Nasz samorząd słabnie, tracimy przewagę konkurencyjną i w mojej ocenie trzeba podjąć działania, które to powstrzymają. Aby bronić naszej wartości, musimy być nowocześni i sprostać wyzwaniom rynku. Temat został podjęty przez ORA Warszawa po upublicznieniu przeze mnie programu wyborczego Adwokatura First.

 


Krok do połączenia samorządów? Głosy niezasadne

Nie sądzę też by zasadne były głosy, że taki krok spowodowałby połączenie obu samorządów. Moim zdaniem nie.  Bo dopuszczanie radców do obrony w sprawach karnych, do tego nie doprowadziło.

Podobnie przecież jak się nie stało na skutek uchylenia w naszej etyce zawodowej zakazu pełnienie funkcji członka zarządu, co też było powodem odchodzenia wybitnych adwokatów do zawodu radcy przed tą zmianą. Mamy zatem obecnie taką sytuację, że adwokaci i radcy mają zrównane uprawnienia, nie doszło do połączenie zawodów, ale my jesteśmy w gorszej sytuacji konkurencyjnej.

Postulat ten nabiera szczególne charakteru w przypadku Warszawy. Tu rynek jest bardziej konkurencyjny i musimy o niego zabiegać. Umowa o pracę daje szersze uprawnienia o charakterze socjalnym i daje większe poczucie stabilności zatrudnienia aniżeli stałe zlecenie. Jest to też ważne zwłaszcza z punktu widzenia koleżanek, które planują zajść w ciążę. Pandemia także uzmysłowiła wielu jak ważny jest ten aspekt pewności.

Czytaj: Adwokaci chcą umów o pracę, bo kancelarie podupadły w pandemii>>

Wykreślenie zakazu nie wystarczy

Pozostaje pytanie jak to uregulować, nie wystarczy wykreślenie zakazu z ustawy. Oczywiście w naszej ocenie zasadne byłoby wyłączenie obron w sprawach karnych. I to wynika m.in. z orzecznictwa ETPCz, dotyczącego bezwzględnej tajemnicy obrończej, gdzie poddawano w wątpliwość tajemnicę korespondencji między prawnikiem przedsiębiorstwa, a pozostałymi pracownikami. W trosce o tajemnicę obrończą należałoby ten obszar wyłączyć. Zresztą nie sądzę by to stanowiło realny problem.  Adwokat, który decyduje się na stosunek pracy, nie zamierza się zajmować obronami w sprawach karnych. Pełnomocnikiem może i będzie - ale przykładowo spółki, w zakresie sprawy gospodarczych.

Jest jeszcze kwestia bezpieczników. Radcowie też mają to uregulowane. Chodzi o wprowadzenie mechanizmu gwarantujących nasza niezależność, poprzez uniemożliwienie pracodawcy wydawania poleceń spoza zakresu świadczenia pomocy prawnej oraz kształtowania treści stanowiska czy opinii. Wyrażone przez kogokolwiek polecenia, ograniczające niezależność sugestie czy wskazówki, nie mogą wpływać na prezentowane przez prawnika stanowisko w sprawie. 

Potrzebna szersza dyskusja

Na pewno w tym zakresie powinna się odbyć szersza dyskusja wraz z przygotowaniem pakietów ewentualnych rozwiązań legislacyjnych. To są oczywiście tylko pewne przykłady. Adwokatura na pewno może wypracować własne rozwiązania z poszanowaniem jej tradycji i tożsamości. 

Czytaj: Aplikacja coraz cenniejsza w prawniczym CV - samorządy chcą ją doskonalić>>

Dodać można, że adwokaci szczególny rodzaj zabezpieczenia socjalnego otrzymywali jako członkowie zespołów adwokackich. Stosunek między kierownikiem zespołu a członkami zespołu przypomina nieco stosunek pracy, bowiem też wiąże się z ryzykiem wydawania poleceń, ale przecież tak się nie stało, bo jednocześnie przyjęto odpowiednie rozwiązania dotyczące niezależności.