W poniedziałek Izba Dyscyplinarna rozpozna dwie sprawy. W postępowaniu kasacyjnym na rozprawie jawnej Izba Dyscyplinarna rozpozna kasację radcy prawnej Anety H. z Wrocławia w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zarzutem głównym jest zaniedbanie obowiązków na szkodę klienta.

Czytaj też: TSUE kwestionuje wyroki "nowych" sędziów, a KRS rekomenduje kolejnych

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu wymierzył radcy karę finansową. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych uniewinnił obwinioną. W konsekwencji - pełnomocnik pokrzywdzonej wnosi o uchylenie tego orzeczenia ( sygn. akt II DK 92/2).;

Także w poniedziałek w drugiej instancji odbędzie się rozprawa dyscyplinarna prokuratora Wojciecha S. z Warszawy, któremu rzecznik dyscyplinarny postawił zarzut prowadzenia działalności publicznej bez wymaganego zawiadomienia przełożonego.Zaś po sprzeciwie na wymierzoną karę porządkową upomnienia Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w trybie art. 149 par. 6 Prawa o prokuraturze wymierzył prokuratorowi karę upomnienia.

W odwołaniu obwiniony wnosi o uniewinnienie. Jest to drugi termin i będzie ogłoszone orzeczenie ( sygn. akt II DOW 47/21).

We wtorek pięć spraw dyscyplinarnych

26 października br. Izba rozpozna sprawę radcy prawnego Artura B. z Bytomia. Stanął on przed sądem samorządowym pod zarzutem naruszenia tajemnicy radcowskiej w związku z wykonywaniem funkcji mediatora, a następnie pełnomocnika jednej ze stron. Doszło do konfliktu interesów.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych utrzymał karę upomnienia, obwiniony wnosi o uchylenie tego orzeczenia lub uniewinnienie (sygn. akt II DK 83/21).

Tego samego dnia na posiedzeniu bez udziału stron rozpoznana zostanie sprawa adwokata Kamila S. z Koszalina. Adwokat ten usłyszał cztery zarzuty, w tym niepoinformowania klienta o niekorzystnym wyroku i możliwości jego zaskarżenia, konfliktu interesów, pomówienia sędziego i niepłacenia podatku.

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Koszalinie wymierzył karę upomnienia za pierwszy czyn, co do pozostałych uniewinnił obwinionego lub umorzył postępowanie.

 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury zmienił upomnienie na naganę, zaś wyrok uniewinniający od zarzutu konfliktu interesów uchylił i przekazał sądowi dyscyplinarnemu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, obwiniony wnosi o uchylenie tego ostatniego rozstrzygnięcia – sygn. akt II DSG 10/21.

Uchylenie immunitetu

Także 26 października br. w drugiej instancji na posiedzeniu niejawnym Izba rozpozna sprawę prokuratora Benedykta G. z Koszalina w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na wniosek IPN dotyczący czynu kwalifikowanego jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym odmówił uchylenia immunitetu. We wtorek w przyszłym tygodniu także będzie rozpoznawane zażalenie wnioskodawcy.

W postępowaniu kasacyjnym na rozprawie – radcy prawnego Wojciecha B. z Nakła nad Notecią w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej.Rzecznik postawił mu zarzut niestosownych sformułowań w piśmie procesowym, a Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych zmienił karę zawieszenia na 3 miesiące na karę finansową, obwiniony wnosi o uchylenie tego orzeczenia, drugi termin w sprawie – sygn. akt II DK 89/21 (jedna z bardzo wielu spraw tej samej osoby);

W pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym Sąd Najwyższy zajmie się kwestia uchylenia immunitetu sędziemu Jerzemu P. z Miechowa.

Problem zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na wniosek prokuratury dotyczy czynu z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, czyli prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W tej sprawie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął pytanie prawne Sądu Najwyższego (sygn. P 7/20 ( sygn. akt I DI 1/21)

W środę, 27 października na wokandzie Izby pojawią się trzy sprawy.

Izba Dyscyplinarna rozpatrywać będzie kasację radcy prawnego Przemysława K. ze Szczecina w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej (zarzuty zaniedbań na niekorzyść mocodawcy).

Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych po częściowym umorzeniu wymierzył karę upomnienia, obwiniony wnosi o uchylenie tego orzeczenia lub umorzenie sprawy – sygn. akt II DK 84/21 (niedawno w podobnej sprawie tej samej osoby Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną).

Czekają nas jeszcze tego dnia dwie sprawy - radcowska i prokuratorska.

A w czwartek - kasacje radcy prawnego Roberta N. z Warszawy w przedmiocie nieważnego pełnomocnictwa. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wymierzył karę nagany, Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych umorzył postępowanie.