Miesiąc temu prof. Jan Majchrowski złożył oświadczenie, że odstępuje od orzekania w ramach protestu przeciwko działaniom, które uniemożliwiają mu orzekanie w sprawach dyscyplinarnych sędziów i dezawuowaniu orzeczeń Izby Dyscyplinarnej. Protest ma trwać aż do "przywrócenia w Sądzie Najwyższym, w tym w Izbie Dyscyplinarnej SN stanu zgodnego z polskim prawem, konstytucją i pełnym poszanowaniem dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej”.

Choroba sędziego

Druga sprawa, dotycząca prokuratora Wojciecha S. z Warszawy, któremu rzecznik dyscyplinarny postawił zarzut prowadzenia działalności publicznej bez wymaganego zawiadomienia przełożonego została odwołana z powodu choroby jednego z sędziów. Jaki sędzia złożył L-4 - nie wiadomo, w każdym razie jeden z trzech wyznaczonych obok Konrada Wytrykowskiego, sędzia Paweł Zubert,  a także -ławnik SN Anna Lichy.

Dzisiejsza sprawa została przeniesiona na 17 listopada, na godz. 9:00. Ponadto, również z powodu usprawiedliwionej nieobecności sędziego, została zdjęta z wokandy jutrzejsza sprawa II DK 84/21 i przeniesiona na 24 listopada br.

Jak twierdzi rzecznik prasowy - jutrzejsza wokanda, wyznaczona na 26 października nie jest zagrożona. Odbędą się  cztery rozprawy dyscyplinarne.

Czytaj też: Bogata wokanda Izby Dyscyplinarnej SN>>

Skutki orzekania przez Izbę

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz ostrzega, że jeśli rząd zlekceważy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, to Polska może stracić miliardy euro z funduszy unijnych. A osobom, które nie wykonają orzeczeń, grożą zarzuty karne i dyscyplinarki.

Warto przypomnieć, że 14 lipca 2021 roku TSUE wydał przełomowe zabezpieczenie zawieszające działalność Izby Dyscyplinarnej przy SN. Jednocześnie trybunał wspólnotowy zawiesił obowiązywanie dotychczas wydanych decyzji przez Izbę.

Jednak tego samego dnia polski Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, zgodnie z którym orzekł, że art. 4 ust. 3 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakłada ultra vires zobowiązania na Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w tym zakresie nie jest objęty zasadami pierwszeństwa oraz bezpośredniego stosowania ( sygn. akt P 7/20).

I do tego orzeczenia TK stosują się sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN.