Zarobki asystentów w prokuraturze trochę wzrosną

Prawnicy Prokuratura

Minister sprawiedliwości zamierza podnieść dolną i górą granicę widełek określających wynagrodzenia asystentów i starszych asystentów prokuratorów. Po zmianie mają one mieścić się w granicach 3200 - 4800 zł. Według projektu rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

05.08.2019

RPO pyta o przyczyny przesłuchiwania sędziego Bilińskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia wypowiedział się w mediach o przeniesieniu go do innego wydziału w sądzie. Rzecznik dyscyplinarny wezwał go na przesłuchanie, ale nie jako obwinionego, tylko jako świadka. Rzecznik praw obywatelskich interweniuje i przypomina, że w ramach czynności wyjaśniających jako świadka można przesłuchać wyłącznie osobę zgłaszającą przewinienie dyscyplinarne sędziego.

02.08.2019

Prezes sądu: Sędziego Bilińskiego przeniosłem bez związku z jego orzecznictwem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przeniesienie sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do wydziału rodzinnego sądu nie było związane z jego działalnością orzeczniczą, wymagały tego potrzeby wydziału rodzinnego - twierdzi prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Maciej Mitera (na zdjęciu), który podjął tę decyzję.

01.08.2019

Sąd Najwyższy rozpatruje coraz mniej spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W 2018 roku w Sądzie Najwyższym nastąpił drastyczny wzrost liczby spraw oczekujących na rozpoznanie. W 2016 roku było ich 2030, na koniec 2017 r. - 1770, a na koniec 2018 r. było to już 2556 spraw oczekujących na rozpoznanie. W 2017 r. po przyjęciu skargi czekało się na rozstrzygnięcie 2-3 miesiące, a teraz czeka się około roku.

31.07.2019

Teraz UODO blokuje ujawnienie danych osób popierających kandydatów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Kancelaria Sejmu nie wykona na razie orzeczenia NSA i nie poda do publicznej wiadomości list sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Powołuje się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który postanowił zbadać zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia takich list.

30.07.2019

Kancelaria Hoogells wzmacnia zespół zamówień publicznych i PPP

Prawnicy Zamówienia publiczne

Radca prawny Anna Dynek, specjalistka w zakresie prawa zamówień publicznych, obsługi projektów infrastrukturalnych i PPP dołączyła do kancelarii Hoogells, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Działu Zamówień Publicznych i Infrastruktury.

30.07.2019

Notariusze potwierdzili już ponad 800 tys. spadków

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Od 10 lat sprawę spadkową, czyli stwierdzenie kto jest spadkobiercą, można przeprowadzić w sądzie albo u notariusza, aby uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Przez 10 lat notariusze przeprowadzili już ponad 800 tysięcy spraw spadkowych.

30.07.2019

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały powołujące sędziów przez KRS

Prawnicy

Sąd Najwyższy uwzględnił wszystkie odwołania w sprawie obsadzenia stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, uchylając uchwałę w części, w jakiej dotyczyła skarżących i przekazał sprawę w tym zakresie Krajowej Radzie Sądownictwa do ponownego rozpoznania.

30.07.2019

Ferretti Bębenek i Partnerzy doradcą japońskiego inwestora 

Prawnicy

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Ferretti Bębenek i Partnerzy doradzała japońskiemu inwestorowi Saraya.Co.Ltd w Osace oraz spółkom z jego grupy przy nabyciu większościowego pakietu udziałów V.Laboratories sp. z o.o. w Warszawie. Japońska firma nabyła większościowy pakiet udziałów w polskiej spółce.

30.07.2019

Dentons pomagał przy największym w Europie zakupie autobusów ekologicznych

Samorząd terytorialny Prawnicy Zamówienia publiczne

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie kupią za 400 mln zł 130 przegubowych, elektrycznych autobusów niskopodłogowych. To największy zakup ekologicznych pojazdów dla publicznego transportu zbiorowego w Europie - poinformowała kancelaria Dentons, która doradzała przy tym przetargu.

29.07.2019

KRS zatwierdza przeniesienie sędziego Bilińskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Decyzja prezesa warszawskiego sądu rejonowego Macieja Mitery o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do rodzinnego jest prawidłowa - stwierdziła Krajowa Rada Sądownictwa. I oddaliła odwołanie Bilińskiego od tego postanowienia, chociaż za sprzeczne z prawem uznała je prezes stołecznego Sądu Okręgowego.

29.07.2019

SN: Radca prawny musi spełniać wyższe standardy, niż przedsiębiorca

Prawnicy

Nieterminowe wykonanie zobowiązania zalicza się do poważnych naruszeń dyscyplinarnych - orzekł Sąd Najwyższy. Członek zarządu spółki prawa handlowego, jako radca prawny, zaszkodził swymi czynami korporacji, a zatem wymierzona kara finansowa jest adekwatna - dodał sąd oddalając kasacje obwinionego.

29.07.2019

SN: Wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy - niedopuszczalne

Prawo cywilne Prawnicy

Wniosek o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu bez składania przez sędziego wyjaśnienia, przy czym sędzia objęty takim wnioskiem o wyłączenie, może zasiadać w składzie sądu rozpoznającego ten wniosek - brzmi piątkowa uchwała siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

27.07.2019

Prezes UODO: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - konieczna

Prawnicy Prawo rodzinne RODO

W jednym z przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pojawia się określenie dostęp do „innych dokumentów”, co komplikuje urzędom miast i gmin zapewnienie wgląd w dokumentację potrzebną do założenia „Niebieskiej Karty”, do której mają dostęp zarówno ofiary przemocy w rodzinie, jak i jej sprawcy - zauważył Jan Nowak, prezes UODO.

27.07.2019

Konkurs na wolne stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej SN trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest sześć nieobsadzonych stanowisk sędziego. Od momentu ogłoszenia zgłosiły się trzy osoby, z tym, że dwie z nich Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła w poprzednim konkursie. Są to pracownik naukowy, a także dwóch sędziów - cywilista i karnista.

26.07.2019

Kancelarie skorzystają z niższych opłat za energię

Prawnicy

Niektóre kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne mogą zostać objęte zamrożeniem cen energii. Do 29 lipca powinny jednak złożyć oświadczenia zakładom energetycznym. Gwarantuje im to nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

26.07.2019

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości: Sprawa sędziego to nie problem ONZ

Prawnicy

Groteską nazwał rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości wezwanie rządu polskiego przez funkcjonariusza ONZ do wyjaśnień w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Sędzia orzekł o uwolnieniu podejrzanego o popełnienie przestępstwa przeciwko moralności. - Ta sprawa leży "całkowicie poza zakresem kompetencyjnym ONZ" - dodał.

25.07.2019

Sędzia Przymusiński: Sytuacja sędziego Bilińskiego - bez wyjścia

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś procedować w sprawie sędziego Łukasza Bilińskiego, który wbrew swojej woli miał być odsunięty od orzekania w wydziale karnym - informuje rzecznik SSP "Iustitia Bartłomiej Przymusiński. Decyzja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Bitner uchyliła tę decyzję sędziego Mitery.

25.07.2019

SN: Upomnienie dla sędziego, który miał 500 spraw w referacie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy nie przychylił się do wniosku ministra sprawiedliwości o zaostrzenie kary dla sędziego, który objął urząd i od początku służby orzekał jednocześnie w trzech wydziałach, przejmując po poprzednikach ponad 400 spraw.

24.07.2019