Piątkową konferencję zorganizowano w związku z decyzją Sejmu, aby ustanowić 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych - Sejm poprzez przyjętą w piątek uchwałę w tej sprawie zaapelował o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych i głównych nurtów życia w naszym kraju.

Marek Plura (PO) przekonywał, że piątkowa decyzja Sejmu jest zachętą dla osób niepełnosprawnych, aby uczestniczyły w zmianach, jakie - m.in. pod kątem integracji - przechodzi nasz kraj. "Wiele już na tej drodze zrobiliśmy, wiele jeszcze przed nami, a to co ma być drogowskazem rozwoju, to konwencja o prawach osób niepełnosprawnych" - mówił Plura.

Sławomir Piechota (PO) przypomniał że Polska należy do 126 krajów, które ratyfikowały konwencję - spośród 193 krajów członkowskich ONZ do tej pory nie uczyniły tego m.in. Holandia, Norwegia, Stany Zjednoczone, Japonia i Islandia. "Należymy do tej elity, która bardzo wysoko postawiła standard wsparcia osób niepełnosprawnych" - ocenił Piechota.

Przyznał jednocześnie, że po długiej drodze do ratyfikacji konwencji, Polska rozpoczyna teraz etap jej wdrażania. "Konwencja to nie czarodziejska różdżka, która spowoduje, że z dnia na dzień nasza rzeczywistość ulegnie radykalnej przemianie. Potrzebne są działania rządu, samorządu, organizacji pozarządowych i samych niepełnosprawnych" - mówił Piechota, szef sejmowej komisji polityki społecznej.

Ligia Krajewska (PO) podkreśliła, że kluczowym obszarem dla wdrażania konwencji jest tzw. edukacja włączająca, która pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością korzystać z ogólnodostępnych szkół, a w konsekwencji również łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych we wrześniu br. Zapisano tam m.in., że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami.

Konwencja wprowadza do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności - stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Zalicza do tej grupy osoby, które "mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami". Oznacza to, że Konwencja definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej.

Za tą nową definicją - zdaniem ekspertów - powinna pójść zmiana podejścia do niepełnosprawności. Dotychczas w polskim prawie nie było jednolitej definicji niepełnosprawności, jednak w myśl przepisów musi być ona potwierdzona odpowiednim orzeczeniem.

Polska ratyfikowała Konwencję z zastrzeżeniami - dotyczą one kwestii związanych z przerywaniem ciąży i zawieraniem małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W Polsce jest ok. 5,5 mln niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu i neurologiczne.