Europejski Trybunał Praw Człowieka 6 grudnia 2022 r. orzekł o zabezpieczeniu w sprawie ze skargi trzech sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej-Drążek – w związku z Ich przeniesieniem z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu.
Prezes Sądu Apelacyjnego Piotr Schab przyznał, że przeniesienie trzech doświadczonych karnistek było reakcją na kwestionowanie przez nie statusu tzw. neo-sędziów. Trzy sędzie  pozwały swoich szefów (Schaba i i jego zastępcę Przemysława Redzika) za przeniesienie z wydziału karnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

Czytaj: 
Prezes Piotr Schab nie wykona orzeczenia Strasburga>>
I Prezes SN apeluje do prezesa Sądu Apelacyjnego o rozwagę>>

 

Nie wykona, bo TK wykluczył ocenę przez ETPCz

Zdaniem sędziego Piotra Schaba środek tymczasowy wydanych przez Trybunał Praw Człowieka nie ma charakteru wiążącego. Twierdzi, że został on wydany na podstawie Regulaminu ETPCz, który nie jest częścią Konwencji.

Sędzia Schab powołał się także na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2022 r. o sygnaturze K 7/21, według którego upoważnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub sądów krajowych do dokonywania oceny zgodności z Konstytucją RP i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy określającej ustrój, zakres działania, tryb pracy i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z art. 188 pkt 1 i 2 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji. […]

To oznacza, że Trybunał w Strasburgu - zdaniem prezesa Schaba - nie może oceniać konstytucyjności polskich ustaw dotyczących sądownictwa ani statusu sędziego, a także - nie może dokonywać merytorycznej oceny prawidłowości i legalności orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Oświadczenie

sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

My, sędziowie orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba, odmawiającego wykonania środka zabezpieczającego wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach sędziów naszego Sądu: SSA Ewy Leszczyńskiej – Furtak (skarga nr 39471/22), SSA Ewy Gregajtys (skarga nr 39477/22) oraz SSA Marzanny Piekarskiej – Drążek (skarga nr 44068/22). Decyzją z dnia 6 grudnia 2022 r. Trybunał nakazał wstrzymanie wykonania decyzji o przeniesieniu wyżej wymienionych z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W piśmie z dnia 13 grudnia 2022 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie oświadczył, że nie wykona orzeczonego środka zabezpieczającego, uznając, że decyzja Trybunału w Strasburgu nie ma charakteru wiążącego. Stanowisko to narusza zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także uderza w autorytet naszego Sądu. W związku z tym wzywamy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do natychmiastowego wykonania nakazanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka środków zabezpieczających.

 1. Agnieszka Ambroziak
 2. Paulina Asłanowicz
 3. Katarzyna Capałowska
 4. Bernard Chazan
 5. Alicja Fronczyk
 6. Marzanna Góral
 7. Marcin Graczyk
 8. Edyta Jefimko
 9. Anna Kalbarczyk
 10. Ewa Kaniok
 11. Aleksandra Kempczyńska
 12. Ewa Klimowicz – Przygódzka
 13. Magdalena Kostro – Wesołowska
 14. Beata Kozłowska
 15. Grażyna Kramarska
 16. Małgorzata Kuracka
 17. Przemysław Kurzawa
 18. Bożena Lasota
 19. Danuta Malec
 20. Anna Michalik
 21. Małgorzata Micorek – Wagner
 22. Joanna Mrozek
 23. Teresa Mróz
 24. Robert Obrębski
 25. Tomasz Pałdyna
 26. Katarzyna Polańska – Farion
 27. Anna Rachocka
 28. Jacek Sadomski
 29. Ksenia Sobolewska – Filcek
 30. Anna Strączyńska
 31. Marcin Strobel
 32. Dorota Szarek
 33. Renata Szelhaus
 34. Marta Szerel
 35. Bogdan Świerczakowski
 36. Magdalena Tymińska
 37. Dorota Tyrała
 38. Agnieszka Wachowicz – Mazur
 39. Marzena Wasilewska
 40. Urszula Wiercińska
 41. Joanna Wiśniewska – Sadomska
 42. Agata Wolkenberg
 43. Agata Zając
 44. Anna Zdziarska