NSA: W sądach administracyjnych coraz więcej spraw

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

W 2021 roku wpłynęło o 20 proc. więcej skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, a do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawie o 100 proc. więcej skarg kasacyjnych. Eksperci ostrzegają, że liczba skarg może jeszcze wzrosnąć z powodu skomplikowania systemu prawnego przez Polski Ład, a czas oczekiwania na rozstrzygnięcie się jeszcze wydłuży.

01.04.2022

Przyszedł komornik do adwokata... po informacje o kliencie

Prawnicy RODO

Tajemnica adwokacka jest łakomym kąskiem nie tylko dla prokuratorów, ale także dla komorników. Występują oni do adwokatów np. o informacje dotyczące depozytów adwokackich i środków klientów przeznaczonych na określone cele procesowe. Zdarza się też nałożenie grzywny na prawnika, który odmawia. Adwokaci podkreślają, że to działanie bezprawne i skrajnie niebezpiecznie, bo społeczne zaufanie to podstawa w tym zawodzie.

01.04.2022

Sądy do spłaszczenia jeszcze w tym roku, tylko przepisów nadal brak

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby jeszcze w tym roku zmienić strukturę sądownictwa. Temat jej spłaszczenia i ujednolicenia statusu sędziego co rusz "wyciągany" jest jak królik z kapelusza. Problem w tym, że projekty nadal nie trafiły do opiniowania, a "przecieków", i to z różnych stron, jest tyle, że prawnicy się gubią. Resort z kolei zapewnia, że nad zmianami ustaw... pracuje, co więcej, pracuje też nad rozporządzeniami.

31.03.2022

TSUE: Sędziowie powołani w PRL i przez "starą" KRS mogą być niezawiśli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa jego niezawisłości i bezstronności - stwierdził w ogłoszonym we wtorek orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobnie za bezpodstawne uznał wątpliwości co do niezawisłości sędziów powołanych z udziałem KRS w latach 2000 - 2018, co kwestionował polski Trybunał Konstytucyjny.

29.03.2022

NSA: Sędzia nie dowie się, czy był podsłuchiwany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Brak jest regulacji prawnych, które uprawniałyby Prokuratora Generalnego do informowania ex post osoby, wobec której prowadzone były czynności operacyjno-rozpoznawcze - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że słusznie prokurator nie udostępnia danych o podsłuchach osobom inwigilowanym, bo są to informacje poufne. Choćby nawet był to sędzia.

29.03.2022

Sędzia Tuleya stawił się w pracy, ale nie został dopuszczony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W związku z wydaniem przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga orzeczenia nakazującego przywrócenie sędziego Igora Tuleyi do pracy, sędzia w poniedziałek 28 marca zameldował się w miejscu pracy. Jednak decyzją prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nie został dopuszczony do orzekania. Prezesi zażądali dostarczenia dokumentu, że decyzja Izby Dyscyplinarnej w sprawie Tulei została anulowana.

28.03.2022

RPO nie będzie już wnioskował o wyłączanie w TK dublerów, ale nadal ich nie uznaje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek poinformował w poniedziałek, że nie będzie już więcej składał w Trybunale Konstytucyjnym wniosków o wyłączanie ze składów orzekających osób powołanych na prawidłowo obsadzone miejsca, bo i tak wszystkie są odrzucane. Ale swojego stanowiska w tej sprawie nie zmienia - te osoby nie są sędziami i nie mogą orzekać.

28.03.2022

E-legitymacja adwokatów coraz bliżej - powstaje prototyp

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka podpisała właśnie umowę na produkcję prototypu e-legitymacji. Liczy na to, że rozwiązanie wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Miałaby ona być umieszczona w aplikacji mObywatel i dawać możliwość logowania się np. do panelu adwokackiego. A Adwokatura chciałaby też, by w przyszłości można było się w ten sposób logować choćby do portalu informacyjnego sądu.

28.03.2022

Przychodzi klient do adwokata - Adwokatura sprawdza, dlaczego i kiedy

Prawnicy

Sytuacja na rynku usług prawnych od lat nie należy do najłatwiejszych. Konkurencja jest duża, pandemia też zrobiła swoje. Coraz głośniej się mówi o profesjonalizacji świadczenia pomocy prawnej. Teraz Naczelna Rada Adwokacka chce sprawdzić świadomość prawną Polaków, a także to, dlaczego i na jakim etapie sprawy decydują się przyjść do adwokata. I co ważne - jak go wybierają.

26.03.2022

SN: Wysokość składek komorniczych w Rzeszowie słusznie zakwestionowana przez ministra

Prawnicy

W wyniku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Komorniczej w Rzeszowie 26 marca 2021 r. podjęto trzy uchwały, które zaskarżył do Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości. Uznał, że uchwały te są niezgodne z ustawą o komornikach i wniósł o ich uchylenie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przyznała rację skarżącemu ministrowi i uchyliła je.

25.03.2022

Zmiany w Sądzie Najwyższym - projekty prezydenta, PiS i Solidarnej Polski do dalszych prac

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm zdecydował w czwartek o skierowaniu do dalszych prac przygotowanego przez prezydenta projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisje zajmą się też projektami PiS i Solidarnej Polski. Odrzucone zostały natomiast projekty zaproponowane przez Lewicę i Koalicję Obywatelską. Projektowane zmiany mają zażegnać konflikt z Unią Europejską w sprawie praworządności.

24.03.2022

SN: Niewielkie doświadczenie sędziego nie przesądza o odrzuceniu kandydatury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa oparła się na literalnie jednym zdaniu, wyabstrahowanym z kontekstu, które mogło być zinterpretowane na niekorzyść sędziego, kandydata do nominacji, ignorując pozostałe elementy, w znacznie szerszym zakresie eksponujące pozytywne strony skarżącego. Dlatego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN stwierdziła naruszenie przepisów postępowania nominacyjnego i uchyliła uchwałę.

24.03.2022

Im bliżej likwidacji, tym orzekanie w Izbie Dyscyplinarnej intensywniejsze

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wygląda na to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego "porządkuje" wokandy zanim zostanie rozwiązana. W tym tygodniu bowiem Sejm ma zająć się pięcioma projektami ustaw likwidującymi tę Izbę Również w tym tygodniu Izbę czeka nawał pracy: rozpozna osiem spraw dyscyplinarnych radców prawnych, pięć dotyczących prokuratorów i jedną kasację w sprawie zaniedbań sędziego.

22.03.2022

TSUE odrzuca pytanie o Izbę Dyscyplinarną, ale przypomina, że to nie jest sąd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowości powołania sędziego Izby Dyscyplinarnej, ale przypomniał że już wydał wcześniej orzeczenie stwierdzające, że obowiązujące w Polsce zasady wyznaczania sądu dyscyplinarnego właściwego do prowadzenia postępowań przeciwko sędziom nie spełniają wymogu sądu „ustanowionego na mocy ustawy".

22.03.2022

Zmarł Dariusz Sałajewski, były szef samorządu radców prawnych 

Prawnicy

W piątek w Częstochowie odbył się pogrzeb zmarłego kilka dni temu radcy prawnego Dariusza Sałajewskiego, który w latach 2013–2016 pełnił funkcję prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Był jednym z twórców i aktywnym działaczem samorządu radcowskiego, uczestniczył też w tworzeniu i opiniowaniu projektów legislacyjnych, nie tylko związanych z funkcjonowaniem zawodów prawniczych.

18.03.2022

Jak co miesiąc Dzień Solidarności z sędziami odsuniętymi od orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już od ponad roku Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i wielu sędziów w całym kraju, każdego 18 dnia miesiąca solidaryzuje się z tymi, którzy zostali odsunięci od orzekania m.in. z powodu kierowania pytań prejudycjalnych, czy kwestionowania statusu "nowych" sędziów - tych, których opiniowała obecna KRS. Nie inaczej będzie w piątek, tym razem pod hasłem "Bądźmy odważni".

18.03.2022

Starzy i nowi sędziowie SN domagają się szybkich zmian w sądownictwie 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jedną z kluczowych przyczyn powodujących w ostatnich latach osłabienie państwa i relacji europejskich jest konflikt odnoszący się do wymiaru sprawiedliwości, apelujemy o dokonanie koniecznych zmian w sądownictwie - napisała grupa sędziów Sądu Najwyższego. Jak podkreślają, w obliczu zagrożenia na arenie międzynarodowej, trzeba szybko zrezygnować z tego konfliktu.

17.03.2022

Izba Dyscyplinarna: Adwokat sądzony przez 20 lat i ukarany mimo zatarcia skazania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czyn adwokata wyłudzającego list żelazny dla swego klienta nie może pozostać bez kary - orzekła Izba Dyscyplinarna i oddaliła kasację obwinionego. Wskazała, że nie doszło do przedawnienia, gdyż w przypadku takich przestępstw przedawnienie następuje dopiero po 20 latach. Obwiniony został zawieszony na cztery lata w czynnościach służbowych.

17.03.2022

Odpisy ukraińskich dokumentów, sprawy bankowe - notariusze pomagają obywatelom Ukrainy

Prawo cywilne Prawnicy Ukraina

Wiele kancelarii notarialnych od samego początku wojny na terenie Ukrainy deklaruje chęć bezpłatnej pomocy Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Obecnie najczęściej są to prośby o poświadczenie dokumentów, umowy i aktów notarialnych, mających istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia bytu i umożliwienia pobytu i podjęcia pracy w Polsce.

17.03.2022