Członkowie Kolegium SN: Bezprawne ignorowanie orzeczeń TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenia TSUE powinny spowodować niezwłoczne zawieszenie wszelkich czynności Izby Dyscyplinarnej - napisało w opublikowanym we wtorek oświadczeniu dziewięcioro członków Kolegium Sądu Najwyższego. Jego autorzy stwierdzili też, że dycyzja I prezes SN, która umożliwia działanie Izbie działanie w pełnym zakresie, jest sprzeczna z prawem. A rzecznik SN stwierdził, że to sama Izba Dyscyplinarna o tym zdecyduje.

20.07.2021

Adwokatura: Wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Opinie, że postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku, ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP i są przykładem instrumentalizacji prawa, dążenia do nadania pozorów legalności ewentualnemu niepodporządkowaniu się orzecznictwu TSUE - oceniło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

20.07.2021

Prof. Piotrowski: Wykonanie orzeczeń TSUE zależy od konsekwencji organów Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

To, czy polskie władze uznają za konieczne wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów i postanowienie nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej zależeć będzie od tego, czy TSUE i Komisja Europejska twardo zareagują w tej sprawie - mówi prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

20.07.2021

Pierwsza prezes SN nie zwoła kolegium w sprawie wykonania orzeczeń TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie dostrzegam obecnie pilnych zagadnień należących do kompetencji Kolegium, które uzasadniałyby organizację posiedzenia tego organu w trybie ekstraordynaryjnym - w taki sposób w opublikowanym w poniedziałek w oświadczeniu I prezes Sądu Najwyżaszego Małgorzata Manowska uzasadniła odmowną odpowiedź na wniosek dziesięciorga sędziów w tej sprawie.

19.07.2021

Polityczne awanse sędziów psują wymiar sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Konkursy na stanowiska sędziowskie wygrywają obecnie osoby o dużo niższych kwalifikacjach niż ich konkurenci - wynika z analizy Fundacji Court Watch Polska. Kandydatów do NSA czy Sądu Najwyższego wskazuje Krajowa Rada Sądownictwa, także z własnego grona, a prezesi i kolegia tych sądów nie mają na to żadnego wpływu. A "starzy" sędziowie wspominają, jak trudną procedurę musieli przejść.

19.07.2021

Zintegrowany System Kwalifikacji przyda się przy certyfikowaniu mediatorów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest coraz głośniej w związku m.in. z pracami nad Krajowym Rejestrem Mediatorów. Co do zasady ma z jednej strony zachęcać do doszkalania się, z drugiej opisywać, uporządkowywać i zbierać różne kwalifikacje w jednym rejestrze - czyli Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. To baza, w której można znaleźć informacje jakie konkretne wymagania trzeba spełnić

19.07.2021

Dr Krawczyk: Specjalizacje szansą dla młodych prawników

Prawnicy

Nie ma potrzeby, by już na starcie kandydat na adwokata lub radcę prawnego decydował się na wybór specjalizacji zawodowej, ale to jest dobry sposób na znalezienie sobie odpowiedniego miejsca na rynku - twierdzi adwokat dr Aleksandra Krawczyk. I dodaje, że zarówno ustawa jak i samorządowe zasady etyczne powinny pozwalać na informowanie o specjalizacjach.

19.07.2021

Pierwsza prezes SN pozwala Izbie Dyscyplinarnej orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jestem głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna jest w pełni niezależna w sprawowaniu przypisanej jej jurysdykcji - napisała w opublikowanym w piątek oświadczeniu I prezes SN Małgorzata Manowska. I poinformowała o uchyleniu zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r. Rzecznik ID ogłosił, że decyzja ta otwiera możliwość orzekania przez Izbę

16.07.2021

Trybunał w Strasburgu szybko rozpatrzy sprawę sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakomunikował w piątek polskiemu Rządowi drugą skargę złożoną w sprawie sędziego Igora Tuleyi (nr 51751/20). Oznacza to, że Trybunał rozpozna sprawę merytorycznie. Skardze przyznano także tzw. szybką ścieżkę postępowania.

16.07.2021

Prof. Tomaszewski: Sądy tracą na braku regulacji dotyczących biegłych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy regulujące działalność biegłych sądowych porozrzucane są w różnych aktach prawnych, a przyjęte rozwiązania prawne czy treść poszczególnych przepisów nie przystają do współczesnych realiów wymiaru sprawiedliwości. Potrzebne są zmiany systemowe, bo kwestie ustanawiania biegłych, powoływania ich w konkretnych sprawach czy opłacania za wykonaną ekspertyzę są źle uregulowane

16.07.2021

Pełnomocnicy wysyłają, sądy rozpatrują, ale tylko część wniosków do eKRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

W e-KRS obecnie rozpatrywane są jedynie wnioski dotyczące m.in. rejestracji spółek przesyłane przez system S24, pozostałe są przyjmowane, ale czekają. Barierą są m.in. z opłaty i adresy, bo tych nowy system na razie nie przetwarza. Nadal jest też problem z połączeniem z Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Notarialnych, a tym samym z rozpatrywaniem wniosków o przekształcenie spółek.

16.07.2021

Jednak pełny skład TK rozpozna pytanie o wyższość prawa krajowego nad unijnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny poinformował, że wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym rozpozna pełny skład TK. Trybunał zaczął rozpoznawać tę sprawę we wtorek 13 lipca i miał dokończyć w czwartek 15 lipca, jednak w środę wieczorem poinformowano, że rozprawa została odroczona do 3 sierpnia br.

15.07.2021

Jerzy Stępień: Wszyscy ucierpimy z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny przekroczył swoje uprawnienia orzekając o Izbie Dyscyplinarnej, gdyż jest wyłącznie uprawniony do rozstrzygania sporów kompetencyjnych między organami konstytucyjnymi polskiego państwa, a nie organami unijnymi. Z tego powodu sprawa ta powinna być umorzona - uważa sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego

15.07.2021

TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce, który nie zapewnia niezależności Izby Dyscyplinarnej, nie jest zgodny z prawem Unii - stwierdził w ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

15.07.2021

Dobry biegły pilnie poszukiwany, dobra ustawa pilnie potrzebna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pandemia uwypukliła problemy wymiaru sprawiedliwości, a jednym z nich są niezaprzeczalnie biegli. Wielomiesięczne oczekiwanie na opinie, brak specjalistów w części dziedzin, ale przede wszystkim błędy wynikające z braku wiedzy, doświadczenia i doszkalania się uderzają w sprawność postępowań i prawo do sądu. Wybawieniem mogłaby by być ustawa o biegłych, tyle że nie wiadomo kiedy projekt ujrzy światło dzienne.

15.07.2021

Wyrok neoTK dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok z 14 lipca 2021 roku jest dopełnieniem eurosceptycznego zwrotu w narracji neoTK. Przed 2015 rokiem Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał nadrzędność polskiej Konstytucji, jednak w praktyce zawsze orzekał tak, by zapewnić w praktyce efektywne stosowanie prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym - twierdzi prof. Aleksandra Kustra-Rogatka,

14.07.2021

Bunt przeciwko Unii nas zaboli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jaka piękna katastrofa - można rzec za Hrabalem. Mamy zderzenie czołowe Trybunału Konstytucyjnego i stojącej za nim całej koalicji rządzącej z Unią Europejską. Kilkadziesiąt minut po postanowieniu wydanym przez TSUE zakazującym działania Izby Dyscyplinarnej SN, polski Trybunał orzeka o tym, że unijny Trybunał nie ma kompetencji w tym zakresie.

14.07.2021

TSUE: Natychmiast zawiesić Izbę Dyscyplinarną. TK: Nie musimy wykonywać postanowień TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przepis traktatowy w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje środki tymczasowe odnoszące się do polskich sądów jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Także w środę ogłoszone zostało postanowienie TSUE nakazujące Polsce natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

14.07.2021

TSUE: Polska ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu takich środków tymczasowych podjęła w środę wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędzia Rosario Silva de Lapuerta.

14.07.2021