O decyzjach prezydenta poinformował w czwartek jego rzecznik Błażej Spychalski.

Czytaj: SN: Zakończyły się kadencje prezesów Izby Cywilnej i Izby Pracy>>
 

W przypadku Izby Pracy i Ubezpieczeń Andrzej Duda wybierał spośród trzech przedstawionych mu kandydatów. W kwietniu br. zgromadzenie sędziów Izby Pracy wyłoniło troje kandydatów na nowego prezesa Izby. Kandydatami zostali sędziowie: Bohdan Bieniek, Jolanta Frańczak i Piotr Prusinowski. Lista tych kandydatów została przedstawiona prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Natomiast w końcu czerwca br. zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej miało wyłonić trzech kandydatów na stanowisko nowego prezesa tej Izby. Jendka na wniosek członków zgromadzenia, jego przewodniczący rozszerzył porządek obrad tego zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie jego odroczenia. Wniosek o odroczenie zgromadzenia wyborczego został poddany pod głosowanie i przegłosowany większością 15 głosów przeciwko 10 głosom. Na mocy tej decyzji, zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z decyzją prezydenta, do czasu przedstawienia mu kandydatów, Izbą Cywilną ma kierować pierwsza prezes SN Małorzata manowska. 

Czytaj: ​Izbie Cywilnej SN nie udało się wybrać prezesa. Prof. Manowska oburzona>>

Piotr Prusinowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 11 lutego 2016 r. jest sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. Od września 1994 r. odbywał aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie. W 1996 r. po zdaniu egzaminu sędziowskiego pracował jako asesor – przez pierwszy rok w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, przez druku rok w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W 1998 r. otrzymał nominację na sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Od 1999 r. orzeka tylko w sprawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. W marcu 2005 r. awansował do Sądu Okręgowego w Olsztynie, a w maju 2013 r. został oddelegowany na stałe do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. We wrześniu 2013 r. otrzymał nominację na sędziego apelacyjnego. Zwieńczeniem kariery sędziowskiej była nominacja na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.