w apelacji katowickiej znowu czeka na nie kilkudziesięciu kuratorów.

14.07.2022

Paweł Bańczyk: Więcej pytań do TSUE po części z braku wiary w Trybunał Konstytucyjny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Znaczący przyrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczy po części zagadnień, które mogłyby stanowić przedmiot badania przez Trybunał Konstytucyjny, do którego z kolei wpływa coraz mniej pytań. To w niektórych sprawach droga zastępcza, wynikająca z braku wiary w możliwość dokonania rzetelnej kontroli konstytucyjności przepisów przez ten ostatni organ.

14.07.2022

KE: W Polsce trzeba oddzielić prokuratora generalnego od ministra

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnić funkcjonalną niezależność prokuratury od rządu - takie zalecenie Komisji Europejskiej znalazło się w opublikowanym w środę sprawozdaniu na temat praworządności w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Według ministra i prokuratora generalnego to nieuprawnione i czysto polityczne żądanie.

13.07.2022

Rzecznicy dyscyplinarni teraz kierują stołecznym sądem apelacyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku dni krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a jego zastępca na stanowisku rzecznika wiceprezesem tego sądu. Drugi z zastępców rzecznika, Michał Lasota, został niedawno prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszyscy trzej w ostatnich latach bardzo szybko awansowali w strukturze wymiaru sprawiedliwości.

13.07.2022

Referendarz sędzią? Po spłaszczeniu struktury sądów długa droga

Wymiar sprawiedliwości

Obecnie osoba, która ukończyła aplikację ogólną i pracowała jako asesor, referendarz lub asystent sędziego, ma prawo do powołania na sędziego sądu rejonowego przez 7 lat od wejścia w życie ustawy z maja 2017 r. Już to zdaniem referendarzy uderza w konstytucyjną zasadę równości. Projekt spłaszczający strukturę sądów terminu tego nie wydłuża, a na referendarza i asystenta po egzaminie czeka asesura.

13.07.2022

Prof. Tymiński: Lekarz powinien odpowiadać karnie tylko za nadużycie uprawnień i czyny umyślne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Często jest tak, że lekarz, który popełnił rzeczywisty błąd medyczny, unika sprawy sądowej, a wielu tych, którzy go nie popełnili, trafia do sądu. Na przykład, w Polsce łatwo obwinia się o błąd medyczny rezydentów, którzy nie działali samodzielnie, tylko wpisywali do dokumentacji medycznej to, co kazali im przełożeni – zauważa dr hab. n. praw. Radosław Tymiński, współpracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13.07.2022

W adwokaturze przyspieszenie z "reklamą", propozycje możliwe już we wrześniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Radcy prawni swoje zmiany dotyczące informowania o wykonywanym zawodzie przyjęli 8 lipca, teraz czas na Adwokaturę. Jak dowiedziało się Prawo.pl, na ukończeniu są badania ilościowo-jakościowe w zakresie reklamy, a ich wyniki mają być podstawową opracowania konkretnych rozwiązań. Te adwokaci planują przygotować już na wrzesień i liczą, że uda się je wprowadzić jeszcze w tym roku.

13.07.2022

Pilawska: Jest uzasadnienie do uchwały SN - frankowicze bez roszczeń do odsetek, co z przedsiębiorcami?

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy po raz kolejny potwierdził, że "frankowe" umowy klientów – konsumentów są sprzeczne z prawem, ale po raz kolejny pozbawił konsumentów roszczeń odsetkowych. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do nieważności umów zawieranych przez przedsiębiorców, choć uznanie takich zapisów za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jednoznacznie otworzyło drogę również osobom zawierającym umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

12.07.2022