Rzecznik TSUE: Polski system dyscyplinarny dla sędziów sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia

Polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem unijnym - stwierdził w wydanej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I zaproponował, że tak właśnie powinien orzec Trybunał. TSUE już nakazał zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN, ale ona nadal pracuje, m.in. zawieszając sędziom immunitet.

06.05.2021

Nikt nie reprezentował Trybunału Konstytucyjnego w Senacie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Informacją o działalności Trybunału Konstytucyjnego w latach 2018 -2019 mieli zająć się senatorowie w środę na posiedzeniu komisji ustawodawczej. Ale jego głównym tematem stała się nieobecność jakiegokolwiek przedstawiciela Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że fakt ten przyjął z "niekłamanym zdumieniem".

05.05.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Uzależnienie od klienta poprzez pożyczki grozi zawieszeniem

Prawnicy

Nawet trudna sytuacja finansowa adwokata nie pozwala mu na zaciąganie pożyczek u klienta, którego sprawę prowadzi - stanowi kodeks etyki zawodu. A Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego dodaje, że żaden prawnik nie powinien zaciągać pożyczek, których nie może spłacić w terminie, a zwłaszcza wyłudzać pieniędzy od kolegów. Prokuratorom za taki czyn grozi uchylenie immunitetu.

05.05.2021

Szykują się zmiany w wyborze sędziów sądów wojskowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

To kolegia wojskowych sądów okręgowych, a nie zgromadzenie sędziów sądów wojskowych będą opiniować kandydatów na sędziów wojskowych - wynika z propozycji nowelizacji ustawy o ustroju sądów wojskowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że celem jest uporządkowanie przepisów i dostosowanie ich do tych dotyczących kolegiów w sądach okręgowych i apelacyjnych.

04.05.2021

Prawnik może bać się szczepienia, ale agitacja w internecie bywa sprzeczna z etyką

Prawnicy Koronawirus

Prawnicy to też ludzie, więc jak inni korzystają z social mediów. Internet daje poczucie wolności więc czasem balansują na granicy etyki. Przykładem są choćby emocjonalne dyskusje, posty czy nawet komentarze dotyczące zasadności szczepień. Gdy dotyczy to tak poważnego problemu społecznego, a opinie wygłaszają osoby zaufania publicznego, samorządy zastanawiają się co z tym zrobić.

04.05.2021

Prof. Tuleja: Konstytucja wymaga uzupełnienia o rozdział europejski

Prawnicy

Potrzebny jest nowy rozdział w Konstytucji dotyczący prawa europejskiego. Realizowanie zasady suwerenności w oderwaniu od otoczenia międzynarodowego jest utopią, a dla obywateli jest bardzo niebezpieczne. Władza wykonawcza i ustawodawcza obecnie odrzuca podstawowe założenia Traktatu o UE i chce stworzyć jakąś protezę prawną - uważa prof. Piotr Tuleja,

03.05.2021

WSA: W czasie pandemii ostrożność ważniejsza od formalizmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Ocena zachowania pełnomocnika, który nie wniósł w terminie odwołania musi uwzględniać pandemiczną rzeczywistość - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Jeżeli zatem pełnomocnik podejrzewał, że jest chory na Covid-19, mógł podjąć zalecane przez organy państwa działania, w tym kwarantannę dokumentów.

01.05.2021

NRA nie chce ułatwiać "skarbówce" dostępu do danych adwokatów

Prawnicy

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło właśnie stanowisko o złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z 7 kwietnia 2020 r., dotyczącego udostępnienia i przekazania danych adwokatów oraz prawników zagranicznych. Sprawę opisywało Prawo.pl, budziła ona spore wątpliwości prawników.

01.05.2021

Adwokat Ewa Stawicka na czele "Palestry"

Prawnicy

Adwokat Ewa Stawicka została tym samym pierwszą w historii czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra” kobietą na stanowisku redaktora naczelnego. Związana jest współpracą z redakcją pisma od 1993 roku, od 2010 roku jako członkini Kolegium Redakcyjnego. W kwietniu 2021 r. została p.o. redaktora naczelnego po rezygnacji z tej funkcji adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego.

30.04.2021

Nie będzie przesunięcia terminu kas fiskalnych online

Prawnicy

Ministerstwo Finansów nie widzi uzasadnienia dla przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych online. To odpowiedź na wspólny apel prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Lekarskiej. Resort pozostawia jednak trochę nadziei zapewniając, że analizuje sytuację

30.04.2021

SN: Skargi nadzwyczajnej nie wolno wnosić od orzeczenia Sądu Najwyższego

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Jeśli zarzut oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego jest powtórzony w skardze nadzwyczajnej, tak jak w rozpoznawanej wcześniej kasacji, to musi być ona oddalona - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Wniesiona przez Prokuratora Generalnego skarga była więc niezasadna.

30.04.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Kara za nierozliczenie się z klientem, nagrywanie bez sankcji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna mimo zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu nadal rozpoznaje sprawy deliktów radców prawnych i adwokatów. W środę 28 kwietnia br. oddaliła kasację obwinionego radcy prawnego, który nie rozliczał się z klientem z pobranej zaliczki, a także nagrywał z nim rozmowy bez jego zgody i wiedzy.

29.04.2021

TK odroczył rozprawę w sprawie zabezpieczenia TSUE do 13 maja

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie wydał w środę orzeczenia w sprawie stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE. Powodem są wnioski formalne złożone przez przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. W zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2020 r. TSUE podważył legalność działania Izby Dyscyplinarnej, a w odpowiedzi sędzia tej Izby złożyła wniosek do Trybunału

28.04.2021

Sędzia Matras: Nie było skutecznego uchylenia immunitetu Tulei, ale spodziewam się zgody na doprowadzenie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jestem pewien, że trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej w drugiej instancji powie, iż sąd pierwszej instancji nie może badać kwestii immunitetowych i zmieni to orzeczenie. Zatem sędzia Tuleya zostanie doprowadzony pod przymusem do prokuratury, a przewodniczący Adam Roch walczył o swoje dobre imię - uważa Jarosław Matras, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.

28.04.2021

SA: Komornikowi nie wolno otwierać mieszkania w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepis dotyczący otworzenia i przeszukania mieszkania nie może być wykorzystywany przez komornika z pełną świadomością do wyznaczania czynności egzekucyjnych niezgodnie z obowiązującą właściwością miejscową po to, aby „ustalić miejsce pobytu dłużnika” - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu i nie zgodził się z uniewinnieniem komornika. Dlatego, że to narusza powagę urzędu.

28.04.2021

W środę w ministerstwie rozmowy w sprawie m.in. e-doręczeń

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezesi samorządów adwokatów i radców prawnych mają się w środę - 28 kwietnia - spotkać z pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości ds. Informatyzacji i dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Temat to m.in. przyjęta przez Sejm nowelizacja procedury cywilnej, która oprócz e-licytacji w nieruchomościach wprowadza e-doręczenia i obowiązek dołączania do pism procesowych odpisów w formie elektronicznej.

27.04.2021

Sędzia Morawiec chce, by sąd przywrócił ją do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Morawiec, której w październiku ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna SN nieprawomocnie uchyliła immunitet i zawiesiła ją w czynnościach służbowych, złożyła we wtorek pozew do sądu pracy, w którym domaga się dopuszczenia do orzekania, kwestionując prawo do ID do wydawania takich decyzji.

27.04.2021

Skargi do prokuratury w sprawie niedopuszczenia Juszczyszyna do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wpłynęły cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z blokowaniem powrotu do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. Olsztyńska prokuratura nie chce prowadzić żadnej z tych spraw i przekazała je do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która nadzoruje olsztyńską prokuraturę, by wskazała inną jednostkę.

27.04.2021

Jest wniosek o egzekucję postanowienia sądu o przywróceniu Juszczyszyna do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika sędziego Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nakazującego dopuszczenie go do orzekania. Wykonania tej decyzji odmawia prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Przeciwnego zdania są wiceprezesi tego sądu. Wykonania postanowienia oczekuje też Sąd Okręgowy.

26.04.2021

Samorząd adwokacki zaszczepi się jak zakład pracy - jest zgoda Ministerstwa Zdrowia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Samorząd adwokacki może rozpocząć organizowanie grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich na zasadach analogicznych, jak planowane szczepienia dla zakładów pracy. Jak informuje NRA sukcesem zakończyły się rozmowy jej prezesa Przemysława Rosatiego z Ministerstwem Zdrowia. Rejestracja będzie mogła się rozpocząć już od 4 maja.

26.04.2021