Kancelaria Rö z nową nazwą i nowymi partnerami

Prawnicy

Do grona partnerów kancelarii Rö dołączyli nowi prawnicy. To: Sylwia Zielezińska, Dominika Leszczyńska, Jakub Adamski i Mateusz Kotowicz. Nazwa kancelarii została zmieniona na Radwan-Röhrenschef Petruczenko. Partnerami zarządzającymi są bowiem: Katarzyna Petruczenko oraz Marcin Radwan-Röhrenschef.

04.02.2022

WSA: Mandant ma prawo wiedzieć, czy jego adwokat miał dyscyplinarkę

Prawnicy

Dziekan okręgowej rady adwokackiej twierdził, że informacje o postępowaniach dyscyplinarnych nie stanowią informacji publicznej, więc nie zostaną udostępnione. Stanowisko to nie zyskało aprobaty Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Krakowie. Kwestia, czy w stosunku do adwokata było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, stanowi bowiem sprawę publiczną.

04.02.2022

Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP przedstawił w czwartek, 3 lutego br., projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powstanie nowa Izba - Odpowiedzialności Zawodowej. Tym samym Prezydent chce zakończyć spór z Komisją i stworzyć płaszczyznę do negocjacji dla rządu z Unią Europejską o przyznaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

03.02.2022

TSUE odpowie, czy firma może wchodzić w prywatną przestrzeń konsumenta

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich skierował do TSUE pytanie prejudycjalne o fundamentalnym znaczeniu - odnoszące się do wykładni przepisów chroniących konsumentów przez pryzmat gwarantowanego w Karcie Praw Podstawowych prawa do poszanowania życia prywatnego. Trybunał zdecyduje, czy można wprowadzić do ochrony konsumentów art. 7 Karty.

03.02.2022

Konflikt w Izbie Cywilnej SN nasila się: sędzia Zawistowski odpowiada I Prezes

Prawnicy

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie podjęła uchwały dotyczącej prawidłowości odmowy powołania sędziego. Na posiedzenie w składzie siedmiorga sędziów nie stawił się sprawozdawca prof. Karol Weitz z przyczyn usprawiedliwionych. Przewodnicząca składu prof. Małgorzata Manowska odwołała posiedzenie. Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie: czy orzeczenie wydane przez neo-sędziego jest ważne? Były prezes Izby wyjaśnia jak układał składy orzekające.

02.02.2022

SN: Opłaty egzekucyjne są niecelowe, gdy umiera dłużnik

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu ustawy o kosztach komorniczych - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Problemy z interpretacją przepisów pojawiły się w 2019 roku, gdy weszły w życie nowe przepisy o egzekucji komorniczej.

02.02.2022

Iustitia: "Żonglowanie składem" w SN, w sprawie statusu neosędziów, niedopuszczalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czworo nowych sędziów, w tym I prezes Małgorzata Manowska uzupełnia 7-osobowy skład Izby Cywilnej SN, który w poniedziałek rozpatrzy sprawę statusu nowych sędziów, po uzyskaniu odpowiedzi udzielonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania skierowane przez skład, którego część przeszła już w stan spoczynku. Iustitia alarmuje, że to niedopuszczalne.

31.01.2022

WSA: Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej nie uchroni przed skreśleniem z listy adwokatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację od wyroku sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono o wydaleniu mecenasa z adwokatury. Organy samorządu wydały więc decyzję o skreśleniu go z listy adwokatów. Prawnik chciał podważyć to rozstrzygnięcie, więc wskazał wątpliwości związane ze statusem sędziów.

31.01.2022

Adwokaci wypisują się z urzędówek, bo stawki są za niskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem adwokatów stawki za pomoc prawną z urzędu są nie tylko niskie, ale i niesprawiedliwe. Dlatego wielu z nich domaga się, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodnie ze stawkami dla pełnomocników z wyboru. Rzadko się to udaje, więc niektórzy proszą swoje izby o "wypisanie" z listy prawników gotowych na tzw. urzędówki.

31.01.2022

Adwokat Łysek: Nawet duża przesyłka do sądu jest listem poleconym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z prawem pocztowym list polecony uznany przez politykę wewnętrzną Poczty Polskiej za paczkę, nie traci swojego statusu. O statusie przesyłki listowej decyduje, zgodnie z definicją legalną, jej zawartość. Jeżeli dana przesyłka jest przesyłką z korespondencją, to nadal jest listem poleconym - pisze adwokat Wojciech Łysek z kancelarii Dentons.

31.01.2022

Sędzia Wręczycka: Orzekanie na posiedzeniach niejawnych może godzić w prawa stron

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie wiele spraw, także w sądach odwoławczych, rozpoznaje się na posiedzeniach niejawnych, mając na względzie wprowadzone na czas pandemii przepisy. Sąd może więc szybciej wyrokować. Szybkość postępowania nie jest jednak jedyną istotną wartością - mówi sędzia Katarzyna Wręczycka z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

30.01.2022

Adwokaci, radcy, sędziowie - jak co roku "grają" z WOŚP

Prawnicy

Samorządy, adwokaci, radcy i sędziowie jak co roku prowadzą zbiórki pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawione są nie tylko e-skarbonki, można wziąć udział w licznych licytacjach, a tam do wyboru porady prawne, bilety VIP na koncert zespołu Coldplay, dzień w kancelarii, książki i albumy, portret Adwokota, ciasta, wizyta w winnicy, weekend na Mazurach.

29.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Adwokat kościelny też musi zachować się etycznie

Prawnicy

W ramach działalności przed sądem metropolitalnym radca prawny, gdy jest jednocześnie adwokatem kościelnym, odpowiada za aktywność w życiu publicznym. Obwiniona reprezentuje zawód zaufania publicznego, który nakazuje zachowanie godności w każdej sytuacji życiowej - wskazała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i utrzymała w mocy karę finansową.

29.01.2022

SN: W Izbie Karnej podział w sprawie sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Nowi" sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego uchylili postanowienie wydane przez Marka Pietruszyńskiego "starego" sędziego SN powołanego przez Radę Państwa PRL. Orzekli, że sędzia jako członek partii rządzącej był poddany w latach 80. XX wieku niekonstytucyjnej procedurze nominacyjnej. Gdy sprawa wróciła w styczniu br. ponownie do "starego" sędziego - Sądu Najwyższego, odmówił przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego.

28.01.2022

Opozycja i organizacje prawnicze proponują przerwanie sporu z UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Umożliwienie wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w efekcie odblokowanie funduszy unijnych - to cel projektu ustawy, który przedstawili w czwartek przedstawiciele opozycji parlamentarnej oraz organizacji społecznych i politycznych, tworzących Porozumienie dla Praworządności.

27.01.2022

Dr Żółtak: Sędziowie widzą, co źle funkcjonuje w wymiarze sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Potrzeba przemyślanych zmian w prawie, dzięki którym sprawy obywatela będą załatwiane szybciej. Słyszeliśmy obietnice, że sądy zostaną odpowiednio zreformowane, tymczasem obecnie borykamy się z dewastacją wymiaru sprawiedliwości - wskazuje sędzia dr Urszula Żółtak. I mówi, że mniejszy w pandemii napływ spraw do sądów, uderzy po niej ze zdwojoną siłą.

27.01.2022

Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ponownie odrzuceni

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna to kandydaci z Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy zostali w środę ponownie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zgłoszeni zostali w grudniu po raz drugi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i teraz Polska ma jeszcze raz powtórzyć procedurę.

26.01.2022

SN: Wynagrodzenie kuratora-adwokata osoby nieznanej z miejsca pobytu z VAT

Prawnicy VAT

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie wynagrodzenia kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu w drodze analogii. Jeżeli kuratorem takim jest adwokat, jego wynagrodzenie podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

26.01.2022

Dr Jasińska: Spory o własność intelektualną wymagają wiedzy prawniczej i technicznej

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niejednokrotnie postępowanie w sprawach własności intelektualnej dotyczy sporów wielowątkowych, w których bezcenna okazuje się wiedza prawnicza i techniczna. Z tego względu często przed sądami strony są jednocześnie zastępowane przez radców prawnych lub adwokatów oraz rzeczników patentowych - wskazuje dr Katarzyna Jasińska.

25.01.2022