Wniosek o usunięcie polskiej KRS z organizacji złożył w maju ubiegłego roku zarząd ENCJ. Według kierownictwa ENCJ, sposób wyboru sędziów członków KRS nie gwarantuje niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a taka niezależność jest warunkiem członkostwa w ENCJ.
Zarząd stowarzyszenia zarzuca polskiej KRS, że nie jest ona niezależna od władzy politycznej. Organizacja zaznacza, że jej zdaniem sposób wyboru sędziów członków KRS nie gwarantuje niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a właśnie taka niezależność jest warunkiem członkostwa w ENCJ.
Przewodniczący KRS Paweł Styrna odmówił udziału w zgromadzeniu. W liście do przewodniczącego ENCJ Filippo Donatiego napisał, że "decyzja ENCJ o zawieszeniu KRS w prawach członka tej organizacji została podjęta bez podstawy prawnej i jest sprzeczna ze Statutem ENCJ".
- Nie zamykamy drzwi dla polskiej KRS; gdy Rada spełni wymogi niezawisłości od władzy politycznej, z wielką przyjemnością przyjmiemy ją znowu w nasze szeregi - mówił w czwartek przewodniczący ENCJ Filippo Donati, ogłaszając decyzję o wykluczeniu KRS z jej szeregów.

Decyzja ENCJ, nie będzie miała wpływu na działalność KRS. Bez względu na opinie organizacji międzynarodowych, Rada była i jest konstytucyjnym, niezależnym organem, stojącym na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów - powiedział przewodniczący KRS sędzia Paweł Styrna.  - Rada nie będzie ulegała żadnej presji, także ze strony organów międzynarodowych - podkreślił.

Najpierw było zawieszenie

Europejska Sieć Rad Sądownictwa 17 września 2018 roku zdecydowała o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. Za tą decyzją oddano 100 głosów, przy 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się. Decyzja była konsekwencją deklaracji z Lizbony z 1 czerwca 2018 r., kiedy to ENCJ oświadczyła, że "z rosnącym zaniepokojeniem śledzi reformę KRS". Organizacja podkreśliła, że warunkiem członkostwa w ENCJ jest niezależność organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej; organizacja członkowska musi też gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa.

Czytaj: 
Unijna sieć zawiesza KRS w prawach członka>>

Europejska sieć zamierza wyrzucić polską KRS>>

(ks/pap)