Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z marca 2011 r., który zakazuje stosowania kryterium płci jako czynnika mającego wpływ na ocenę ryzyka osoby ubezpieczonej.

 

Podczas czwartkowego sprawozdania sejmowej komisji finansów o uchwale Senatu ws. nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej, poseł Andrzej Orzechowski (PO) powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała dwie poprawki Senatu.

 

Pierwsza z nich przywraca wykreślony przez Sejm art. 18b, który mówi, że zakazane jest różnicowanie składek ubezpieczeniowych ze względu na ciążę i macierzyństwo.

 

Druga poprawka Senatu przesuwa termin wejścia w życie zmian. Zamiast 21 grudnia 2012 r. nowelizacja zaczęłaby obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski zapowiedzieli, że ich kluby będą głosowały za przyjęciem poprawek. Przedstawiciele pozostałych klubów nie przedstawili swojego stanowiska.

 

Głosowanie nad poprawkami Senatu odbędzie się w piątek.